*

СЪЗДАВАТ МОДЕРНА СИСТЕМА ЗА ПРАТКИ ПРЕЗ ТЕЛЕФОНА В МОНТАНА

|
СЪЗДАВАТ МОДЕРНА СИСТЕМА ЗА ПРАТКИ ПРЕЗ ТЕЛЕФОНА В МОНТАНА

Бм Криейтив Лаб ООД реализира  в Монтана проект за управление на процеси и клиентски профили за  Android и iOs. Основната целта на проекта е разработването на „Интелигентен независим логистичен пункт“.   Системата ще бъде cloud базирана и ще предоставя редица предимства на три целеви групи – клиентите, търговците и куриерите. Мрежата от Интелигентни независими логистични пунктове ще разполага с централизирана система за управление на процесите и клиентските профили, „мобилни клиенти“ за Android и iOs. Решението дава възможност без наличието на персонал да бъдат доставяни/получавани/изпращани пратки, в движение да бъдат коригирани заявени локации за доставка, да се избират продукти от търговските партньори на фирмата и всичко това през мобилното устройство на потребителя. Сензори ще отчитат агресивни прояви/инциденти с пунктовете и ще сигнализират централизираната система, която може да блокира достъпа и дори автоматично да извести органите на реда. Решението предлага възможност за интеграция с хранителни магазини, като ще позволи преминаването на 24 часов работен ден с минимални инвестиции и нужната сигурност. Пунктовете ще използват виртуални тунели за комуникация с централизираната система и ще разполагат с UPS с цел максимално ниво на сигурност и непрекъснатост на функционирането.

Иновацията ще спомогне за оптимизация използването на ресурсите, повишаване на потребителската удовлетвореност и развитие на онлайн търговията.

Стойността на проекта, финасиран от ОП”Иновации и конкуретноспособност”  е 418 576.24 лв., от които 320 210.80 лв. са европейско и 56 507.80 лв. са национално финансиране.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez