*

"ПРЪСКИ ОТ ИЗВОРА" ПОКАЗА ОЧАКВАНАТА ЗАГРИЖЕНОСТ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА ВРАЦА

|

Явно само на Георги Врабчев - Директор на Младежкия дом във Враца, е ясно предназначението и значението на институцията, която оглавява към социалното обгрижване на гражданите на Враца . След като Калин Каменов стана кмет на Враца, само Врабчев разбра, че социалната работа трябва да е обърната към многобройните усложнения между хората и обкръжаващата ги среда, да е свързана с решаването на социални проблеми и конфликти на личностно ниво и реализиране на промяна, представляваща по-добра взаимна адаптация в личностен и социален план на врачани. А схемата за това разбиране е простичка и праисторическа - "Не планината да иде при Мохамед, а Мохамед трябва да иде при планината!". Изкуствата и уменията, които придобиват врачанските младежи в извън домашно и извън училищно време, вече трябва все повече да се представят на открито пред обществото и не само в центъра на Враца, а и по кварталите - "Младост", "Дъбника", "Сениче", Бистрец, Кулата, както и в 23-те села от Врачанска Община. И то не само веднъж, и не само помпозно-показно. Нещо повече, това трябва да е практика и на другите културни институции във Враца, черпещи от оскъдните средства на врачанския данъкоплатец - Драматично-куклен театър, Симфониета, Читалища, Духов оркестър, Център за работа с деца, КДК, писатели, Регионален исторически музей, Библиотеки, Школи по изкуствата. Дошло е време масово да се излезе от прашните салони, зали и кабинети и културата на Враца да започне да облагородява "тук и сега", хората при техния социално-уседнал корен - кварталът или кметството. Защото това е радикалния повик на сегашното пазарно информационно общество и мениджърите в културните врачански институции трябва да се стремят, както към базисни промени във врачанското общество, така и към личностни такива. Защото сегашната цел на културните ни институции е да се ограничи възлагания дълго време социален и личностен контрол върху гражданите на Враца и Врачанска Община - изконни потребители на културата. Мениджърите на културните институции днес трябва да са наясно, че представянето на културата е социална работа и тя трябва да действа професионално, за да преодолее несправедливостите, пораждани от взаимодействието на икономически и неикономически структури в урбанизиращия се по европейски град с неравномерно разпределени доходи и трудова заетост, с асиметрия в устойчивото развитие на гражданите. Политиката, провеждана днес и възприемаща се все по-успешно, е че културните дейности са социална работа - професия, която да съдейства за социална промяна, решаване на проблеми в човешките отношения, овластяване /даване на свобода и право на избор/ и освобождаване на хората от обременителния ежедневен стрес, за подобряване на духовната им и социална култура. Културните институции във Враца трябва все повече да въздействат върху гражданите, за да могат те успешно и развитийно да взаимодействат с обкръжаващата ги среда.

Калин Каменов, като кмет на Враца, даде свобода на всички мениджъри на културни институции да развият предприемаческото си поведение и да се "къпят" свободно в хорската любов към професионално създаваната от тях култура, но днес само "Пръските ...“ на Георги Врабчев показват усет към хората, създаващи култура и начина на удовлетвореност на потребителите на тази култура - гражданите с техните проблеми и ангажименти.

Илиян НИСТОРОВ

 


ОЩЕ ОТ "БОДИЛИ"

box_title_arrow.gifНапиши коментар