*

УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ЗАЕДНО В УЧЕБЕН ЧАС В СУ “КОЗМА ТРИЧКОВ”

|

Петокласници и техните родители бяха равноправни участници в реален учебен час на тема „Бюджет“. В непринудена атмосфера, играейки,  учениците свободно използваха понятия от света на финансите – бюджет, брутна и нетна заплата, данъци и осигуровки, приходи и разходи, кредит, лихва, спестяване и др.  Всички заедно се забавляваха със ситуативни игри и познавателни казуси, докато  разрешаваха финансови въпроси, възникващи в едно семейство, във формат „финансови работилници“. Този метод на обучение  се използва активно в часовете по финансова грамотност в иновативното СУ „Козма Тричков“.

Училището втора поредна година прилага иновативната практика, която е насочена към овладяване на знания и умения за управление на личните финанси. Родителите одобряват и подкрепят включването на децата им в обучението по  финансова грамотност, намират го за много полезно и мотивиращо по начина на организиране и провеждане на учебния процес и практическата приложимост на знанията, които придобиват децата им.

Общото впечатление и изводите са, че съвместните уроци са чудесен пример за ефективно партньорство между училищната и родителската общност и потвърждава убеждението, че успехът идва чрез взаимно доверие, споделяне и подкрепа!

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez