*

ВНИМАНИЕ КЪМ ПРОЗРАЧНОСТТА В РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

|
ВНИМАНИЕ КЪМ ПРОЗРАЧНОСТТА В РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Областният управител на Видин инж. Кръстьо Спасов изпрати днес писма до всички 11 председатели на общински съвети в региона, съдържащи въпроси за  прозрачността и публичността в работата им.           В писмата се поставя въпроса за начина, по който публично се огласяват предстоящи заседания на общинските съвети и комисиите към тях, със съпътстващите ги дневен ред и материали по внесените за обсъждане решения. Зададен е и въпросът какви възможности имат гражданите и медиите за запознаване с постъпилите в общинския съвет предложения и сигнали, проекти на решения, материали към тях и становища на съответните комисии към местния законодателен орган. От председателите на общинските съвети се изисква още информация каква практика прилагат за осведомяване на населението и медиите с приетите от тях решения, правилници, наредби и други актове.          „Прозрачността, публичността и отчетността в работата на общинските съвети са инструменти за насърчаване на гражданското участие в управлението на общините. Спазването на тези принципи води до засилване на доверието на гражданите в институциите и местната власт”, се подчертава в писмата на инж. Кръстьо Спасов.           Областният управител на Видин очаква в 14-дневен срок да получи отговор от председателите на общинските съвети. Предоставените данни ще помогнат да се установи дали се спазват изискванията за прозрачност и публичност в работата на общинските съвети и в каква степен се предоставя възможност за участие на гражданите с мнения, предложения, становища и упражняване на контрол върху тяхната дейност.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez