*

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ВЪВ ВИДИНСКА ОБЛАСТ

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ВЪВ ВИДИНСКА ОБЛАСТ

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

 

ОБЛАСТ ВИДИН

    Община Белоградчик

На 03.08.2015 /09:00 - 16:00 ч./ - гр.  Белоградчик   ул.  "Втора" №№1, 19, 2, 21, 23, 4, 5; ул.  "Георги с.  Раковски" №№10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4, 6, 8, 9; ул.  "Здравец" №№1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; ул.  "Карловица" №№1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 4, 46, 5, 53, 6, 7, 8, 9; ул.  "Трета" №7; ул.  "Трети Март" №№48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 8, 81, 82, 84, 86, 87, 90 В

На 04.08.2015 /09:00 - 16:00 ч./ - гр.  Белоградчик   ул.  "Втора" №№1, 19, 2, 21, 23, 4, 5; ул.  "Георги с.  Раковски" №№10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4, 6, 8, 9; ул.  "Здравец" №№1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; ул.  "Карловица" №№1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 4, 46, 5, 53, 6, 7, 8, 9; ул.  "Трета" №7; ул.  "Трети Март" №№48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 8, 81, 82, 84, 86, 87, 90 В

На 05.08.2015 /09:00 - 16:00 ч./ - гр.  Белоградчик   ул.  "Втора" №№1, 19, 2, 21, 23, 4, 5; ул.  "Георги с.  Раковски" №№10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4, 6, 8, 9; ул.  "Здравец" №№1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; ул.  "Карловица" №№1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 4, 46, 5, 53, 6, 7, 8, 9; ул.  "Трета" №7; ул.  "Трети Март" №№48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 8, 81, 82, 84, 86, 87, 90 В

На 06.08.2015 /09:00 - 16:00 ч./ - гр.  Белоградчик   ул.  "Втора" №№1, 19, 2, 21, 23, 4, 5; ул.  "Георги с.  Раковски" №№10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4, 6, 8, 9; ул.  "Здравец" №№1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; ул.  "Карловица" №№1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 4, 46, 5, 53, 6, 7, 8, 9; ул.  "Трета" №7; ул.  "Трети Март" №№48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 8, 81, 82, 84, 86, 87, 90 В

На 07.08.2015 /09:00 - 16:00 ч./ - гр.  Белоградчик   ул.  "Втора" №№1, 19, 2, 21, 23, 4, 5; ул.  "Георги с.  Раковски" №№10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4, 6, 8, 9; ул.  "Здравец" №№1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; ул.  "Карловица" №№1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 4, 46, 5, 53, 6, 7, 8, 9; ул.  "Трета" №7; ул.  "Трети Март" №№48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 8, 81, 82, 84, 86, 87, 90 В

 

    Община Видин

На 03.08.2015 /08:45 - 09:00 ч./ - Видин   Местност Северна Промишлена Зона: бл.    Складовата Зона; Неуточнен Адрес: бл.    Ферибот

На 03.08.2015 /14:45 - 15:30 ч./ - Видин   Байкал: 104; Бдинци: 2; Безименна: бл.    Мтп Hово Гробище,  бл.    Мтп Стара Планина /махалата/; Бонония: бл.    2; Екзарх Йосиф I: 155; Запад: бл.    Западна Складова База; Иглика: 43, 51, 60, 66, 72, 76; Камелия: 3; Местност Алимана: бл.    Училище; Местност Северна Промишлена Зона: бл.    Ремонтна Работилница; Незабравка: 13, 25, 26; Палма: 5, 6; Пчеларска: 2, 3, 4; Росица: 1; Седма: 15, 8; Синчец: 17, 19, 32, 34; Стара Планина: 60, 72, 75, 76, 82, 84, 87 А, 93, 95, 96 - по искане на ЕСО

На 03.08.2015 /08:00 - 09:00 ч./ - Видин   Байкал: 104; Бдинци: 2; Безименна: бл.    Мтп Hово Гробище,  бл.    Мтп Стара Планина /махалата/; Бонония: бл.    2; Екзарх Йосиф I: 155; Запад: бл.    Западна Складова База; Иглика: 43, 51, 60, 66, 72, 76; Камелия: 3; Местност Алимана: бл.    Училище; Местност Северна Промишлена Зона: бл.    Ремонтна Работилница; Незабравка: 13, 25, 26; Палма: 5, 6; Пчеларска: 2, 3, 4; Росица: 1; Седма: 15, 8; Синчец: 17, 19, 32, 34; Стара Планина: 60, 72, 75, 76, 82, 84, 87 А, 93, 95, 96 - по искане на ЕСО

На 03.08.2015 /14:30 - 14:45 ч./ - Видин   Местност Северна Промишлена Зона: бл.    Складовата Зона; Неуточнен Адрес: бл.    Ферибот

На 03.08.2015 /09:00 - 14:30 ч./ - Видин   Байкал: 104; Бдинци: 2; Безименна: бл.    Мтп Стара Планина /махалата/; Иглика: 43, 51, 60, 66, 72, 76; Камелия: 3; Росица: 1; Седма: 15, 8; Синчец: 17, 19, 32, 34; Стара Планина: 60, 72, 75, 76, 82, 84, 87 А, 93, 95, 96

 

    Община Грамада

На 05.08.2015 /13:00 - 15:30 ч./ -  ГРАМАДА

На 06.08.2015 /12:45 - 15:45 ч./ - Водна   Втора: 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Девета: 1, 2, 4, 7, 8, 9; Десета: 1, 2, 3, 5; Единадесета: 1, 14, 16, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Осма: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Пета: 1, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Първа: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 38, 4, 40, 41, 46, 48, 5, 50, 54, 6, 8,  бл.    къща, тп 1; Седма: 2; Трета: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Четвърта: 2, 3, 4; Шеста: 5, 6;Грамада; Александър Стамболийски: 1, 10, 11, 13, 2, 6, 7, 8, 9,  12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45; Ангел Мишев: 10, 17, 19, 24, 32,  15; Безименна: 1; Бели Брег: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 3, 5, 6, 7, 9; Боян Чонос: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Бреслето: 1, 11, 2, 4, 5,  12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37,  бл.    Пи 501. 9512; Видин: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Крум Бъчваров: 9; Мико Нинов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  12, 13, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51,  бл.    Пи 501. 770,  бл.    Тп 3; Пенчо Славейков: 11, 19, 21, 23, 25; Петко Р. славейков: 7; Рача: 11, 13, 3, 5, 9,  1, 2, 4, 6; Спортист: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Странджа: 1, 10, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 8; Тошо Хаджийски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 4, 5, 7, 8, 9,  28, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 67; Трайчо Костов: 1, 11, 12, 18, 27, 31, 5, 6, 7, 8, 9,  5,  бл.    Тп 6; Хан Аспарух: 1, 2, 3, 4, 6

На 06.08.2015 /09:45 - 12:00 ч./ - Грамада   Ангел Мишев: 1, 10, 14, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  бл.    Тп 8; Боян Чонос: 1; Васил Друмев: 1, 2; Васил Коларов: 10, 11, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 6, 7, 8, 9,  39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74,  49; Васил Левски: 1, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 2, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Гаврил Генов: 1, 25, 3, 4, 5, 6; Георги Димитров: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 6, 61, 7, 8, 9,  36,  бл.    9, 9-те Апартамента, пи 501. 9598; Добри Чинтулов: 1, 2, 4,  5, 7, 9; Живко Кръчмарски: 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 5, 7, 9,  1, 2, 4, 8; Замфир Попов: 3, 4, 5, 6, 7, 8,  4; Иван Козарев: 1, 2, 3, 4; Йордан Йовков: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 5, 7, 9; Крум Бъчваров: 10, 11, 13, 15, 16, 16 А, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 8,  10, 12, 14, 5, 6, 7, 9; Мико Нинов: 10, 11, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 7, 8, 9,  20; Никола Й. вапцаров: 10, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 4, 40, 6, 8,  46, 48, 50, 52,  бл.    Тп 2; Никола Парапунов: 2; Пенчо Славейков: 9; Тодор Титуренков: 1, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 8,  11, 13, 15, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 42, 6; Тодор Тошков: 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев: 1, 11, 16, 17, 19, 2, 22, 24, 26, 4, 5, 6, 7,  13, 14, 16, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 40, 42; Шестте Партизани: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Широка: 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 7, 8,  27, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 71, 78,  бл.    Пи 501. 9642,  бл.    Пи 501. 9642, тп 1

На 06.08.2015 /15:45 - 16:15 ч./ - Водна   Втора: 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Девета: 1, 2, 4, 7, 8, 9; Десета: 1, 2, 3, 5; Единадесета: 1, 14, 16, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Осма: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Пета: 1, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Първа: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 38, 4, 40, 41, 46, 48, 5, 50, 54, 6, 8,  бл.    къща, тп 1; Седма: 2; Трета: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Четвърта: 2, 3, 4; Шеста: 5, 6;Грамада; Александър Стамболийски: 1, 10, 11, 13, 2, 6, 7, 8, 9,  12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45; Ангел Мишев: 10, 17, 19, 24, 32,  1, 10, 14, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  15,  бл.    Тп 8; Безименна: 1; Бели Брег: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 3, 5, 6, 7, 9; Боян Чонос: 1,  10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Бреслето: 1, 11, 2, 4, 5,  12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37,  бл.    Пи 501. 9512; Васил Друмев: 1, 2; Васил Коларов: 10, 11, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 6, 7, 8, 9,  39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74,  49; Васил Левски: 1, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 2, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Видин: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Гаврил Генов: 1, 25, 3, 4, 5, 6; Георги Димитров: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 6, 61, 7, 8, 9,  36,  бл.    9, 9-те Апартамента, пи 501. 9598; Добри Чинтулов: 1, 2, 4,  5, 7, 9; Живко Кръчмарски: 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 5, 7, 9,  1, 2, 4, 8; Замфир Попов: 3, 4, 5, 6, 7, 8,  4; Иван Козарев: 1, 2, 3, 4; Йордан Йовков: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 5, 7, 9; Крум Бъчваров: 10, 11, 13, 15, 16, 16 А, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 8,  10, 12, 14, 5, 6, 7, 9,  9; Мико Нинов: 10, 11, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 7, 8, 9,  1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  12, 13, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51,  20,  бл.    Пи 501. 770,  бл.    Тп 3; Никола Й. вапцаров: 10, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 4, 40, 6, 8,  46, 48, 50, 52,  бл.    Тп 2; Никола Парапунов: 2; Пенчо Славейков: 11, 19, 21, 23, 25,  9; Петко Р. славейков: 7; Рача: 11, 13, 3, 5, 9,  1, 2, 4, 6; Спортист: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Странджа: 1, 10, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 8; Тодор Титуренков: 1, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 8,  11, 13, 15, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 42, 6; Тодор Тошков: 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тошо Хаджийски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 4, 5, 7, 8, 9,  28, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 67; Трайчо Костов: 1, 11, 12, 18, 27, 31, 5, 6, 7, 8, 9,  5,  бл.    Тп 6; Хан Аспарух: 1, 2, 3, 4, 6; Христо Ботев: 1, 11, 16, 17, 19, 2, 22, 24, 26, 4, 5, 6, 7,  13, 14, 16, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 40, 42; Шестте Партизани: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Широка: 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 7, 8,  27, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 71, 78,  бл.    Пи 501. 9642,  бл.    Пи 501. 9642, тп 1

На 06.08.2015 /08:45 - 09:30 ч./ - Водна   Втора: 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Девета: 1, 2, 4, 7, 8, 9; Десета: 1, 2, 3, 5; Единадесета: 1, 14, 16, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Осма: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Пета: 1, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Първа: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 38, 4, 40, 41, 46, 48, 5, 50, 54, 6, 8,  бл.    къща, тп 1; Седма: 2; Трета: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Четвърта: 2, 3, 4; Шеста: 5, 6;Грамада; Александър Стамболийски: 1, 10, 11, 13, 2, 6, 7, 8, 9,  12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45; Ангел Мишев: 10, 17, 19, 24, 32,  1, 10, 14, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  15,  бл.    Тп 8; Безименна: 1; Бели Брег: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 3, 5, 6, 7, 9; Боян Чонос: 1,  10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Бреслето: 1, 11, 2, 4, 5,  12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37,  бл.    Пи 501. 9512; Васил Друмев: 1, 2; Васил Коларов: 10, 11, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 6, 7, 8, 9,  39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74,  49; Васил Левски: 1, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 2, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Видин: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Гаврил Генов: 1, 25, 3, 4, 5, 6; Георги Димитров: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 6, 61, 7, 8, 9,  36,  бл.    9, 9-те Апартамента, пи 501. 9598; Добри Чинтулов: 1, 2, 4,  5, 7, 9; Живко Кръчмарски: 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 5, 7, 9,  1, 2, 4, 8; Замфир Попов: 3, 4, 5, 6, 7, 8,  4; Иван Козарев: 1, 2, 3, 4; Йордан Йовков: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 5, 7, 9; Крум Бъчваров: 10, 11, 13, 15, 16, 16 А, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 8,  10, 12, 14, 5, 6, 7, 9,  9; Мико Нинов: 10, 11, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 7, 8, 9,  1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  12, 13, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51,  20,  бл.    Пи 501. 770,  бл.    Тп 3; Никола Й. вапцаров: 10, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 4, 40, 6, 8,  46, 48, 50, 52,  бл.    Тп 2; Никола Парапунов: 2; Пенчо Славейков: 11, 19, 21, 23, 25,  9; Петко Р. славейков: 7; Рача: 11, 13, 3, 5, 9,  1, 2, 4, 6; Спортист: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Странджа: 1, 10, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 8; Тодор Титуренков: 1, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 8,  11, 13, 15, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 42, 6; Тодор Тошков: 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тошо Хаджийски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 4, 5, 7, 8, 9,  28, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 67; Трайчо Костов: 1, 11, 12, 18, 27, 31, 5, 6, 7, 8, 9,  5,  бл.    Тп 6; Хан Аспарух: 1, 2, 3, 4, 6; Христо Ботев: 1, 11, 16, 17, 19, 2, 22, 24, 26, 4, 5, 6, 7,  13, 14, 16, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 40, 42; Шестте Партизани: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Широка: 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 7, 8,  27, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 71, 78,  бл.    Пи 501. 9642,  бл.    Пи 501. 9642, тп 1

 

    Община Димово

На 06.08.2015 /09:30 - 15:30 ч./ - с.  Воднянци   ул.  "Втора" №1; ул.  "Десета" №№2, 4; ул.  "Единадесета" №3; ул.  "Осма" №№1, 3, 5; ул.  "Петнадесета" №№1, 2, 3; ул.  "Първа" №№24, 26, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79; ул.  "Седемнадесета" №2; ул.  "Седма" №№1, 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9; ул.  "Трета" №1; ул.  "Тринадесета" №№1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул.  "Четиринадесета" №№1,  2, 4; ул.  "Шеста" №№11, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 9;с.  Септемврийци,  с.  Ярловица

 

    Община Кула

На 04.08.2015 /12:30 - 16:00 ч./ - Кула   Александър Стамболийски: 12, 14, 16, 18, 23, 25, 27,  24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53; Витоша: 11, 13, 15, 2, 3, 5, 9; Възраждане: 100, 13, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32,  11, 11 А, 15, 17, 19, 45, 88,  28, 36, 38,  бл.    10,  бл.    45, 88; Гено Цанов: 1, 10, 2, 22, 6, 8, 9; Георги Бенковски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Георги Градинаров: 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 2, 20, 22, 24, 3, 6, 8, 9,  15; Загоре: 1, 10, 11, 12, 13, 13 А, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Кръстев: 32, 34, 36; Константин Величков: 4, 6, 8; Марица: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Петко Р. славейков: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Родопи: 1, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сливница: 10, 3, 5, 7, 8, 9; Средна Гора: 1, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Струма: 1, 2, 4, 6, 8; Толбухин: 11, 5, 9,  15, 17, 19, 21, 21 А, 25, 39; Тошо Тодоров: 1, 10, 11, 11 А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 5, 6, 8, 9; Хаджи Димитър: 15, 17, 18, 19, 2, 22, 24, 48, 49; Христо Ботев: 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 30, 31, 31 А, 32, 34, 36, 38, 40, 40 А, 42, 44, 46, 48, 50, 72, 87,  22а, 24

 

    Община Чупрене

На 05.08.2015 /09:45 - 15:00 ч./ - с.  Боровица с.  Яньовец ,  Махала Фалковец: 1,  бл.    къща;гр.  Белоградчик - поделение

На 05.08.2015 /15:00 - 15:15 ч./ -  с.  Боровица, с.  Търговище, с.  Яньовец-Махала Фалковец: 1,  бл.    къща

На 05.08.2015 /09:30 - 09:45 ч./ -  с.  Боровица, с.  Търговище, с.  Яньовец-Махала Фалковец: 1,  бл.    къща

 

                    

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком или посетете сайта www.cez-rp.bg. Вече можете да се възползвате и от уникалното ново онлайн приложение "Планови ремонти и аварии" на m.cez.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар