*

ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЕ В БОЙНИЦА НА ТЕМА "КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ЕВРОФОНДОВЕТЕ"

|
ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЕ В БОЙНИЦА НА ТЕМА "КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ЕВРОФОНДОВЕТЕ"

 Обучение „Какво трябва да знаем за Еврофондовете“ ще проведе в Бойница на 10 юли 2013 г. Областен информационен център-Видин. Обучението е част от „Европейската лятна академия“, посветен на новия програмен период цикъл от срещи. Акцент в тях са Оперативните програми в периода 2014-2020 г., Кохезионната политика - често допускани грешки и научени уроци от настоящия програмен период. Срещата в Бойница ще се проведе в заседателната зала на общинската администрация, от 10,00 до 15,30 часа. ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez