*

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЩЕ БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ ТАКСИ И НАЕМИ ЗА ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

|

С мнозинство, Общинският съвет във Враца подкрепи предложението на кмета Каменов за освобождаване на фирми и граждани, използващи общинска собственост, от такси и наеми до отмяната на извънредното положение в страната. 

Вече платените авансово наеми и такси ще бъдат считани за заплатени за първия месец след отмяната на извънредното положение. 

Мярката не обхваща лицата и търговските обекти, за които е установено с акт, че не са преустановили дейността си.

С Решение на Общинския съвет бе прието и удължаването на срока за заплащане на такса битови отпадъци, с 5% отстъпка, до 30 юни 2020 година.

Пакетът от социално-икономически мерки ще бъде актуализиран при необходимост и в зависимост от обстановката в страната, с цел обхващане на по-голям кръг от представители на местния бизнес.

Припомняме, че:

Е удължен и срокът за плащане на данъците върху недвижими имоти и превозни средства, отново с 5% отстъпка, до 30 юни 2020 година.

Платената „синя“ зона е отменена до 12 април, включително.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez