*

СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА БЯХА ОБУЧЕНИ ДА СА ЕФЕКТИВНИ И ОТЗИВЧИВИ

|
СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА БЯХА ОБУЧЕНИ ДА СА ЕФЕКТИВНИ И ОТЗИВЧИВИ

Приключиха дейностите по проект „Общинска администрация Берковица – ефективна и отзивчива” по ОПАК, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11. Проектът бе на стойност 89 902,32 лв. и с продължителност девет месеца. Целта на проекта бе да се повиши квалификацията на служителите в ОбА чрез обучения в различни направления – обучения в Институт по публична администрация, за усъвършенстване на ключови компетентности, обучения за компютърни умения и ефективност на административната дейност. По проекта бяха обучени общо 121 служители


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez