*

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – РОМАН УЧИЛИЩЕ С ТРАДИЦИИ – УЧИЛИЩЕ С БЪДЕЩЕ!

|

Създадено през 1944 год. училището е утвърдено като огнище на национална традиция и средище на духовна изява.

     Днес училището е осъвременено. Оборудвани са специализирани и компютърни кабинети, прилага се и мултимедийно обучение. Училището разполага и с модерно оборудван кабинет по готварство. Има голям физкултурен салон. Добре оборудвана и модерна столова със собствена кухня. За учебната 2020/2021 в училището се изграждат фитнес на открито и две външни спортни площадки за футбол, волейбол и баскетбол.

     В Средно училище „Васил Левски“-гр. Роман се обучават 250 ученици в 13 паралелки от V до ХІІ клас, като 50 от тях са със специални образователни потребности. Има целодневна организация на учебния ден в две групи – една група в V клас и една сборна в VІ и VІІ клас с общо 56 ученици.

     Училището разполага с от висококвалифицирани специалисти: учители, ресурсни учители, логопед, педагогически съветник, помощник на учителя и образователен медиатор.

     Училището реализира прием в V клас за общообразователно обучение и прием в VІІІ клас – една паралелка с профил „Природни науки“ и една професионална паралелка със специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“, професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“ – І степен на професионална квалификация.

     Учениците от СУ „Васил Левски“ имат постигнати отлични резултати и много медали и награди за участие в състезания и конкурси.

Училището има утвърдени традиции в спорта за учащи, отборите по тенис на маса ежегодно се класират на националните финали на ученическите игри.

    

     Средно училище „Васил Левски“ – гр. Роман възпитава знаещи и можещи млади хора, толерантни и отговорни, милеещи за родината и родното място.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez