*

СДРУЖЕНИЕ “МЛАДЕЖКИ ГЛАС” ОРГАНИЗИРА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ С МЛАДИ ХОРА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА

|
СДРУЖЕНИЕ “МЛАДЕЖКИ ГЛАС” ОРГАНИЗИРА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ С МЛАДИ ХОРА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА

Сдружение “Младежки Глас” - клон София организира безплатно обучение с млади хора от област Монтана. Основната цел на обучението е насърчаване на активното младежко участие в демократичните процеси и прилагането на политики на местно ниво, чрез ефективно използване на структурния диалог, повишаване степента на тяхната информираност, ориентиране и мотивиране за възможностите за развитие и активен старт в образованието, заетостта и предприемачеството. Проектът “Говори Северозападът 2.0” се реализира за втори пореден път, а специфичните цели на обучението са: • Запознаване и обучаване на участниците относно институциите в България, тяхното функциониране, йерархичност и взаимодействие между различните институции, ролята на лицата, отговорни за формирането на политиките в рамките на тези институции и как правилно да комуникираме с тях за да бъдат чути нашите предложения; • Популяризиране на структурния диалог като ключов инструмент за идентифициране на потребностите и проблемите на младежта, чрез създаване на навици за интензивно общуване с местната и централна власт, и съвместно решаване на социалните проблеми; • Запознаване с възможностите за заетост и реализация за младежи, предоставяни чрез мерки, програми и проекти от страна на държавните институции; • Дуалното образование, като механизъм за засилване на диалога между образователните институции и бизнеса относно потребностите на младите хора и засилване интереса към възможностите за трудова реализация; • Насърчаване професионално развитие и мобилизирането на предприемачески потенциал на младите хора, както и информираност за възможностите и механизмите за финансиране на собствена бизнес идея. Обучението е напълно безплатно и ще се проведе на 17.11.2019 г. от 14:00 ч. в "Общински Младежки Дом - Монтана" на бул. „3-ти март“ №98. Молим да потвърдите Вашето участие до 16.11.2019 г. Оставам на Ваше разположение на мобилен телефон: 0898 488 559

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez