*

ЗА СВОБОДАТА И ЛИЧНОСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

|
ЗА СВОБОДАТА И ЛИЧНОСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

Та като се заоплювахме и самоизтребихме по български, си минаха цели 27 години и поради това:

Уважаеми Управленци,

от всички бизнес-дименсии

развийте България с Ваш"те потенции

и не търсете от миналото индулгенции

с необосновани претенции!

Днес всеки българин трябва да разбере, че в политиката има хронология и причинно-следствени връзки и тя не е дело, което е отделно и независимо от целия вътрешно и външно-политически живот на България. Цивилизованият българин вече е наясно, че когато журналисти и политици споменат някой проблем, трябва да са достатъчно дипломатични, че да споменат и пътя за решението му. Другото е жълтина, на която никой не вярва дори и за кебапчета или пари!

Истината е, че пътят към свободата ни днес и личната идентичност задължително минава през 3 начина да оценяваме всички хора, дръзнали да управляват, независимо какви са по убеждения сега

- Какво са работили преди 1989 година?

- Били ли са номенклатурни гаулайтери на БКП, ОФ, ДКМС, БПС?

- Били ли са щатни или нещатни служители на ДС?

Защото свободният човек влиза единствено в морални битки, за които няма компромис към насилието, лишаването от свобода и липсата на идентичност на индивида. Той трябва да преследва личните си интереси, за да е силен в обществото и свободно да си сътрудничи с други хора без разлика на пол, възраст, националност и цвят на кожата. Свободният човек може да мечтае и да постига мечтите си, а зависимият винаги УМИРА В СЪЗНАНИЕ ЗА СВОЯТА БЕЗПОЛЕЗНОСТ И ПОСРЕДСТВЕНОСТ!

Образоването на младите хора днес трябва да преминава през духовно проникновение към бъдещето, трансформирано чрез изолиране на пагубното влияние на ритуалите и традициите, налагани в културата и бита на българите от болшевишките тоталитаристи. Младите хора трябва да ценят своята независимост, свободата, личната идентичност, българските традиции и демократичните институции, защото трябва да знаят, че стремежът към равенство налаган от комунистите-социалисти по необходимост ВЛИЗА В КОНФЛИКТ СЪС СТРЕМЕЖА КЪМ СВОБОДА. А хората трябва да са равни единствено и само пред закона! Страхът и лъжата трябва да се претрансформират в СВОБОДА И ИНОВАТИВНОСТ, за да се самоимунизира всеки човек срещу превръщането му в социален инвалид и зомби.

България утре съм уверен, че ще създаде своите личности и ще пречупи БЕЗЛИЧИЕТО НА ЧИНОВНИКА, вегетиращ в блатото на самодоволството си, защото крясъците се мултиплицират там, където емоцията надделява на разума.

Всички управленци днес трябва да работят така, че младите българи все повече да бягат от ПО-НИСКОТО ОБЩЕСТВЕНО ПОВЕДЕНИЕ, което се изнервяше умишлено за да се чувстват всички българи прецакани от държавата, която считаха, че е за обществено нереализираните.

Илиян Нисторов - икономист


ОЩЕ ОТ "БОДИЛИ"

box_title_arrow.gifНапиши коментар