*

СЪВЕТНИЦИ ОТ БСП – ВРАЦА С КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

|
СЪВЕТНИЦИ ОТ БСП – ВРАЦА С КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

Група общински съветници от БСП във Враца излязоха с Отворено писмо до Общинския кризисен щаб за превенция на разпространението на заболяването коронавирус COVID-19 при община Враца, в което предлагат конкретни мерки за защита на гражданите и бизнеса. Ето и пълния текст на Отвореното писмо:

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ,

Обръщаме се към вас във връзка с извънредното положение в община Враца с предложения за предприемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие на усложнената епидемиологична обстановка, както следва:

  1. В подкрепа на МБАЛ ”Христо Ботев” – гр. Враца и общинските здравни заведения на територията на община Враца, да бъдат подсигурени необходимите финансови средства за: предпазни облекла, маски, ръкавици, необходимите дезинфектанти и тестове за наличие на заболяване COVID-19; да се подсигурят необходимия брой легла с дихателни апарати към тях за нуждите на населението на община Враца, за сметка на капиталовите разходи.
  2. Финансово стимулиране на медицинския персонал, работещ на територията на община Враца.
  3. В подкрепа на жителите на община Враца: безплатна детска кухня в периода на действие на извънредното положение; безплатен домашен социален патронаж в периода на действие на извънредното положение; 6-месечен мораториум от приключването на извънредното положение върху лихвите за забава на плащанията по данък сгради, данък МПС и такса смет;
  4. В подкрепа на стопанските субекти на територията на община Враца: освобождаване от такса битови отпадъци за периода на действие на извънредното положение и 60 дни след отмяната му  – при неработещи стопански субекти на територията на община Враца; пропорционално възстановяване на патентния данък за първото тримесечие за периода на действие на извънредното положение; освобождаване от патентен данък за второто тримесечие на 2020 г.; освобождаване от наем на ползвателите на общинска собственост, за периода на извънредното положение и един месец след това;
  5. Подсигуряване на обществен транспорт на жителите на общината до и от общинския център с автобуси сутрин и вечер, през работните дни от седмицата, за да могат жителите на съставните села на общината да ползват услугите на лични лекари, стоматолози, аптеки, банки и други.
  6. Сформиране на екип от психолози и социални работници и предоставяне на гражданите на телефон за безплатни консултации и психологическа подкрепа във връзка с разпространението на COVID-19, с цел преодоляване на емоционални последици от условията на принудителна социална дистанция.
  7. Създаване на общинско анализаторско звено със следните задачи: постоянен мониторинг за налични на стоки и запаси в случай на затваряне на региона – храна, горива, медицински консумативи; създаване на доброволческа структура като резерв в случай на необходимост от подпомагане на нуждаещи се от всяко естество и тяхното обезпечаване с помощни средства. В случаи на необходимост - подпомагане на органите за спазване на мерките и общественият ред.
  8. Да се засили контролът по изпълнение на Заповед № 453/14.03.2020 г. на кмета на Община Враца за предприетите мерки на издадени разпоредби.
  9. Разглеждане на различни сценарии при развитие на кризата и набелязване на мерки за тези случаи. Мерки при постъпателно излизане от извънредното положение.

С цел, експедитивни мерки синхронизирани с ръководството на лечебните заведения в град Враца на 03. 04. 2020 г. общинските съветници Цветелина Дамяновска и Момчил Младенов се срещнаха с ръководството на МБАЛ „Христо Ботев“, гр. Враца. Посетиха и отделението определено за прием на болни от Covid-19. Отделението е обособено на отделен етаж, има инсталация за кислород, предстои разместване на леглата за болни за обособяване на двама болни в стая. Направени са постъпки за набиране на персонал и готовност за приемане на първите болни.

Убедихме се, че има спешна необходимост от поне четири аспиратора за белодробно обдишване, което бе споменато и от директора на болницата. Средствата, които са необходими са за два стационарни апарата около 45 000 лв. и за два преносими апарата с цена около 30 000 лв. Средства, които апелираме да бъдат предоставени от община Враца за нуждите на отделението. Призоваваме да се направи заседание на щаба, на което да се анализира ефекта на предприетите мерки и набележат корекции във връзка с наличието вече на болни на територията на общината.

Същите предложения ще бъдат внесени в комисията по финанси и бюджет на 08.04.2020 г.

Заявяваме нашата готовност да подпомогнем организационно действията на щаба.

 

Цветелина Дамяновска

Председател група общински съветници

Група общински съветници ПП „БСП за България“

 

05.04.2020 г.

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez