*

ПОКАНА ОТ ЧЕЗ ДО ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ

|
ПОКАНА ОТ ЧЕЗ ДО ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ

От „ЧЕЗ Електро България“ АД до всички производители на електроенергия от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство, които имат сключени договори за изкупуване на електроенергия с дружеството: В случай че до момента не сте сключили договор за участие в специална балансираща група на друг координатор, в изпълнение на становище на ДКЕВР, прието с протоколно решение № 10/20.1.2014, т.2, в което се дават указания в срок до 24.1.2014 да бъдат сключени договори за участие в балансираща група, с настоящото Ви каним да сключите такъв договор с „ЧЕЗ Електро България“АД, в качеството му на координатор на специална балансираща група на крайния снабдител. На официалния уебсайт на ЧЕЗ www.cez.bg, в секция „Актуално“ можете да намерите одобрените от ДКЕВР „Общи условия на договорите за участие на производители в специална балансираща група на краен снабдител с координатор „ЧЕЗ Електро България“ АД“, както и образец на индивидуален договор за участие в специална балансираща група. За контакт с „ЧЕЗ Електро България“ АД: адрес - гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски“ 140, ет.2, в рамките на работното време от 8:30 до 17:00ч., лице за контакт:  Георги Калпачки, тел.: 02 895 85 43, 02 895 84 05 и 02 895 85 16.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez