*

СЕЛО МАЛОРАД ТРИ ДНИ Е БЕЗ ВОДА

|
СЕЛО МАЛОРАД ТРИ ДНИ Е БЕЗ ВОДА

Кметът на община Борован инж. Десислава Тодорова се обръща към медиите и жителите на община Борован за да опровергае официално съобщение на "ВиК – Враца

В писмо изпратено на 12.07.2018 г. до областния управител Малина Николова, в което се казва:

"В землището на с. Малорад, община Борован - в местността "Езерска падина", която се намира извън урбанизираната зона на село Малорад, е изградена Помпена станция. Тя е единственият източник на питейна вода на жителите на село Малорад и се поддържа от "ВиК - Враца ООД.

След продължителните обилни валежи и високите подпочвени води е затлачен имотът Вътрешна река под №000153, който е собственост на Министерство на околната среда и водите. Намиращата се на него Помпена станция е наводнена от натрупалата се тиня и подпочвени води. А село Малорад вече трети ден е без питейна вода", се казва в документа.

Кметът на община Борован подчерта още веднъж, че имотът се намира извън урбанизираната зона на село Малорад и според кадастралния и регулационния план, одобрен със заповед №492 от 1974 г. "Съгласно Закона за водите, териториите извън урбанизираната зона, са ангажимент на държавата, респективно на областния управител", се казва още в писмото, изпратено до областния управител на Враца днес.

"Община Борован се обръща към Вас с молба имотът в местността "Езерска падина", който е собственост на МОСВ и се намира извън урбанизираната територия на с. Малорад, да бъде почистен, за да може хората в селото да получават питейна вода. Очакваме от Вас да предприемете спешни и адекватни мерки в интерес на жителите на село Малорад", се казва още в документа, подписан от кмета на община Борован инж. Десислава Тодорова. Тя уточни, че към настоящия момент за битовите нужда на населението се задоволяват от водоноска, осигурена от "ВиК - Враца".

Кметът на Община Борован подчерта, че тя не разполага с тежка техника и средства, с които да почисти проблемния държавен имот. Инж. Тодорова е получила уверение от губернатора Малина Николова, че утре ще дойде на място и ще провери кой е отговорен за почистването, както и че областната администрация ще предприеме необходимите мерки за възстановяване водоснабдяването на жителите на село Малорад.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez