*

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВРАЦА ПОСТЪПИ ЖАЛБА ОТ КМЕТА НА КМЕТСТВО с. ГАЛИЧЕ, ПРОТИВ РЕШЕНИЕ НА ОИК-БЯЛА СЛАТИНА

|
В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВРАЦА ПОСТЪПИ ЖАЛБА ОТ КМЕТА НА КМЕТСТВО с. ГАЛИЧЕ, ПРОТИВ РЕШЕНИЕ НА ОИК-БЯЛА СЛАТИНА

В Административен съд – Враца е образувано адм. дело № 713 по описа на съда за 2017 г. на основание постъпила жалба от Кмета на Кметство с. Галиче, против Решение № 227/06.10.2017 г. на Общинска избирателна комисия – Бяла Слатина, с което са прекратени предсрочно пълномощията му.

Припомняме, че с Решение № 225 от 03.05.2017 г. ОИК – Бяла Слатина отказа да прекрати предсрочно пълномощията на Кмета на с. Галиче и след протест на Административния ръководител на Районна прокуратура – Бяла Слатина, Административен съд – Враца го отмени като незаконосъобразно. Решението на съда беше атакувано в законоустановения срок пред Върховен административен съд с мотиви за неправилност и незаконосъобразност и с искане за неговата отмяна. С решение № 11695 от 04.10.2017 г. Върховните магистрати оставиха в сила решението на Административен съд – Враца, като правилно, обосновано и законосъобразно и дадоха указания на ОИК – Бяла Слатина да предприеме действия за предсрочно прекратяване пълномощията на Кмета на Кметство с. Галиче, поради неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец.

Предявената жалба, с която сега е сезиран Административен съд – Враца е редовна от формална страна, постъпила е в установения от закона преклузивен срок, от страна която има правен интерес от обжалването, поради което е и процесуално допустима.

За да се произнесе съдът и по основателността и, с Определение делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.10.2017 г. от 11.00 ч.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez