*

ПРИЕХА ОБЛАСТНАТА ЗДРАВНА КАРТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА

|
ПРИЕХА ОБЛАСТНАТА ЗДРАВНА КАРТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА

Областната комисия, на свое редовно трето заседание днес, прие окончателния вид на Областната здравна карта на Област Враца. Документът е изготвен съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения.

Комисията, под председателството на Областния управител Малина Николова намери оптимални решения в посока осигуряване на достъп на населението до медицинско обслужване и качествени здравни грижи. Д-р Анета Ставрова, директор на Регионалната здравна инспекция обобщи предоставената информация по изготвения проект на Областна здравна карта.

Не се предвижда преструктуриране на лечебни заведения за болнична помощ на територията на област Враца или тяхното закриване, категорични са представителите на РЗИ - Враца.

Съобразно Методиката на Министерство на здравеопазването, Областните здравни карти се създават след оценка на потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ и съответствието на лечебните заведения. Самата оцeнкa ce oтpaзявa в Анaлиз нa cъcтoяниeтo нa cиcтeмaтa нa здpaвeoпaзвaнe в oблacттa.

В хода на заседанието бе отбелязан фактът, че на територията на област Враца е изградена и функционира мрежа от достатъчно на брой лечебни заведения за първична и специализирана извънболнична помощ, но със значителни териториални диспропорции в разпределението им на територията на региона. След направена оценка на потребности от спешна медицинска помощ и с цел своевременно, достъпно и качествено спешно медицинско обслужване, в област Враца ще бъде създаден втори мобилен лекарски екип във Филиал на спешна медицинска помощ - Козлодуй. Този екип да бъде изнесен и базиран в с. Хайредин и ще да обслужва жителите в община Хайредин с общо население от близо 4 700 жители.  Целта е да се съкрати времето за достъп на екипа на спешната помощ до всички точки на общината.

Предвижда се да бъде увеличен броят на лекарите по дентална медицина в Първичната извънболнична медицинска помощ по общини на територията на областта, като в община Враца техният брой се запазва. Броят на общопрактикуващите лекарски практики за област Враца се увеличава на 117.

Заложеният брой на лекари - специалисти в извънболничната медицинска помощ по клинични специалности е съобразен с постъпилото от Регионалната колегия на Български лекарски съюз предложение и то касае запазване на броя на специалистите с броя на сключените към момента договори с РЗОК – Враца.

Общо за областта, в предложената на Министерство на здравеопазването Областна здравна карта са предвидени 1255 броя болнични легла, като от тях 907 са за активно лечение.

Областната здравна карта на област Враца днес ще бъде предоставена на Министерство на здравеопазването.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez