*

УДЪЛЖАВАТ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ВРАЦА И РАЙОНЕН СЪД – ВРАЦА

|
УДЪЛЖАВАТ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ВРАЦА И РАЙОНЕН СЪД – ВРАЦА

В изпълнение на Решение № 1086 по Протокол № 76 от 25.06.2019 г. Общински съвет – Враца уведомяваме всички заинтересовани лица, че срока за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Враца и Окръжен съд – Враца се удължава до 30.08.2019 г. (включително). Кандидатите, подават в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Враца, адрес ул. „Стефанаки Савов“ 6 от 08,00 до 17,00 часа Заявление (Приложение № 1 или Приложение №1а), към което прилагат следните документи:

2.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

2.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

2.4. мотивационно писмо;

2.5. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 и чл.69, ал.2 от ЗСВ (Приложение № 2 или Приложение № 2а);

2.6. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 

Документи за кандидатстване  за съдебни заседатели за Окръжен съд – Враца:

Приложение № 1 – Заявление за кандидатстване

Приложение № 2 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 и чл.69, ал.2 от ЗСВ

 

Документи за кандидатстване  за съдебни заседатели за Районен съд – Враца:

Приложение № 1а – Заявление за кандидатстване

Приложение № 2а – Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 и чл.69, ал.2 от ЗСВ

 

Правилата за условията и реда за провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели към Районен съд – Враца и Окръжен съд – Враца и Формулярите на Заявлението за кандидатстване и Декларацията за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 и чл.69, ал.2 от ЗСВ са публикувани на официалната страница на Община Враца, секция „общински съвет“ и са на разположение в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Враца.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez