*

ПРЕДАДОХА ДУНАВ МОСТ - 2 НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР С АКТ 15

|
ПРЕДАДОХА ДУНАВ МОСТ - 2 НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР С АКТ 15

С подписания днес акт 15 фирмата-изпълнител на Дунав мост Видин-Калафат  FCC Construccion предаде моста на Инженера (строителния надзор) на Проекта.    Приети са: опорните елементи на моста (12-те колони); трите устоя; жп естакадата към моста; пътните и железопътни подходи към моста с всички горни строежи – жп линия и контактна мрежа, пътни настилки, отводнителни системи, вертикална сигнализация, мантинели, парапети, жп бариера и др.    Преди подписването на акт 16 трябва да  бъдат изградени най-долните пояси защитни диафрагми около защитните елементи против удари на кораби при стълбове РВ11 и РВ12, чието строителство в момента е възпрепятствано от високото ниво на Дунав. Трябва да бъде завършено заскаляването около осемте стълба на моста в неплавателния участък на реката и укрепено  дъното около изливните пилоти при стълбове РВ9, РВ10, РВ11 и РВ12 в плавателния участък на Дунав. Укрепването трябва да бъде направено на площ от 52 на 36 м около всеки от четирите стълба против ерозионни процеси, които се получават поради двойно увеличаващата се скорост на водното течение около пилотите. На пласт от 1,6м ще бъдат поставени последователно филтриращи елементи, дребни и едри камъни. По аналогичен начин е укрепен и брега при устой А3, където „стъпва” мостът на румънския бряг.    След подписването на акт 16, Дунав мост Видин-Калафат ще бъде предаден на Държавата.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez