*

СОЦИАЛНИЯТ КОМПЛЕКС В МЕЗДРА СЕ СДОБИ С НОВИ ЛАПТОПИ И ПРИНТЕРИ

|

Община Мездра и Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика сключиха договор за финансиране изпълнението на проект за закупуване на 15 преносими компютри (лаптопи) и 3 принтера, както и за покриване на разходите за интернет до 31.12.2020 г. по Целевата програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.

Новите технически средства с лицензиран софтуер ще се ползват от 15-те деца и младежи в риск, настанени в трите Центъра за настаняване от семеен тип към Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания в гр. Мездра.

Целта е да се осигури непрекъснат образователен процес на децата и младежите, лишени от родителски грижи, както и да се подпомогне тяхната самостоятелност. С подкрепата за усвояване на учебния материал впоследствие ще се повишат шансовете им за успешно завършване на учебната година, преминаване в следваща форма на обучение, а за някои от тях - възможност за придобиване на степен на образование, професионална квалификация по професия и подобрени шансове за професионална реализация на пазара на труда и скъсяване на прехода от училище към работното място.

Бюджетът на проекта е на обща стойност 8 310 лв. с включен ДДС, а продължителността на проектните дейности - до 15 ноември 2020 г.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez