*

УЧИТЕЛИ ОТ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ - ВРАЦА УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

|

 В периода 23.04.2022 г. – 01.05.2022 г. девет учители от Средно училище „Христо Ботев“ - Враца участваха в обучение, част от  проект   № 2021-1-BG0l - KAl22-SCH-000015643 „Преподаване и учене в 21-ви век — Европейските образователни системи и прилагане на най- добрите практики в българското училище”, финансиран от програма Еразъм +.

             Представителите на СУ „Христо Ботев“, бяха част от групата от 96 преподаватели и директори от 12 европейски държави. Те се включиха успешно в образователната визита във финландските училища и дадоха своя принос по време на дискусиите и семинарите.

Участието в образователните визити и обучителните дейности в Хелзинки, Финландия е пряко свързано с професионалната дейност на учителите.  По време на престоя в страната-домакин, те се запознаха, наблюдаваха и участваха пряко в дейности свързани с  училищното образование:

- Запознаване с практически умения за преподаване, техники и методики;

-Учебно съдържание и представяне на учебното съдържание в училищното образование;

- Наблюдения на уроци и реална учебна среда;

- Междудисциплинарни връзки в образованието;

 

Участието в курса даде възможност на учителите да подобрят своите социални и езикови умения и да разнообразят преподаването с нови, подходящи и интересни за учениците методи като по този начин отговарят на изискванията за подобряване на качеството на образователни услуги, които предоставяме, в които качеството на образованието заема ключово място.

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар