*

В ОБЩИНА ВРАЦА НАБИРАТ ПОЛЗВАТЕЛИ НА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА

|
В ОБЩИНА ВРАЦА НАБИРАТ ПОЛЗВАТЕЛИ НА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА

До 5 ноември се удължава срокът за приемане на документи на ползватели на новата социална услуга „Дневен център за лица с увреждания в това число физически увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост” във Враца. Дневният център ще бъде разкрит в базата на Центъра за психично здраве и ще започне да работи през декември. Срокът за подаването на документи бе един месец и изтече на 25 октомври. Информация за подбора бе огласена, както чрез медиите, така също и на официалния сайт на общината. До изтичането на крайния срок, обаче кандидати за ползватели на тази услуга нямаше и специализираната комисия по подбора  взе решение срокът да бъде удължен. Подаването на документи за кандидатстване става в сградата на общинска администрация във Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6,  етаж 3, стая 83. За улеснение на гражданите комплект от документите за кандидатстване може да бъде получен от дирекция „Социално подпомагане” на територията на общината на желаещите, както и на официалния сайт на Община Враца - www.vratza.bg - в раздел „Социални и младежки дейности”, социални програми и проекти. Седемнадесет са подадените комплекти с документи за ползватели на другата нова социална услуга „Защитено жилище за лица с психични разстройства”. По тях ще бъде направен подбор на ползвателите. Двете нови социални услуги са по проект на Община Враца, спечелил финансиране от ОП „Развитие на човешките ресурси”. Стойността на проекта е 199 632 лв


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez