*

УЧРЕДИХА ОБЛАСТНА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

|

Учредяване на Областна координационна група за учене през целия живот и Информационен ден за представяне на реализирания план-прием и предизвикателствата пред Държавния план-прием за 2020/2021 г. бяха проведени днес в Областна администрация – Враца.

Областната координационна група е формирана в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и Националната стратегия за учене през целия живот. Министерството на образованието и науката е планирало създаването на областни координационни групи във всички областни центрове в страната.

В състава ѝ влизат представители на Областна администрация – Враца, РУО – Враца, общини от областта, Дирекция „Бюро по труда“ – Враца, ДРСЗ – Монтана, работодателски, синдикални и неправителствени организации, Регионална библиотека – Враца, Областен информационен център – Враца, както и представител на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца.

Първата работна среща на областната координационна група за област Враца беше открита и ръководена от областния управител Малина Николова – областен координатор и председател на новосформираната група. Заместник-председател на новата структура е Галина Евденова, началник на РУО – Враца.

В обръщението си към присъстващите, Николова очерта предстоящите дейности, насочени към планиране, оценка и анализ на политиката за учене през целия живот.

„Целта е да стартираме прилагането на ефективна система за координиране на всички заинтересовани страни за осигуряване на съгласуваност и ефективност на политиката за учене на възрастни, както и осигуряване на условия за нейното разработване на областно ниво“, подчерта Николова.

Областният управител подложи на обсъждане и гласуване Правилник на дейността на областната група, приет с пълно мнозинство.

Началникът на РУО – Враца Евденова представи Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година и функционалните възможности на EPALE - Електронна платформа за учене на възрастни в Европа. В хода на срещата запозна присъстващите и с реализирания ДПП 2019/2020 г.

Обобщените данни сочат, че броят на учениците, записани в професионални паралелки през настоящата учебна година е увеличен на 874, спрямо завършилите 433 през 2018 г. Записалите се ученици в профилирани паралелки са 475, а завършилите през 2018 г. средно профилирано образование са били 749.

В област Враца през тази учебна година учениците, завършващи седми клас са 1452, които ще имат възможност да се обучават в 33 учебни заведения. Общият индикативен брой на паралелките за област Враца е 60. В заключение, г-жа Евденова представи и допълнителния Държавен план-прием за 2020/2021 г.

В края на срещата областният управител Малина Николова, насочи вниманието върху предстоящи инициативи и срещи с кметове и работодатели във всяка една от общините в областта с цел формиране на балансиран Държавен план-прием през 2020/2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez