*

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАЩИТЕ ЛЕКАРСТВА С РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА

|
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАЩИТЕ ЛЕКАРСТВА С РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА

Във връзка с въведения облекчен ред за отпускане на лекарствени продукти съгласно чл. 15 и параграф 21 от ПРЗ на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. РЗОК-Враца напомня, че аптеките могат да отпускат лекарства само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта и съобразно последно вписаните в рецептурната книжка данни, до днес – 13.07.2020 г. Също така срокът на валидност на протоколите за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК, изтичащи по време на извънредното положение, т.е. изтичащи в периода от 13.03.2020 г. вкл. до 13.05.2020 г. вкл., е удължен служебно – за времето на извънредното положение и 2 месеца след отмяна на извънредното положение, т.е. удължаването на валидността на тези протоколи е до 13.07.2020 г.

В тази връзка – на 14.07.2020 г., както и след тази дата, не се допуска отпускане на лекарствени продукти по служебна рецепта с „S“ служебен отрязък. Също така служебно удължения срок на валидност на протоколите, изтичащи по време на извънредното положение, се прекратява на 13.07.2020 г., т.е. срока на валидност не се удължава и след 14.07.2020 г.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez