*

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РОМАН 28.01.2020 г./

|

Дванадесет докладни разгледаха общиските съветници в Роман на редовото си заседание, проведено на 28 януари. Десет от тях бяха включени в проекта за дневен ред, а две бяха внесени в деня на сесията.

В работен режим съветниците приеха график за заседанията на Общински съвет – Роман за 2020 година; становище за опрощаване на дължими държавни вземания; определяне на основни трдови възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства; определяне на максимални цени на таксиметров превоз на пътници за 2020 г; определяне на група за наблюдение за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Роман 2014-2020 г.; назначаване на комисия от служители на общинска администрация за проверка на Декларациите по чл.35 от ЗКОНПИ.

Общинските съветници приеха и изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне размера на местни данъци, както и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Приет бе Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – Роман за периода 01.07.2019 – 31.12.2019 г., както и Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление на отпадъци на Община Роман.

Допълнителните докладни се отнасят за приемане на изпълнените от ВиК ООД Враца през 2019 г. Инвестиции и придобиване на членство в Сдружение „Асоциация Толерантност“.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez