*

ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

|
ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Община Берковица пусна открита процедура за избор на изпълнител за „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по ОП „Околна среда 2014-2020“ за проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“. Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Берковица и Вършец, чрез разделното събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци. По проекта ще бъде изградена компостираща инсталация за зелени отпадъци с капацитете 3 700 т./г., която ще бъде разположена на територията на Община Берковица. Общият размер на инвестицията е  3 732 873.03 лв. Социално-икономическите ползи от изпълнение на проекта са насочени към подобряване на качеството на околната среда за жителите в двете общини и в Регион за управление на отпадъците – Монтана чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии, както и предоставяне на нов тип услуга относно отпадъците на жителите и бизнеса в общините и на висококачествен компост. Ще бъдат разкрити и нови работни места, необходими за експлоатация на изградената инфраструктура.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez