*

В МОНТАНА СЕ ПРОВЕДЕ СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ/видео/

|

Четири училища в община Монтана започват учебната година с ученици под норматива. На заседанието си общинските съветници разрешиха във II СОУ”Н. Вапцаров” да се формира паралелка VIII клас с 16 ученици. В VIОУ”Л. Каравелов” една паралелка VIII с 15 ученици и две паралелки V клас с по 16 ученици. В VII COУ „проф. д-р Ас. Златаров” ще има една непълна паралелка Х клас със 17 ученици. В училището в с. Габровница маломерните паралелки са две VI клас 12 ученици и VIII клас 11 ученици. В слети паралелки ще се обучават децата в с. Д-р Йосифово. Там през настоящата учебна година в една класна стая ще са първокласници и второкласници общо 14 ученици. Трети и четвърти клас общо 14 ученици, пети и седми клас 15 ученици и една слята паралелка шести и осми клас 10 ученици.

Съветниците приеха без забележки Общинска програма за закрила на детето. Основният приоритет на документа е намаляване на детската бедност, подобряване здравето на децата , както и създаване на условия за социализиране на най-малките граждани. Бе одобрена и докладна записка от кмета Златко Живков за  бюджетна издръжка на новоразкритите  Дом за настаняване от семеен тип и Защитено жилище. Те бяха създадени по проект, от началото на следващата година двете звена ще бъдат финансирани от държавата. Общата им издръжка е 491 000 лева. В тях са настанени деца с увреждания и младежи, които нямат семейства.   

Съветниците одобриха и предложението на кмета, община Mонтана да поиска разсрочване на заемите  си от фонд ФЛАГ. Това се налага заради забавените плащания по водния цикъл.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez