*

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ ОТ ЧЕТИРИ УНИВЕРСИТЕТА ОБСЪДИХА НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

|
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ ОТ ЧЕТИРИ УНИВЕРСИТЕТА ОБСЪДИХА НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Над 45 преподаватели, докторанти и студенти участваха в научната конференция „Новите предизвикателства пред националната сигурност и публичната администрация”, посветена на 45-годишнината от основаването на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Форумът, който се проведе онлайн чрез платформата „BigBlueButton“, бе организиран от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Факултета „Информационни науки“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Модератор на събитието беше полковник проф. д.н. инж. Стойко Стойков. 

Конференцията бе открита от ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков. Приветствия към участниците поднесоха още проф. д-р Ирена Петева – ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии, и доц. д-р Николай Марин – декан на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

В научния форум участваха преподаватели, докторанти и студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски“, Университета по библиотекознание и информационни технологии, Националния военен университет „Васил Левски“ и Военната академия „Георги Стойков Раковски“. Бяха представени 10 пленарни доклада, в които се разглеждат актуални предизвикателства пред националната сигурност и управлението в публичната сфера.

Събитието беше закрито от проф. д.н. Любомир Тимчев – ръководител на катедра „Национална сигурност и публична администрация“ към Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, и от проф. д.ик.н. Стоян Денчев – председател на Общото събрание на Университета по библиотекознание и информационни технологии.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez