*

SPIRIT - ПРОЕКТ ЗА ЕДИН РАЗЛИЧЕН ТУРИЗЪМ

|
SPIRIT - ПРОЕКТ ЗА ЕДИН РАЗЛИЧЕН ТУРИЗЪМ

SPIRIT е проект, който започна в края на април тази година и има за цел да разработи идеи за туризъм, базиран на уникалните дадености на пограничния район и на междукултурните връзки между двете крайгранични области, свързани пряко със Стара планина – Ниш и Монтана. Проектът SPIRIT - „Стара планина – вдъхновение за селски и междукултурен туризъм“ събира четири партньора – двама от Сърбия - Центъра за развитие на гражданското общество ПРОТЕКТА в Ниш и община Сврлиг, и двама от България - БАСЕТ (Българската асоциация за селски и екологичен туризъм) и Фондация за нова култура. В продължение на една година партньорите ще разработват и осъществяват съвместни дейности с цел да създадат необходимите условия за устойчив туризъм, опазване на природата и популяризиране на местните храни, изкуства и занаяти. Проектните дейности включват проучване и „картографиране“ на човешките и природни ресурси в северозападната част на Стара планина. На българска територия Фондация за нова култура (ФНК) ще изследва уникалните характеристики, храната и културния календар на три общини – Вършец, Берковица и Чипровци. ФНК (www.novakultura.org), която от 2003 та година активно работи в областта на спомените и организира фестивала Козе мляко, провежда и две артистични „работилници“  за ученици и младежи. В продължение на 10 дни деца от Общинския детски комплекс в гр. Вършец и от Центъра за настаняване от семеен тип в гр.Берковица, водени от двама артисти от Сърбия и двама от България, заедно изследват историята, традициите и настоящето на град Вършец и избират най – привлекателните за бъдещите туристи маршрути. В края на втората работилница децата представят спектакъл – пърформанс Аз и моите обувки, който е част от официалната програма на годишния празник на град Вършец. Резултатите от картографирането на ресурсите и артистичните изследвания ще бъдат представени в края на проекта. БАСЕТ (www.baret-bg.org) е неправителствена организация, която близо 20 години работи за насърчаване и пропагандиране на селския и екологичния туризъм в България и създаване на условия за развитието му, предимно в неурбанизираните райони на България. БАСЕТ ще организира обучения в сръбския град Сврлиг за представители на публичната администрация и представители на туристическия бранш. В тях ще бъдат застъпени  актуални теми като: политики и планиране в туризма; използване на европейско финансиране за реализацията на проекти; маркетинг и реклама на   обектите за селски туризъм; развитие на местните туристически продукти чрез местните обичаи в региона; културното наследство и природните ресурси и др. Сръбските партньори от община Сврлиг съвместно със свои колеги от община Вършец ще участват в посещение за обмяна на опит и добри практики на територията на област Монтана. БАСЕТ ще бъде домакин на заключителната конференция по проекта в град Вършец през пролетта на 2014-та година. Проектът SPIRIT е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ  България – Сърбия.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez