*

В 10 ОБЩИНИ СА ОТМЕНЕНИ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИТЕ РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ

|
В 10 ОБЩИНИ СА ОТМЕНЕНИ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИТЕ РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ

В 10 общини на територията на област Видин са отменени незаконосъобразно действащи регулаторни режими. С изключение на община Видин, във всички други общини на заседания на общинските съвети са разгледани и коригирани наредбите за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Това се посочва в доклад на експерти от Областна администрация – Видин за резултатите от проверката на областния управител инж. Кръстьо Спасов по законосъобразността на действащите в общините административни регулаторни режими. В доклада се посочва още, че повечето общини са отменили или коригирали текстовете за предоставяне на услуги, които не са регламентирани в нормативни документи или вече са били отменени с предишни решения на общинските съвети.
В общините Макреш и Ружинци са намалени цените на някои видове услуги. В Брегово, Ружинци и Кула са съкратени сроковете за извършването им. Общинският съвет в Грамада е задължил кмета на общината да извърши анализ на цените и сроковете за извършване на технически услуги и да внесе проект на решение за тяхната актуализация.
В доклада се отправя препоръка към община Макреш да преразгледа цените на услугите за възлагане на обществен превоз и за издаване на разрешение за транспортна дейност. От кмета и председателя на Общински съвет – Видин също ще бъде потърсен отговор на въпроса „защо не са  предприети действия по актуализирането на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги”.
Още в началото на своя мандат областният управител на Видин настоя пред 11-те общински съвети и кметове в региона да ревизират незаконосъобразно въведените регулаторни режими. В писма той апелира към местните органи на самоуправление да актуализират наредбите си и да прецизират цените и сроковете за извършването на услуги с цел да се намалят   административните тежести за гражданите и бизнеса.   
 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez