*

СТАРТИРАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ e-MS code: ROBG-471 „НОВИ ДЕСТИНАЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ ТУРИЗЪМ“

|
СТАРТИРАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ e-MS code: ROBG-471 „НОВИ ДЕСТИНАЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ ТУРИЗЪМ“

На 22 април 2019 г., от 10 ч. в сградата на секция «История-Археология» на Музей Олтения – гр. Крайова се проведе стартиращата конференция по проект „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, код на проекта ROBG -471. 

Конференцията беше открита от г-н Флорин Ридике – директор на Музей Олтения и помощник-ръководител на проекта. Приветствия към участниците в събитието поднесоха г-жа Оана Бика, зам.- председател на Окръжния съвет на окръг Долж, Румъния и г-н Иван Лазаров – кмет на община Вършец.

Участници в събитието бяха 30 представители на партньорите от двете страни на границата: община Вършец и Музей Олтения Крайова, Окръжен съвет на Долж, неправителствени организиции.

Проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, по който община Вършец е водещ партньор, е финансиран по Приоритетна ос 2: Зелен район, Специфична цел 2.1: Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство.

Бюджетът на проекта е 1 364 438, 31 евро, от които 85% (1 159 772,56 евро) от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), 13% държавно съфинансиране (177 363,34 евро) и 2% финансиране от партньорите (27 302,41 евро). 
Бюджетът на община Вършец е 904 986, 92 евро, като финансирането за музея на Олтения е 459 451,39 евро.

Срокът за реализиране на проекта е 36 месеца, с начало – 30.08.2018 г. и край – 29.08.2021 г.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez