*

В ГРИЖА ЗА ОБЩИНАТА И НЕЙНИТЕ ЖИТЕЛИТЕ ПРЕМИНАХА ДВАТА МАНДАТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНЖ.ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА

|

През осемте години на управление в общината са привлечени инвестиции по проекти и програми възлизащи на 27 000 000.00 /двадесет и седем/ милиона, които са използвани за асфалтиране на улици, ремонт и рехабилитация на пътища, обновяване на сгради – кметства и читалища, модернизиране на здравни завадения, изграждане на нов мост в село Малорад, изграждане на Културно информационен център, изграждане на спортни площадки в три от населените места в общината, обновяване на паркове и градини, изграждане на параклис в село Сираково и много други. От направеното до момента, предстои реализирането на още два мащабни проекта: рехабилитация на пътища във всички населени места на територията на община Борован и реконструкция на водоснабдителните системи в селата : Малорад, Добролево, Нивянин и Сираково. Освен обновяване облика на общината, инж. Десислава Тодорова води добра и ефективна социална политика.В рамките на нейното управление е осигурявана грижи за възрастните, болните и самотно живеещите в общината. Децата настанени в институциите, учениците и децата от детските градини са били приоритетни дейности през тези два мандата. Реализирани са множество социални и образователни проекти – осигурявайки домашни помощници и лични асистенти за хората в неравностойно положение.Осигурена е безплатна храна за най-бедните, социално слабите и самотно живеещите. Полагани са грижи за децата настанени в институциите. Всички тези резултати доказват, че с грижа за хората, амбиция и много работа се случват нещата.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez