*

ПРОЕКТ ЗА НАД 5 МИЛИОНА ЕВРО СТАРТИРА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА

|

Договор за предоставяне на национално съфинансиране за сумата от 167 353,88 евро бе подписан от г-н Николай Нанков Зам.министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на националния партниращ орган по Програмата за трансгранично сътрудничество "Румъния - България 2007 - 2013 " и Областният управител на Област Враца г-жа Пепа Владимирова.
Средствата са по Проект “Център за координация и управление на действията при бедствия в трансграничната зона” , който е с общ бюджет 5 621 828,55 евро.
Безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие е 84,82%, 13% е предоставеното национално съфинансиране, а 2,18% е размера на собствения принос. Общ размер на бюджета на Областна администрация Враца в проекта - 1 287337,55 евро.
Водещ партньор е Окръжен Съвет Долж (Румъния) и партньори: Областна администрация Враца и Инспекторат за извънредни ситуации Олтения, Окръг Долж, Румъния
Продължителността на проекта е 30 месеца , а с реализацията му се цели подобряване на сътрудничеството между властите при възникване на бедствени ситуации, аварии и катастрофи в трансграничната зона. Подобряване на капацитета за ранно оповестяване в случай на бедствени ситуации. Развитие на съвместни дейности и обучение за ефективно управление на бедствия, аварии и катастрофи, и информиране на населението, доставка на оборудване за извънредни ситуации. Ще бъде създаден и център за координация и управление в Крайова.
В рамките на проекта Областна администрация Враца, като партньор ще организира и проведе Обучителни курсове за машинист на кран , оператор на хидравлична подвижна платформа (автовишка) , шофьор на камион за опасни товари, кранисти прикачвачи /сапанджии/,шофьори на моторна лодка и спасителни дейности с алпийска екипировка за бедстващи в планината ,в които ще участват 14 човека.
80 души специално ще бъдат обучени как да действат в извънредни ситуации причинени от пожари, от технологични инциденти, наводнения и земетресения.
За целите на проекта ще бъде закупено и специализирано оборудване, което ще е от изключителна полза при възникнали аварийни ситуации и бедствия във Врачанска област, а именно:
• Техническо оборудване за радиация, химическа и биологична защита, включващо прибори за химическо разузнаване, дозиметрични прибори, апарати за кислородно дишане, изолационен защитен костюм, куполна палатка за бързо извършване на обеззаразяване с машина за подаване и подгряване на вода и др.
• Инженерно оборудване, включващо мобилен кран 45 тона, ATV с ремарке, Автовишка до 30метра, с ремарке и др.
• Противопожарно оборудване - Пожарна кола с вода и пяна с модул за издърпване и оказване на първа помощ, пожарогасители.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар