*

РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ ЕКИПИ НА ОБЩИНИТЕ КОЗЛОДУЙ И ДРЯНОВО

|
РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ ЕКИПИ НА ОБЩИНИТЕ КОЗЛОДУЙ И ДРЯНОВО

В периода от 11 април до 12 април Община Козлодуй беше домакин на работна среща за обмяна на опит между представителите на общинските съвети по етнически въпроси в общините Козлодуй и Дряново.
По време на срещата се представиха добрите практики на двете общини, свързани с изпълнението на дейностите по общинските планове за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. Освен представителите на двата съвета по интеграция, в срещата участваха зам.-кметът на Община Козлодуй – г-н Николай Николов, председателят на Общински съвет, Козлодуй – г-жа Мая Занева и зам.-кметът на община Дряново – г-жа Деница Вачкова. По-късно, на работен обяд, представителите на двете общини обсъдиха и основните проблеми при реализирането на общинските интеграционни политики.
Част от програмата на Община Козлодуй, като домакин на срещата, бе посещение на гостите в НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй и СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй, като училища с общ статут и специалности, и ДГ „Мир”, гр.  Козлодуй. 
По време на престоя си в гр. Козлодуй гостите от Дряново се насладиха на прекрасния концерт на Трио Сопрано, посветен на 45-годишния юбилей на ПГЯЕ „Игор Курчатов”, и посетиха Националния музей-параход „Радецки” и Общински музей „Новата станция на България”, където се запознаха с исторически факти за Ботевата чета и Козлодуйския бряг.
Според зам.-кмета на община Дряново „Подобни срещи са изключително полезни, тъй като те поставят началото на едно бъдещо добро партньорство между Общините Козлодуй и Дряново”.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez