*

СРЕЩА В РУЖИНЦИ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

|
СРЕЩА В РУЖИНЦИ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Информационното събитие с общинската администрация ще е посветено и на изпълнението на Оперативните програми и актуалните процедури по тях Среща с общинската администрация, посветена на новия програмен период и представяне на изпълнението на Оперативните програми в област Видин и община Ружинци, ще проведе в Ружинци на 10 юни 2013 г. Областен информационен център-Видин. На информационното събитие екипът на ОИЦ ще презентира и актуални процедури по Оперативните програми. Срещата с кмета Венцислав Ванков и служителите от местната администрация е от 13,00 ч., в сградата на общината. С информационното събитие в Ружинци се разширява кръгът от партньори на ОИЦ-Видин в общината. Досега центърът установи успешно взаймодействие с потребителската кооперация в Дреновец. ОИЦ ще популяризира активно възможностите на Кохезионната политика в община Ружинци на още две информационни прояви до края на 2013 г. Чрез тях ще се обхванат и останалите потенциални бенефициенти (неправителствен сектор, бизнес, образователни структури). ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez