*

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ГРАД ЛОМ"

|
ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

На 21.10.2014 г. в Община Лом се проведе встъпителна пресконференция по проект "Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Лом". В пресконференцията взеха участие г-н Иво Иванов – кмет на Община Лом, ръководителят на проекта – г-жа Анна Йорданова, арх. Владислав Владимиров – гл. архитект на Община Лом и арх. Теменужка Попова, автор на архитектурния проект, които отговориха на въпросите, поставени от граждани и представители на медии.

Новини от Лом

Проектът е по приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 – 2013 г." - "Устойчиво и интегрирано градско развитие", а осъществяването му гарантира изграждането на велоалея с дължина 1250 м; рехабилитиране на повече от 26 000 кв.м зелени площи с поливна система, нова дървесна и цветна растителност, поставяне на енергоспестяващи LED осветителни тела, пейки, чешми, кошчета.

Новини от Лом

Ще бъдат обособени нови детски и спортни площадки със съоръжения, отговарящи на съвременните стандарти. В петте подобекта, които ще бъдат обновения с реализацията на проекта ще се рехабилитират и реконструират елементите на уличната мрежа, така че да се осигури достъпност на средата и за хората с увреждания.

Проектът е на обща стойност 4 988 202, 07 лв. и предстои да бъде реализиран до 20 май 2015 г.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez