*

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:   Врачанска област На 27.01.2014 г. /08.30-16.30 ч/ - с. Селановци - ул. Сергей Румянцев, ул. Хан Аспарух На 27.01.2014 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Горни Вадин - ул. Витоша, ул. Добруджа, ул. Пирин, ул. Стара планина На 27.01.2014 г. /09.00-12.30 ч/ - с. Чирен - абонатите от трафопост 2, извод 1 На 27.01.2014 г. /12.00-16.00 ч/ - с. Липница - ул. 28 април, ул. 9 септември, ул. Александър Стамболийски, ул. Вардар, ул. Васил Воденичарски, ул. Георги Димитров, ул. Георги Раковски, ул. Горан Буджански, ул. Иван Вазов, ул. Янтра На 27.01.2014 г. /12.30-16.00 ч/ - с. Чирен - абонатите от трафопост 5 На 27.01.2014 г. /13.30-16.00 ч/ - гр. Враца - трафопост „Химик-еспресо”, част от бул. Втори юни   На 28.01.2014 г. /08.30-12.00 ч/ - с. Крушовица - ул. Аврам Стоянов, ул. Антон Иванов, ул. Васил Левски, ул. Ген.Скобелев, ул. Георги Кирков, ул. Д. Т. Станкулов, ул. Екзарх Йосиф, ул. Никола Стефанов, ул. Цар Асен, ул. Цоло Николов На 28.01.2014 г. /08.30-12.30 ч/ - с. Селановци - ул. Сергей Румянцев, ул. Хан Аспарух На 28.01.2014 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Галово - ул. Васил Левски, ул. Георги Димитров, ул. Никола Вапцаров, ул. Стефан Караджа На 28.01.2014 г. /09.30-12.30 ч/ - с. Чирен - абонатите от трафопост 2, извод 1 На 28.01.2014 г. /10.00-15.30 ч/ - гр. Мездра - ул. Марин Дринов, ул. Христо Ботев 35-50, ул. Александър Стамболийски в посока гр. Роман, Казино Роял, бл. Химик 2, фирми Тениди, автогарата в гр. Мездра На 28.01.2014 г. /12.30-16.00 ч/ - с. Чирен - абонатите от трафопост 5 На 28.01.2014 г. /12.30-16.00 ч/ - с. Бутан – ул. Георги Димитров, ул. Огоста, ул. Рила, ул. Христо Ботев, ул. Юрий Гагарин На 28.01.2014 г. /12.30-16.30 ч/ - с. Селановци - ул. Александър Стамболийски, ул. Асен Златарев, ул. Христо Смирненски   На 29.01.2014 г. /08.30-12.30 ч/ - с. Селановци - ул. Петко Рачев Славейков На 29.01.2014 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Селановци - ул. Александър Стамболийски, ул. Бачо Киро, ул. Васил Левски, ул. Добри Чинтулов, ул. Дунав, ул. Капитан Петко Войвода, ул. Пламък, ул. Стефан Стамболов На 29.01.2014 г. /09.00-12.30 ч/ - с. Чирен - абонатите от трафопост 2, извод 2 На 29.01.2014 г. /11.00-15.00 ч/ - с. Еленов дол - цялото село На 29.01.2014 г. /12.00-16.00 ч/ - с. Гложене – ул. Безименна, ул. Васил Друмев, ул. Георги  Раковски, ул. Иван Вазов, ул. Иван Димитров, ул. Йордан Юнчев, ул. Ленин, ул. Маршал Бирюзов, ул. Христо Смирненски, ул. Яким Деспотов На 29.01.2014 г. /12.30-16.00 ч/ - с. Чирен - абонатите от трафопост 5 На 29.01.2014 г. /12.30-16.30 ч/ - с. Селановци - ул. Петко Рачев Славейков, ул. Александър Стамболийски На 29.01.2014 г. /13.00-16.00 ч/ - с. Селановци - ул. Белослатинска, ул. Елин Пелин, ул. Йордан Йовков, ул. Капитан Петко Войвода, ул. Перушица, ул. Хаджи Димитър, ул. Хан Аспарух   На 30.01.2014 г. /08.30-12.30 ч/ - с. Селановци - ул. Никола Вапцаров, ул. Ангел Кънчев На 30.01.2014 г. /08.30-16.30 ч/ - с. Селановци - ул. Скакуц, ул. Стефан Стамболов На 30.01.2014 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Софрониево - ул. Пеньо Пенев, ул. Околоселска На 30.01.2014 г. /09.00-12.30 ч/ - с. Чирен - абонатите от трафопост 5 На 30.01.2014 г. /12.00-16.00 ч/ - с. Остров – ул. Васил Коларов, ул. Васил Левски, ул. Георги Димитров, ул. Георги Кирков, ул. Георги Раковски, ул. Христо Смирненски На 30.01.2014 г. /12.30-16.00 ч/ - с. Чирен - абонатите от трафопост 2, извод 3   На 31.01.2014 г. /08.30-16.30 ч/ - с. Селановци - ул. Сергей Румянцев, ул. Хан Аспарух На 31.01.2014 г. /09.00-12.30 ч/ - с. Чирен - абонатите от трафопост 5 На 31.01.2014 г. /12.30-16.00 ч/ - с. Чирен - абонатите от трафопост 2, извод 1     Видинска област За периода 27-31.01.2014 г. /09.30-15.30 ч/ - гр. Брегово За периода 27-31.01.2014 г. /09.30-12.30 ч/ - с. Макреш - трафопост 1 За периода 27-31.01.2014 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Бойница За периода 27-31.01.2014 г. /13.00-15.30 ч/ - с. Макреш - трафопост 2   На 27.01.2014 г. /08,30-16,30 ч/ - с. Горни Лом - трафопост „Видекс АД“ На 27.01.2014 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Върбаново - трафопост 1, извод А На 27.01.2014 г. /10.30-15.00 ч/ - с. Шишенци - трафопост 1   На 28.01.2014 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Чупрене - трафопост 2, извод Д На 28.01.2014 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Струин дол - трафопост 1, извод А На 28.01.2014 г. /10.30-15.00 ч/ - с. Шишенци - трафопост 1   На 29.01.2104 г. /08.00-08.15, 12.00-12.15 и 16.00-16.15 ч/ - с. Кошава, с. Сланотрън, с. Кутово, с. Антимово, с. Покрайна  На 29.01.2014 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Чупрене - трафопост 2, извод Б На 29.01.2014 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Яньовец - трафопост 1, извод А - махала Фалковец На 29.01.2014 г. /11.00-14.30 ч/ - с. Медешевци - трафопост 1 - ул. Втора   На 30.01.2014 г. /08.00-08.30 и 12.00-12.30 ч/ - с. Кутово - трафопост 2 На 30.01.2014 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Чупрене - трафопост 2, извод Д На 30.01.2014 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Стакевци - трафопост 2, извод Б На 30.01.2014 г. /11.00-14.30 ч/ - с. Медешевци – трафопост 1, ул. Втора На 30.01.2014 г. /12.00-12.30 и 16.00-16.30 ч/ - гр. Видин - абонати присъединени към ЕП Митница   На 31.01.2014 г. /08.00-08.15 и 12.00-12.15 ч/ - Западна промишлена зона На 31.01.2014 г. /09.00-15.30 ч/ - с. Чупрене – трафопост 2, извод Д На 31.01.2014 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Праужда – трафопост 1, извод А На 31.01.2014 г. /11.00-14.30 ч/ - с. Медешевци – трафопост 1 - ул. Втора     Монтанска област На 27.01.2014 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Медковец - трафопост 3, клон А, Б, В На 27.01.2014 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Медковец - трафопост 4, клон А, Б, В На 27.01.2014 г. /08.45-16.00 ч/ - гр. Монтана - кв. Кошарник - трафопост 1 - извод А На 27.01.2014 г. /09.15-15.00 ч/ - гр. Монтана - трафопост 33 Апартамента - ул. Стамен Илиев На 27.01.2014 г. /10.00-10.10 ч/ - с. Мадан - с. Мърчево, трафопост  Асфалтова база с. Владимирово На 27.01.2014 г. /10.00-12.00 ч/ - с. Габровница - с. Вирове, с. Безденица На 27.01.2014 г. /10.00-16.30 ч/ - с. Спанчевци - трафопост 1,  извод В На 27.01.2014 г. /11.50-12.00 ч/ - с. Мадан - с. Мърчево, трафопост Асфалтова база с. Владимирово На 27.01.2014 г. /12.00-12.30 ч/ - гр. Вършец - Електропровод Втори Кабел 20кV – трафопостове 2, 14, 12, 30, 6, 3, 27   На 28.01.2014 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Медковец - трафопост 3, клон А, Б, В На 28.01.2014 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Медковец - трафопост 4, клон А, Б, В На 28.01.2014 г. /08.45-16.00 ч/ - гр. Монтана - кв. Кошарник, трафопост 1 - извод А На 28.01.2014 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Брусарци - трафопост 2,  клон А, Б, В На 28.01.2014 г. /09.00-15.00 ч/ - с. Николово - трафопост 1 На 28.01.2014 г. /09.30-13.30 ч/ - с. Якимово-2 - трафопост 1 На 28.01.2014 г. /09.30-15.30 ч/ - с. Пърличево - трафопост 1 На 28.01.2014 г. /10.00-16.30 ч/ - гр. Монтана - ГРТ на блок 25-7 за захранване на магазин 1, бул. Арнолди 7 На 28.01.2014 г. /10.00-16.00 ч/ - с. Винище - трафопост 2, извод А и извод Б На 28.01.2014 г. /13.30-15.30 ч/ - гр. Монтана - трафопост „Рила”, извод - ул. Родопи   На 29.01.2014 г. /08.30-16.00 ч/ - гр. Лом - трафопост „Хали”, клон А - ул. Раковска 12 На 29.01.2014 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Медковец - трафопост 3 клон А, Б, В На 29.01.2014 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Медковец - трафопост 4 клон А, Б, В На 29.01.2014 г. /09.30-13.30 ч/ - с. Якимово-2 - трафопост 3 На 29.01.2014 г. /10.30-14.30 ч/ - гр. Вършец - трафопост „Свети Георги”, извод А   На 30.01.2014 г. /08.30-16.00 ч/ - гр. Лом - трафопост „Георгица”, клон А - ул. Бозвели, ул. Аспарух 8-20, ул. Георги Спасов 20 На 30.01.2014 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Медковец -  трафопост 3 клон А, Б, В На 30.01.2014 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Медковец -  трафопост 4 клон А, Б, В На 30.01.2014 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Смоляновци - трафопост 4, извод А   На 31.01.2014 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Добри дол - трафопост 1, клон А На 31.01.2014 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Медковец -  трафопост 3, клон А, Б, В На 31.01.2014 г. /08.30-16.00 ч/ - с. Медковец -  трафопост 4, клон А, Б, В На 31.01.2014 г. /09.00-15.00 ч/ - гр. Монтана - трафопост Младост 19 - блок 7, 8, 9, 10 Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.   За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на България или на сайт: www.cez-rp.bg.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez