*

УЧЕНИ ОТ ЧЕТИРИ ДЪРЖАВИ УЧАСТВАХА В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

|

Международна конференция „Богове и хора в Средиземноморието. Право, власт и идентичност“ се проведе в Университетския център „Бачиново“. Учени от България, Турция, Франция и Русия представиха доклади, свързани с римското право и историята на правото, както и нови документи в тези области. Презентирането на научните разработки се осъществи в две секции - едната с работен език български, другата - с работен език френски. В секцията на български език участваха преподаватели от Югозападния университет „Неофит Рилски“, Университета за национално и световно стопанство, Българската академия на науките, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ , както и учени от университети в Москва и Истамбул.

Правно-историческият факултет бе представен от доц. д-р Константин Танев, преподавател по римско частно право във факултета, доц. д-р Костадин Паев, преподавател по история на държавата и правото и доц. д-р Снежана Ракова, преподавател по средновековна история. Те са членове и на организационния комитет на конференцията. От Югозападния университет доклади представиха още д-р Генка Мозжухина, д-р Янко Христов и докторант Ясен Ванев.

Международният форум е част от съвместен проект на Центъра за международни изследвания на римската култура, Ла Рошел (Франция), Университета в Ла Рошел (Франция), Правно-историческия факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“, Научноизследователския междууниверситетски център за изследване на римското
право и романистичната традиция към УНСС. Проектът е финансиран от Фонд научни изследвания, МОН.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez