*

ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖИ ПО ПРОЕКТ "СВЕТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ"

|
ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖИ ПО ПРОЕКТ "СВЕТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ"

При голям интерес преминаха обученията на младежи по проект „Светът е за всички“ на „Асоциация за развитие на децата и младежите в град Враца“ и партньорите ни от сдружение „Оряхово завинаги“, подкрепен от Програмата за подкрепа на НПО по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, с оператори за България институт „Отворено общество“ и ФРГИ.  Темата за интеркултурната толерантност се оказа особено занимателна за младите хора и групата във Враца почти се удвои.  С активност и ангажираност беше посрещнато и обучението на млади ромски лидери, които да работят след това в своята среда, с цел  повишанане на интереса към образование и квалификация сред ромската общност. Ромските младежи получиха базови познания за асертивното поведение, лидерството – какво е и какво не е един лидер и изразиха своето виждане по отношение ценността на образованието в житейския им път. Всички младежи, включени в обученията, имаха възможност да участват в дискуия, да изразят мнение, да преосмислят понятия като стереотипи, предразсъдъци, толерантност към различията и ценността на културното многообразие, а също и важността на образованието за успешната личностна, социална и професионална реализация в обществото.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez