*

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА "ПОМОЩНИКЪТ НА УЧИТЕЛЯ В ПРИОБШАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ" НА Д-Р КАЛОЯН ДАМЯНОВ ВЪВ ВРАЦА

|
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Учебното помагало разглежда тази нова професия в системата на предучилищното и училищно образование като съществен момент при предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности. 
В рамките на шест глави се предлагат множество практически стратегии и случаи от практиката на приобщаващото образование. Помагалото е полезно и за ресурсните и общообразователни учители, директори на детски градини и училища и родители и всички, които имат интерес в сферата на приобщаващото образование. Всички трябва заедно да планират промяната на класната стая и преподаването.
Входът е свободен за всички с интерес по темата от Северозападна България.

Представянето ще бъде в четвъртък - 21 март 2019г., 14.00ч. в х-л "Лева"

Калоян Дамянов е доктор по специална педагогика, магистър по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училищата от Университета Ка Фоскари, Венеция. Директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град. Председател на Национална асоциация на ресурсните учители. Национален координатор на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование за България. Преподавател в СУ "Св.Климент Охридски", Пловдивски университет "Св.Паисий Хилендарски" и Нов български университет.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez