*

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ КАРЛ-ХАЙНЦ ЛАМБЕРЦ СЕ СРЕЩА С КМЕТОВЕ ДНЕС В СТОЛИЦАТА

|
ПРЕЗИДЕНТЪТ НА КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ КАРЛ-ХАЙНЦ ЛАМБЕРЦ СЕ СРЕЩА С КМЕТОВЕ ДНЕС В СТОЛИЦАТА

Четири основни проблема на местните власти и ролята им в европейската политика на сближаване ще бъдат представени на работна среща на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България с президента на Комитета на регионите в Брюксел Карл-Хайнц Ламберц.  Срещата е нарсочена днес от 16,30 часа в хотел  „Централ парк“ в столицата, съобщи кметът на Монтана Златко Живков преди участието си в нея. 

Общините в България имат  ограничени възможности за съфиннасиране на европейски проекти и това е заплаха за реализирането на  политиката на сближаване на местно ниво и най-вече за подобряване състоянието на  публичната инфраструктура.  

 Кметовете също настояват във всяко становище на комитета при промяна на европейски изисквания и стандарти  в екологичните норми на Европейския съюз  да бъдат отчетени реалните възможности на отделните страни за постигането им. Трябва да се предлага  подкрепа за по-бедните и изостанали райони, е  становището на управителния съвет на НСОРБ.

 В България съществува дисбаланс  между права и отговорности на общините. Те отговарят за 70% от публичните услуги,  които се организират с по-малко от 25% от публичните средства. Кметовете държат да имат повече  права при вземането на решенията и повече  ресурси за изпълнение на услугите. Според тях трябва да има допълнителен механизъм за мониторинг и междинни анализи, които да се обсъждат ежегодно. Това би  засилило  натиска към държавите – членки за по-пълно прилагане на принципа на субсидиарността.

Друг въпрос които ще бъде поставен пред Карл-Хайнц Ламберц е подобряването на синхронизацията между отделните политики или т.нар. интегрирани инвестиции . Позицията на местните власти е за териториялен подход при планирането на интегрираните политики, а не секторен. Това ще даде възможност за намиране на комплексни решения, както за големите градове, така и за селските райони. Също така ще подобри връзката им.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez