*

ПРЕДИМСТВАТА НА ЕЛЕКТРОННИ ЦИГАРИ

|
ПРЕДИМСТВАТА НА ЕЛЕКТРОННИ ЦИГАРИ

В международен план има големи различия в степента, до която държавите подкрепят или ограничават употребата на електронните цигари. Сред страните от западния свят Англия възприе по-либерален подход към този тип устройства, като даде приоритет на важността да се помогне на хората да се откажат от пушенето при всякакви проблеми с безопасността. „Public Health England“ твърди, че електронните цигари са 95% по-безопасни от конвенционалното тютюнопушене.  

В неотдавнашен доклад същата агенция представи данни, потвърждаващи, че по-голямата част от потребителите на електронни цигари са настоящи или бивши пушачи и че броят на хората, използващи електронни цигари, които никога не са пушили, е много малък. Докладът също така показва, че отделянето на никотин в околната среда е незначително и че няма индикации, че потребителите на електронни цигари са изложени на опасни нива на токсични химикали, като алдехиди.

В доклад, представен в Европейското общество по кардиология в Мюнхен през август 2012 г. изследователи показват, че няма абсолютно никаква връзка между използването на електронни цигари и най-разпространените болести сред пушачите.

Според един от изследователите, "наличните понастоящем данни показват, че електронните цигари са далеч по-малко вредни и заместването на тютюна с вейп устройствата може да бъде от полза за здравето на потребителите, нуждаещи се от дневни дози никотин".

Неотдавна публикувано проучване, включващо 5863 възрастни пушачи, стигна до заключението, че по-дулгото въздържание е по-вероятно за тези, които използват електронни цигари, отколкото за тези, които са закупили никотинова заместителна терапия без рецепта от аптека. В по-късен анализ, същите автори изчисляват, че през 2015 г. електронните цигари са помогнали на около 18 000 души да се откажат от тютюнопушенето в Англия и предполагат, че тези данни оправдават използването на тези устройства.

Бившите пушачи вече осъзнават, че има устойчива алтернатива на традиционното пушене. Производителите на качествени електронни цигари предлагат все по-богата гама от комплекти и аксесоари с гарантирано качество. Поради огромните ползи за здравето спрямо стандартните тютюневи изделия, продажбите на електронни цигари през тази година се очаква да се увеличат чувствително в световен мащаб.

Никотинът от електронните цигари се усвоява от организма далеч по-бавно от този в стандартните цигари. Това води до по-ниски общи нива на токсичност в кръвта. Това представлява много по-балансиран дневен прием на никотин, като по този начин намалява всякакви странични ефекти, които потребителите могат да получат, като същевременно се поддържат стабилни никотинови нива.

Има устойчиви доказателства, че Националният институт за здраве и грижи в Обединеното кралство скоро ще одобри използването на електронните цигари като помощно средство за отказване от тютюнопушенето.

Нито едно лекарство не е напълно безопасно и решението дали то да се приложи трябва да има гарантирани ползи в сравнение с евентуалните вреди от неговата употреба. Въпреки че електронните цигари не са класифицирани като лекарства, може да се приеме подобен принцип при тяхната употреба. Особено когато се решава дали да бъде подкрепена тяхната употреба като такова. Това е основата, на която „Public Health England“ категорично подкрепя използването на електронни цигари, обосновавайки тази позиция, като подчертава известните отрицателни последици за здравето от употребата на обикновените цигари спрямо по-малките рискове от електронните такива. Понастоящем електронните цигари и тения качествен контрол са нещо, което може да се усъвършенства, за да станат те част от арсенала на здравния специалист. Въпреки това, неотдавнашните европейски насоки, въведоха правила за осигуряване на минимални стандарти за безопасността и качеството на електронните цигари, като по този начин се премахва част от потенциала за вреден ефект. Насоките относно информационната брошура за продукта и ограниченията за реклама също са включени в европейския документ. Подкрепата за по-широкото приемане на такива стандарти и препоръчването само на лицензирани продукти за спиране на тютюнопушенето трябва да позволи на пациентите да изпитат предимствата на електронните цигари, като същевременно минимизират рисковете.

В обобщение, контролираната, качествена електронна цигара, използвана като част от структурирана програма за отказване от тютюнопушене, може да предостави ефективна допълнителна опция за пушачи, за които други подходи са неуспешни или неприемливи.


ОЩЕ ОТ "МОДА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez