*

СЕМИНАР НА ТЕМА „РАБОТА С ДЕЦА В РИСК И ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА“ СЕ ПРОВЕДЕ В МЕЗДРА

|

Семинар на тема „Работа с деца в риск и психоактивни вещества“ се проведе в Мездра. Обучението е част от дейностите, включени в Плана за работа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Мездра за 2021 г.

В семинара взеха участие обществени възпитатели и членове на МКБППМН, педагогически съветници, психолози и медиатори от 7-те училища в общината, както и представители на Центъра за обществена подкрепа, който беше разкрит наскоро в града от Община Мездра.

Лектор на семинара беше социалният и училищен психолог Валентин Минков от Превантивно-информационен център по зависимости - Плевен, който има дългогодишен опит в областта на социалната психология, обученията и консултациите.

Основната цел на обучението бе обогатяване на знанията и уменията на специалистите, работещи с деца в риск и превенция на употребата на психоактивни вещества от подрастващите.

По време на семинара бяха дискутирани следните теми: „Юношество - поколение Z”, „Предпоставки за рисковото поведение при юношите“, „Семейството като протективен фактор“, „Ефективни методи в превенцията“, „Психоактивни вещества (ПАВ). Признаци и ефекти от употребата им“, „Кризисна интервенция след употреба на ПАВ“ и „Консултиране на деца, проявяващи девиантно поведение“.    


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez