*

ППМГ „АКАД. ИВАН ЦЕНОВ“ ВЪВ ВРАЦА ТЪРСИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И УЧИТЕЛ – СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО

|
ППМГ „АКАД. ИВАН ЦЕНОВ“ ВЪВ ВРАЦА ТЪРСИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И УЧИТЕЛ – СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО

Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов“, Враца

Търси да назначи, за учебната 2021/22 година:

  1. Учител по Информатика и информационни технологии;
  2. Учител – софтуерно инженерство, който да преподава в професионална паралелка „Приложен програмист“ дневна форма и дуална форма на обучение.

Кандидатът трябва да може да преподава:

  • Програмиране за вградени системи;
  • Операционни системи;
  • Конкурентно програмиране;
  • Функционално програмиране;
  • Софтуерно инженерство;
  • Приложно програмиране;
  • Информатика.

Oсновна работна заплата за длъжността с педагогическа правоспособност – за „учител“ – 1290,00 лева, за „старши учител“ – 1430,00 лева.

Допълнителни плащания:

Допълнително трудово възнаграждение – три пъти в годината, допълнително материално стимулиране – еднократно, награди, ДТВ за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти /диференцирано заплащане/, представително облекло.

При липса на собствено жилище във Враца на лицето ще бъде предоставено общинско жилище.

За въпроси – e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

                           Тел. 0879 003157


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez