*

В КОИ СТРАНИ ГОВОРЯТ НАЙ-ДОБРИЯ АНГЛИЙСКИ?

|
В КОИ СТРАНИ ГОВОРЯТ НАЙ-ДОБРИЯ АНГЛИЙСКИ?

Въпреки някои глобални и локални политически сътресения от последните месеци като Брекзит, например, английският език завладява все повече страни и броят на говорещите го хора непрекъснато нараства. Така че още дълги години ще имате нужда от фирми за преводи и легализация, ако сте очаквали обратното.

 

Според скорошно изследване на EF English Proficiency Index, северноевропейците са най-добрите англоговорящи хора – след гражданите на Великобритания, САЩ и Австралия, разбира се. Развитите страни на Стария континент споделят няколко ключови характеристики. Първо, те преподават английски като задължителен чужд език за всички ученици, които започват още в началното училище. Второ, английските класове на всички нива използват комуникативен подход, вместо да подчертават граматичната точност. Трето, гражданите на тези страни пътуват нашироко по цял свят и извличат голяма полза от ежедневното прилагане на езика на работното място.

 

Високотехнологичните страни споделят много - но не всички - от характеристиките, които позволяват на техните съседи да ги превъзхождат. В Германия, например, се преподава английски в училищата, но го няма ежедневното използване на езика, характерно за скандинавските страни. В Белгия и Швейцария, въпреки че училищата предлагат редица програми за висше образование на английски език, ролята на английския като спътник или конкурент на други национални езици е спорна. И докато Португалия излъчва английска езикова телевизия, програмите за висше образование на английски език са рядкост.

 

В някои от най-големите икономики в Европа владеенето на английски сред възрастните хора е все още твърде ниско за ефективни взаимодействия на работното място. Франция, Италия и Испания по-специално разчитат на преподаването на по-практични комуникационни умения в държавните училища, включително обучение по английски език във всички университетски програми и подпомагане на възрастните да изградят необходимите умения, приложими към тяхната кариера. Недостатъчното прилагане на английски език е основното препятствие в тези страни.

 

Страните по границата на континента имат много по-ниски нива на говорене на английски, което възпрепятства интеграцията и обмена. Хората в Русия, Турция и Украйна, например, говорят много по-слабо езика, отколкото тези в Литва, Гърция, България и Румъния. Възходът на изолационните политики, които отхвърлят глобализацията и признават само местните езици, също могат да застрашат обучението по английски в училищата и университетите. Докато тези страни продължават да пренебрегват тази си компетентност, те ще останат в неравностойно положение, когато се конкурират с по-добре развитите си колеги навсякъде в Европа.

 

Инициативите за подобряване на владеенето на английски в Европа често включват реформиране на учебните програми и оценяване в системата на общественото образование. Болонският процес и популярната програма за обмен на студенти по "Еразъм" успешно увеличиха студентската мобилност на университетско ниво.

 

Иначе средните резултати за европейците от двата пола остават значително над средните за света. Докато европейските жени все още изпреварват европейските мъже по ниво на владеене на английски език, разликата постепенно се свива: дамите отбелязаха още по-лош резултат през изминалата година, докато господата стремително напредват.

 

По-младите европейци продължават да водят спрямо по-възрастните, които все още са на средно или малко под средното ниво. Въпреки това оценките в повечето възрастови групи се понижиха през миналата година, а младите хора на възраст 21-25 години отбелязаха спад от близо два пункта.


ОЩЕ ОТ "МОДА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez