*

В СОУ"КОЗМА ТРИЧКОВ" УЧИТЕЛИТЕ СИ ПОВИШАВАТ ОПИТА И КВАЛИФИКАЦИЯТА

|
В СОУ"КОЗМА ТРИЧКОВ" УЧИТЕЛИТЕ СИ ПОВИШАВАТ ОПИТА И КВАЛИФИКАЦИЯТА

Росица Ценова, старши учител по английски език в СОУ „Козма Тричков”-Враца,  премина курс на обучение на тема „Tворчески подходи и мотивиращи материали  при преподаването на английски език – прогимназиален и гимназиален етап” в град Ексетър, Великобритания в рамките на индивидуална квалификационна дейност по подпрограма „Коменски” на програма „Учене през целия живот”. В обучението от 1 до 12 май т.г. взеха участие учители от Полша, , Словакия, България, Румъния, Испания, Франция, Холандия Двуседмичният курс имаше за цел да предостави на учителите по английски език в средните училища разнообразие от нови идеи и методи на преподаване, както и да предостави материали, готови за употреба в  класната стая, да запознае преподавателите със съвременните тенденции на британското общество и образователна система, да усъвършенства езиковите им умения и не на последно място да даде възможност на учители от различни европейски страни да създадат контакти и обменят опит. Курсът включваше разнообразни дейности: практически занятия и демонстрации на интересни методи на преподаване на английски език като чужд език , както и английски за напреднали, практически занятия за запознаване с аспектите на живота в сувременна Великобритания чрез литературни текстове. Всички учители участваха активно в обучението - работеха по групи, прилагаха интерактивни методи, създаваха работни варианти на  уроци, споделяха опит, участваха в работни ателиета.Участниците изслушаха лекция за съвременната английска образователна система и посетиха занятия в две училища, разположени на Английската ривиера. Програмата на курса включваше и посещение на националния парк „Дортмуър”, на градовете Тотнес, Дортмуър, Сидмъф и природния феномен Стоунхендж, което разшири културния  кръгозор и  обогати културните  взаимоотношения на участниците.  Комбинацията от езиково обучение, методика на преподаване и обществено-културни познания е най-доброто образование, което може да се получи. „Светът се променя днес по-бързо отпреди и ние като преподаватели трябва да отговорим на това предизвикателство – да използваме иновативни педагогически методи и форми за преподаване и научаване на английски език” – така г-жа Ценова формулира мотивацията си за участие в обучението. Участието в международни курсове за обмяна на опит и повишаване на квалификацията води до постигане на Европейски стандарти на образование и съвпада с един от основните приоритети на стратегия „Европа 2020”, а имено създаване на  конкурентноспособни специалисти, които могат да намерят работа, както в България , така и в страните членки на Европейския съюз, което е важно в съвременните условия на повсеместна икономическа криза. Всеки преподавател би могъл да кандидатства за участие в различни курсове, семинари и работни ателиета.Нужно е само да отвори сайта на Центъра за развитие на човешките ресурси http://www.hrdc.bg/ и да избере подходяща за себе си дейност.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez