*

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБС - МЕЗДРА ЯНА НИНОВА ОТНОВО ВЛЕЗЕ В УС НА НАПОС-РБ, ИНЖ. ДЕЛЯН ДАМЯНОВСКИ ОСТАВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

|

Председателят на Общински съвет (ОбС) - Мездра Яна Нинова беше преизбрана за член на Управителния съвет (УС) на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). Това стана на XVIII Общо събрание на Асоциацията, което се проведе в Пловдив. Изпълнителен директор остава инж. Делян Дамяновски, дългогодишен председател на ОбС - Мездра.

За председател на УС на НАПОС-РБ бе избран Венцислав Спирдонов, председател на Великотърновския общински съвет, а за заместник председатели - Атанас Телчаров, председател на ОбС Садово, и Бедрие Газиюмер, председател на ОбС - Черноочене. В 25-членния УС влезе още един представител на Северозапада - инж. Иво Иванов, председател на ОбС - Монтана. Контролния съвет (КС) на Асоциацията оглави Николай Златанов, председател на ОбС - Казанлък.

„Благодаря за доверието, което беше гласувано с избора ми за председател на Управителния съвет на Националната асоциация на председатели на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ), заяви по този повод Венцислав Спирдонов. Ще работя за това обединение, защото единственият начин, по който добрите предначертания могат да се превърнат в реалност, е да сме заедно.“

На Общото събрание бяха приети Отчет за работата на УС на НАПОС-РБ за 2019 г. и за мандат 2015-2019 г., Отчет за работата на КС за м. г., Годишния финансов отчет за 2019 г. и Бюджет 2020 на Асоциацията.

Със званието „Почетен член на НАПОС-РБ“ бяха удостоени Красимира Германова - досегашен председател на Асоциацията (2011-2019 г.) и председател на ОбС - Созопол, Маргарита Стойчева - досегашен председател на Контролния съвет и председател на ОбС - Долни Дъбник и Дочко Дочев - досегашен член на УС и председател на ОбС - Левски.

Сред гостите на  форума бяха Емил Христов - заместник-председател на Народното събрание, Здравко Димитров - кмет на община Пловдив, Иво Димов - кмет на община Димитровград, Благой Станчев - парламентарен секретар на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и София Янчева - председател на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България (НАСО РБ).


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez