*

ПТГ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ ВЪВ ВРАЦА УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕ ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СВЯТ НА ИНОВАЦИИТЕ“

|

На 27.06.2022г в ПТГ Н.Й.Вапцаров гр.Враца се проведе заключителна конференция за отчитане на резултати от дейности по проект   №2020-1-BG01-KA101-078336

 „УЧИЛИЩЕ ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СВЯТ НА ИНОВАЦИИТЕ“, както и споделяне на добри практики от участието на 8 учители в 4 структурирани курсове  съфинансирани от програма Еразъм+ на Европейския съюз , Ключова дейност 1  „Образователна мобилност за граждани”,  дейност „Мобилност на учители и друг училищен персонал»

Основна цел на проекта  е усъвършенстване на компетентностният подход в системата на образованието чрез стимулиране на иновациите, креативността и творческото въображение на учители и ученици, прилагане на личностният подход за практическа насоченост на обучението,ориентация към резултати и мотивацията за учене.Това е от ключово значение за цялостното подобряване на качеството на обучението и изграждането на европейската визия на училището.

 Партньор по проекта е Europass Teacher Academy със седалище във Флоренция, Италия. Тя е най-големият европейски доставчик на курсове за професионално развитие. Те предлагат курсове , които отговарят на нашите нужди в квалификацията на учителите

 Курсове, коитореализирахме  са :

1.„Уменията на 21 век за учители и ученици“.Той бе реализиран в периода 14-19 март 2022г в гр. Амстердам , Нидерлантия. В него взеха участие Ирена Ценова старши учител по английски език и Катина Йотова, старши учител по български език и литература.

Този курс насочи участниците в намирането на „компромис“ между нуждите на училищните учебни програми, мотивацията на учениците и необходимостта от развитие на техните компетенции. Участниците  се запознаха това, как теориите могат да бъдат свързани с реалния живот, как знанията са включени в широк план компетенции, както и какво трябва да означава „компетентност“ в областта на образованието. Те  изследваха характеристики, примери, плюсове и минуси на различни методики за преподаване. Също така се включиха в много практически дейности за проектиране на уроци с учене, основано на задачи, обучение, базирано на проекти и преобръщане класна стая. В допълнение, те ще получиха идеи как евентуално да включат визуални ресурси, за да въведат някои теми, както и как да оценяват учениците по време на учебния процес с използването на рубрики.

2. „Учете с обрат! Мотивирайте учениците с креативни стратегии на преподаване“.

Този курс е за придобиване на  всички умения и инструменти за ефективно ангажиране и мотивиране на ученици, като се използват най-новите методи за преподаване и развиване на  въображението на учениците. Научихме как да интегрираме творческото мислене и решаването на проблеми в плана на урока, като  се придоби и практически опит за най-добрите решения и дейности, ориентирани към ученика, за да се насърчи ангажираността и мотивацията им .В него участваха инж.Мариета Цолева- заместник директор учебна дейност и Петя Миронова старши учител в направление Компютърни науки. Той се проведе в периода 28 март -2 април 2022г в гр. Барселона , Испания.

3. „Училищни иновации: нов начин на мислене за учители и ученици“. Този курс е създаден за учители, които искат да научат повече за това как да стимулират иновациите и креативността сред своите ученици. По време на курса участниците се запознаха с  нови методи и стратегии за преподаване, с които могат да обучат и ангажират своите ученици. В същото време участниците се научиха как и кога да развият дизайнерските умения и творчески дейности на своите ученици. Участниците  се запознаха това, как теориите могат да бъдат свързани с реалния живот, как знанията са включени в широк план компетенции, както и какво трябва да означава „компетентност“ в областта на образованието.Курсът се проведе в периода 14 –19 март 2022 във Флоренция, Италия. В него участие взеха инж.Ирма Петрова- директор на училището и Косена Савова- старши учител по български език и литература.

4.„Личност в клас: Оцветете класа си с личностния подход“. Този курс е предназначен  за учители, които искат да научат повече за темпераментите и личностните черти на своя клас. Чрез личността на учениците - учителите могат да открият нуждите им и стресовите фактори в час. Курсът  разгледа диференцираността, ориентирана към личността, стила на обучение и преподаване, съответствието на учителя  с учениците, рефлектиращия ученик и рефлектиращия учител. Участниците откриват как да възпитават рефлекторно поведение и да развиват меки умения. Придобиват знания за ориентираната към личността класна стая, като използват добри практики и вземат  иновативни решения.Този курс се проведе в периода  23-29 август 2021г в Тенерифе,  Испания. В този курс участници бяха Диана Конецовска – психолог  и инж.Силвия Атанасова,  учител-методик .

Участниците в курсовете споделиха наученото със своите колеги и демонстрираха нови идеи за използването на компетентностният подход в учебният процес;  на иновационни и креативни методи на преподаване : обучение, базирано на задачи, базирано на проекти, обърната класна стая; използването на «дизайнерски умения» и творчески дейности за развитие и стимулиране на креативно мислене и ангажираността на учениците , възпитание на рефлекторно поведение и развитие на меки умения у учениците;

Начини за нестандартно мотивиране на учениците със задачи, базирани на решаване на проблеми и творческо мислене; Интегриране на стратегии за визуално мислене в процеса на обучение и разработване на ориентирани към учениците упражнения и дейности; Използване на приложения за насърчаване на креативността и ангажираността на учениците; Интегриране на някои от най-креативните дигитални инструменти в обучението;

Чрез участието си в обучителни курсове в чужбина , учителите стават по отговорни, дисциплинирани, повишават своята самооценка и израстват личностно. Повишава се самочувствието им и пригодността им на пазара на труда. Подготовката и осъществяването на мобилностите повишава професионалните компетенции на учителите, пряко ангажирани в организацията и реализирането на проекта. Учителите придобиват нови знания и умения в професионалната област, които не са заложени в учебните програми в различните професионални направления. Откриват нови европейски хоризонти. Опознават богатството и разнообразието на компетентностните методи и подходи, прилагани в партньорските страни.

Дългогодишният опит в работата по проекти потвърждава позитивната промяна в поведението и личностните черти на учителите – повишаване на професионалните им, педагогически и чуждоезикови компетенции. Реализирането на проекта оказва градивно, позитивно въздействие върху екипа по проекта и ПТГ като обучаваща организация.. Откриват нови европейски хоризонти. Опознават богатството и разнообразието на компетентностните методи и подходи, прилагани в партньорските страни.Дългогодишният опит в работата по проекти потвърждава позитивната промяна в поведението и личностните черти на учителите – повишаване на професионалните им, педагогически и чуждоезикови компетенции.

 

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар