*

УЧЕБНАТА ГОДИНА В ОБЩИНА ВРАЦА ЩЕ ЗАПОЧНЕ НОРМАЛНО

|

Във всички училища на територията на Община Враца, учебната година ще започне нормално. На 17 септември, ще отворят врати 3 начални училища, 3 основни, 3 обединени и 5 средни училища. Учебният процес ще стартира също в 2 профилирани и 2 професионални гимназии.

За първи път училищния праг ще прекрачат 550 първокласници. В професионалните гимназии своето обучение ще започнат 210 бъдещи специалисти, от тях 92-ма ученика са записани в дуална форма на обучение.

Във всички учебни заведения летните ремонти ще приключат до 17 септември, така че учебната година да започне нормално. През 2018 г., като част от Инвестиционната програма на Община Враца, стартира ремонт в Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов“. Стойността на СМР е 995 хил. лв. с ДДС. Дейностите включват реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на училищния корпус, спортната зала и площадка в двора на гимназията. До 17 септември училищната сграда ще бъде изцяло завършена, така че в ППМГ учебният процес да стартира нормално. Очаква се до края на септември, да завърши и ремонтът на спортната зала.

Тази година стартира и изграждането на още една спортна зала – в Средно училище „Христо Ботев“, където със старта на учебната година, дейностите ще продължат без да възпрепятстват учебния процес. Стойността на СМР е 1 815 179 лв. с ДДС.

Със средства, отпуснати с постановление на Министерски съвет бе подменена дограмата в Профилирана Езикова гимназия „Йоан Екзарх“ и извършена вертикална планировка в СУ „Никола Войводов“. Предстои подмяна на дограма на южната фасада на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, като учебният процес няма да бъде нарушаван. В двора на СУ „Козма Тричков“ е изградено ново спортно игрище с изкуствена настилка и е поставено ново осветление.

В понеделник, 17 септември учебният процес ще стартира и в детските градини. На територията на общината функционират 16 детски градини, в които са записани близо 2 300 деца. На повечето места, летните ремонти и обновяването на базата ще приключат до първия учебен ден. На 100% е изпълнена ДГ „Европейчета“, където бе извършена реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност – част от Инвестиционната програма на Община Враца. Строително-ремотните дейности са на стойност 245 235 лв.

В ДГ „Зора“ и ДГ „Дъга“, които също са част от проектите, финансирани по ОП „Региони в растеж“ строителните дейности ще приключат до края на септември. Двата проекта са изпълнени на 70 % и до края на месеца се очаква да бъдат завършени.

Предстои ремонт на ДГ „Знаме на мира“. Дейностите отново се финансират по ОП „Региони в растеж“ като част от Инвестиционната програма на Община Враца. Общата стойност на СМР е в размер 1 355 014 лв. След проведена обществена поръчка за изпълнител и предстои сключване на договор за строителство.

Предстои обсъждане и утвърждаване на транспортна схема на училищните автобуси. Тази година Министерство на образованието отпусна на Община Враца един нов училищен автобус.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez