*

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ВЪВ ВИДИНСКА ОБЛАСТ

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ВЪВ ВИДИНСКА ОБЛАСТ

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

 

Видинска област

Община Белоградчик

На 20.07.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - гр. Белоградчик ул. "Втора" № № 1, 19, 2, 21, 23, 4, 5; ул. "Георги С. Раковски" № № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4, 6, 8, 9; ул. "Здравец" № № 1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; ул. "Карловица" № № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 4, 46, 5, 53, 6, 7, 8, 9; ул. "Трета" № 7; ул. "Трети Март" № № 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 8, 81, 82, 84, 86, 87, 90 В

На 20.07.2015 г. /09:30 - 15:00 ч./ - гр. Белоградчик ул. "Втора" № № 1, 19, 2, 21, 23, 4, 5; ул. "Георги С. Раковски" № № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4, 6, 8, 9; ул. "Здравец" № № 1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; ул. "Карловица" № № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 4, 46, 5, 53, 6, 7, 8, 9; бул. "Съединение" № № 18, 5, 20, 24; ул. "Трета4 № 7; ул. "Трети Март" № № 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 8, 81, 82, 84, 86, 87, 90 В

На 20.07.2015 г. /09:15 - 15:00 ч./ - гр. Белоградчик ул. "Атанас Марков" № № 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 5, 7, 9; ул. "Божко Иванов" № № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 31, 36, 4, 5, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49; ул. "Васил Савчев" № № 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 50, 6, 8, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, бл. 15, Гараж; жк. Здравец , бл. 41; ул. "Никола Й. Вапцаров" № № 1, 11, 4, 5; ул. "Христо Смирненски" № 9

На 21.07.2015 г. /09:30 - 16:00 ч./ - гр. Белоградчик ул. "Втора" № № 1, 19, 2, 21, 23, 4, 5; ул. "Георги С. Раковски" № № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4, 6, 8, 9; ул. "Здравец" № № 1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; ул. "Карловица" № № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 4, 46, 5, 53, 6, 7, 8, 9; ул. "Трета" № 7; ул. "Трети Март" № № 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 8, 81, 82, 84, 86, 87, 90 В

На 21.07.2015 г. /09:00 - 12:00 ч./ - гр. Белоградчик ул. "Алеко Константинов" № № 1, 2, 4, 5; ул. "Антон Страшимиров" № № 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. "Ведерник" № № 2, 3, 5; ул. "Венец" № № 1, 2, 3, 4; ул. "Георги Бенковски" № № 1, 2, 3; ул. "Иван Вазов" № № 1, 2, 3, 4, 5; ул. "Отец Паисий" № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. "Пейо Яворов" № № 1, 2; ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № № 1, 2, 4; ул. "Стефан Караджа" № № 1, 2, 4, 6; ул. "Хаджи Димитър" № № 10, 12, 3, 4, 6, 8; ул. "Христо Ботев" № № 1, 10, 2, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8

На 22.07.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - гр. Белоградчик ул. "Втора" № № 1, 19, 2, 21, 23, 4, 5; ул. "Георги С. Раковски" № № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4, 6, 8, 9; ул. "Здравец" № № 1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; ул. "Карловица" № № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 4, 46, 5, 53, 6, 7, 8, 9; ул. "Трета" № 7; ул. "Трети Март" № № 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 8, 81, 82, 84, 86, 87, 90 В

На 23.07.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - гр. Белоградчик ул. "Втора" № № 1, 19, 2, 21, 23, 4, 5; ул. "Георги С. Раковски" № № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4, 6, 8, 9; ул. "Здравец" № № 1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; ул. "Карловица" № № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 4, 46, 5, 53, 6, 7, 8, 9; ул. "Трета" № 7; ул. "Трети Март" № № 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 8, 81, 82, 84, 86, 87, 90 В

На 24.07.2015 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  с. Вещица , с. Върба , с. Сливовник , с. Струин дол , с. Ошане , с. Раяновци , с. Рабиша

На 24.07.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - гр. Белоградчик ул. "Втора" № № 1, 19, 2, 21, 23, 4, 5; ул. "Георги С. Раковски" № № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4, 6, 8, 9; ул. "Здравец" № № 1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; ул. "Карловица" № № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 4, 46, 5, 53, 6, 7, 8, 9; ул. "Трета" № 7; ул. "Трети Март" № № 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 8, 81, 82, 84, 86, 87, 90 В

Община Видин

На 20.07.2015 г. /09:00 - 11:00 ч./ -  Видин

На 21.07.2015 г. /08:30 - 12:00 ч./ - Видин Баба Тонка: бл. 3, 3 (Гараж14 Баба Тонка), 3 Гараж, 3 Гараж № 16, 3 Гараж15, 3 Гараж16, 5, 6, 6 Гараж20; Гео Милев: бл. 8 (Гараж12 Баба Тонка), 8 (Гараж13 Баба Тонка); Железничарска: 20, 32, 34, 36, 38; Княз Дондуков: 50, 50А, 52; Панония: бл. Г, Гараж, ПОД НАДЛЕЗА, Г; Поп Андрей: 3, 5, 7; Цар Иван Асен II: 13, 17, 17А, 21, 23

На 21.07.2015 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Видин Васил Левски: 20; Кольо Фичето: бл. 2; Найчо Цанов: 30, 32; Общинска: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 А, 21, 22, 23, 25, 4, 6, 7, 8, 9; Хан Аспарух: 10, 12, 14, 16, 16 А, 18, 2, 20, 4, 4 А, 6, 8, бл. 2, ПРЕД ПОЛИКлиникаТА; Цар Симеон Велики: 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 40

На 22.07.2015 г. /15:15 - 15:45 ч./ - Бела Рада Втора: 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 3, 5, 8, 9, 16, 23, 25, 27, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 49, 50, 52, 53, 55, 59, 61, 63, 69, 92, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 31, 36; Двадесет и Втора: 13, 24, 3, 9; Двадесет и Пета: 17; Двадесет и Първа: 10; Двадесет и Трета: 1, 2, 3; Двадесет и Четвърта: 4, 5; Двадесета: 10, 12, 14, 2, 4, 6, 7, 9; Дванадесета: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 4, 6, 8, 12, 15, 2, 7, 8, 6; Девета: 1, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Деветнадесета: 10, 12, 3, 4, 5; Десета: 1, 2, 4, 6, 9; Единадесета: 1, 10, 11, 2, 3, 34, 4, 5, 7, 8, 9; Осемнадесета: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Осма: 10, 6, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 6, 7; Пета: 10, 11, 13, 2, 6, 7, 8, 9, 1, 12, 3; Петнадесета: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 16; Първа: 1, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 2, 23, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 7, 35, бл. Тп-1 Бела Рада, бл. Тп-2 Бела Рада, бл. Тп-3 Бела Рада; Седемнадесета: 1, 10, 17, 4, 6; Седма: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 4, 7, 9, 22; Трета: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 4; Тринадесета: 1, 10, 16, 2, 29, 3, 5, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 56, 58, 60, 62, 66, 9; Четвърта: 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 25, 28, 34, 36, 47, 5, 6, 7, 18, 19, 21, 5, бл. УПИXxvIII-563, Кв. 35; Четиринадесета: 1, 10, 23, 3, 38, 8, 9, 12, 14, 36, 38; Шеста: 1, 10, 11, 16, 22, 24, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 8; Шестнадесета: 8; Войница; Втора: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 70, 72, 8, 9; Девети септември: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 8, 80, 9; Пета: 1; Първа: 10, 12, 2, 3, 36, 4, 6, 8, бл. Тп-1 Войница; Седма: 2, 3; Трета: 1, 10, 2, 20, 3, 3а, 5, 6; Четвърта: 1; Шеста: 1, 11, 12, 13, 15, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Яташка: 10, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Слана Бара; Втора: 1, 20, 5, 1, 3, 5, 7, 8; Двадесет и Втора: 3, 45; Двадесет и Пета: 2, 4; Двадесет и Първа: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 2; Двадесет и Седма: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 5, 6, 8; Двадесет и Трета: 1, 2, 3, 5; Двадесет и Четвърта: 1, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 6; Двадесет и Шеста: 3, 4, 6, 7, 9; Двадесета: 11, 11а, 12, 15, 17, 2, 6, 8, 9, 1, 15, 2, 3, 5, 7, 8; Дванадесета: 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7; Девета: 1; Деветнадесета: 10, 11, 13, 137, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 19, 2; Десета: 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 5, 7, 9, 2, бл. сграда В Стопански Двор; Единадесета: 2, 3, 5, 6; Осемнадесета: 10, 5, 6, 8; Осма: 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 25а, 27, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15; Пета: 10, 12, 14, 24, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9а; Петнадесета: 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 18; Първа: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 9, 1, 10, 21, 22, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 9, бл. ПИ000075, бл. Тп-1 Слана Бара, бл. Тп-2 Слана Бара; Седемнадесета: 1, 3, 5, 6, 7, 8; Седма: 1, 2, 4; Трета: 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 5, 7, 9, 13, 17, 2, 23, 3, 4, 6, 8, бл. Тп-1 Слана Бара, бл. Тп-2 Слана Бара; Тринадесета: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17, 22, 2; Четвърта: 1, 10, 11, 12, 14, 5, 6, 7, 9, 8; Четиринадесета: 1, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 2; Шеста: 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Шестнадесета: 10, 11, 12, 14, 18, 19, 22, 24, 26, 5, 7, 8, 9, 1, 2, 20, 4, 5, 5а, 6, 7; Чичил; Втора: 15, 17, 20, 23, 27, 41; Дванадесета: 2, 9; Девета: 14, 18, 4, 9; Осма: 2, 21, 4, 8; Пета: 2, 7; Петнадесета: 10, 13, 3; Първа: 1, 10, 12, 14, 2, 24, 3, 32, 6, 7, 8, 9; Седемнадесета: 5; Трета: 10, 12, 15, 23, 24, 3, 7; Тринадесета: 3; Четвърта: 1, 18, 4; Четиринадесета: 4; Шеста: 11, 15; Шестнадесета: 2, 3

На 22.07.2015 г. /11:30 - 12:00 ч./ - Видин Цар Симеон Велики: 162; Капитановци; Първа: бл. Извън Регулация; Кутово; Осемдесет и Втора: 1, 2, 3; Осемдесет и Първа: 1, 5; Осемдесет и Трета: 1, 2; Осемдесета: 8; Петдесет и Девета: 1; Петдесет и Пета: 4; Първа: 111, 12, 2, 73, 75, 78, 79, 80, 84, 86, 88, 96, бл. Тп-2 Кутово; Седемдесет и Втора: 6; Седемдесет и Девета: 1, 3; Седемдесет и Осма: 2, 3, 5; Седемдесет и Пета: 2, 3, 4, 5, 6; Седемдесет и Първа: 2, 8; Седемдесет и Седма: 4, 5; Седемдесет и Шеста: 2, 3, 4; Тридесет и Пета: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тридесет и Първа: 3; Тридесет и Четвърта: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Четиридесет и Девета: 1; Шестдесета: 10

На 22.07.2015 г. /08:45 - 09:30 ч./ - Видин Цар Симеон Велики: 162; Капитановци; Първа: бл. Извън Регулация; Кутово; Осемдесет и Втора: 1, 2, 3; Осемдесет и Първа: 1, 5; Осемдесет и Трета: 1, 2; Осемдесета: 8; Петдесет и Девета: 1; Петдесет и Пета: 4; Първа: 111, 12, 2, 73, 75, 78, 79, 80, 84, 86, 88, 96, бл. Тп-2 Кутово; Седемдесет и Втора: 6; Седемдесет и Девета: 1, 3; Седемдесет и Осма: 2, 3, 5; Седемдесет и Пета: 2, 3, 4, 5, 6; Седемдесет и Първа: 2, 8; Седемдесет и Седма: 4, 5; Седемдесет и Шеста: 2, 3, 4; Тридесет и Пета: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тридесет и Първа: 3; Тридесет и Четвърта: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Четиридесет и Девета: 1; Шестдесета: 10

На 22.07.2015 г. /09:15 - 12:00 ч./ - Кутово Осемдесет и Втора: 1, 2, 3; Осемдесет и Първа: 1, 5; Осемдесет и Трета: 1, 2; Осемдесета: 8; Петдесет и Девета: 1; Петдесет и Пета: 4; Първа: 111, 12, 2, 73, 75, 78, 79, 80, 84, 86, 88, 96, бл. Тп-2 Кутово; Седемдесет и Втора: 6; Седемдесет и Девета: 1, 3; Седемдесет и Осма: 2, 3, 5; Седемдесет и Пета: 2, 3, 4, 5, 6; Седемдесет и Първа: 2, 8; Седемдесет и Седма: 4, 5; Седемдесет и Шеста: 2, 3, 4; Тридесет и Пета: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тридесет и Първа: 3; Тридесет и Четвърта: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Четиридесет и Девета: 1; Шестдесета: 10

На 23.07.2015 г. /08:30 - 12:00 ч./ - Видин Местност Алимана: бл. Училище; Местност Северна Промишлена Зона: бл. Ремонтна Работилница; Палма: 5, 6; Пчеларска: 2, 3, 4

Община Димово

На 22.07.2015 г. /15:00 - 15:15 ч./ - с. Плешивец с. Ружинци; ул. "23 септември" № № 1, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 2 А, 20, 21, 22, 24, 26, 3, 32, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 5, 6, 8, 9; ул. "Александър АнгЕлов" № 1; ул. "Александър Стамболийски " № № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2; ул. "Ангел Хитров" № № 12, 2; ул. "Боян Статев" № № 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 2, 4, 6, 9, 5, 9; ул. "Боян Чонос" № № 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 5, 7; ул. "Васил Иванов" № № 1, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. "Васил Левски" № № 2, 4; ул. "Гаврил Генов" № 3; ул. "Георги Бенковски" № 2; ул. "Георги Димитров" № № 108, 108 А, 110, 112, 114, 116, 12, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 136, 140, 142, 24, 73, 73 А, 73а, 79, 83, 85, 87, 89, 93, 94, 96, 97, 1, 10, 12, 19, 194, 2, 2 А, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 6, 60, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 86, 9, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 95, 27, 37, 97, бл. Изход Монтана; ул. "Георги Младенов" № № 11, 13, 15, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. "Георги Първанов" № № 1, 11, 14, 15, 17, 19, 5, 7, 9, 1, 2, 6; ул. "Георги С. Раковски" № № 1, 3, 1, 3, 5; ул. "горан Богданов" № № 1, 10, 11, 13, 3, 5, 7, 8, 9; ул. "горан Ценов" № № 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 32, 34, 5, 6, 8; ул. "Драгомир" № № 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 4, 6, 8; ул. "Живко Мончев" № 5; ул. "Живко Пуев" № № 1, 2; ул. "Йорданка Николова" № № 1, 4, 5, 6; ул. "Кирил и Методий" № № 1, 3, 5; ул. "Коста Йорданов" № № 1, 1, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 22, 24, 26, 4, 8; ул. "Ломска" № № 1, 14, 2, 3, 5, 6, 121; ул. "Малчика" № № 2, 5, 6, 69, 7, 9, 9; ул. "Миджур" № № 1, 3; ул. "Младост" № № 1, 3, 5, 7; ул. "Найден Найденов" № № 10, 11, 12, 2, 5, 8, 9; ул. "Петър Глухчев" № № 19, 2, 4, 5, 7, 8; ул. "Петър Първанов" № № 17, 4; ул. "Стефан Караджа" № 7; ул. "Христо Ботев" № 23; ул. "Христо Смирненски" № № 1, 3, 4, 5, 6

На 22.07.2015 г. /09:30 - 09:45 ч./ - с. Плешивец с. Ружинци; ул. "23 септември" № № 1, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 2 А, 20, 21, 22, 24, 26, 3, 32, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 5, 6, 8, 9; ул. "Александър АнгЕлов" № 1; ул. "Александър Стамболийски " № № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2; ул. "Ангел Хитров" № № 12, 2; ул. "Боян Статев" № № 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 2, 4, 6, 9, 5, 9; ул. "Боян Чонос" № № 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 5, 7; ул. "Васил Иванов" № № 1, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. "Васил Левски" № № 2, 4; ул. "Гаврил Генов" № 3; ул. "Георги Бенковски" № 2; ул. "Георги Димитров" № № 108, 108 А, 110, 112, 114, 116, 12, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 136, 140, 142, 24, 73, 73 А, 73а, 79, 83, 85, 87, 89, 93, 94, 96, 97, 1, 10, 12, 19, 194, 2, 2 А, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 6, 60, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 86, 9, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 95, 27, 37, 97, бл. Изход Монтана; ул. "Георги Младенов" № № 11, 13, 15, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. "Георги Първанов" № № 1, 11, 14, 15, 17, 19, 5, 7, 9, 1, 2, 6; ул. "Георги С. Раковски" № № 1, 3, 1, 3, 5; ул. "горан Богданов" № № 1, 10, 11, 13, 3, 5, 7, 8, 9; ул. "горан Ценов" № № 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 32, 34, 5, 6, 8; ул. "Драгомир" № № 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 4, 6, 8; ул. "Живко Мончев" № 5; ул. "Живко Пуев" № № 1, 2; ул. "Йорданка Николова" № № 1, 4, 5, 6; ул. "Кирил и Методий" № № 1, 3, 5; ул. "Коста Йорданов" № № 1, 1, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 22, 24, 26, 4, 8; ул. "Ломска" № № 1, 14, 2, 3, 5, 6, 121; ул. "Малчика" № № 2, 5, 6, 69, 7, 9, 9; ул. "Миджур" № № 1, 3; ул. "Младост" № № 1, 3, 5, 7; ул. "Найден Найденов" № № 10, 11, 12, 2, 5, 8, 9; ул. "Петър Глухчев" № № 19, 2, 4, 5, 7, 8; ул. "Петър Първанов" № № 17, 4; ул. "Стефан Караджа" № 7; ул. "Христо Ботев" № 23; ул. "Христо Смирненски" № № 1, 3, 4, 5, 6

На 22.07.2015 г. /09:45 - 15:00 ч./ -  с. Плешивец

На 23.07.2015 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  с. Средогрив

Община Кула

На 22.07.2015 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Кула Александър Стамболийски : 2, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 68; Батенберг: 1, 2; Баучер: 1, 10, 2, 3, 4, 8; Братя Миладинови: 10, 12, 13, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Априлов: 10, 11, 2, 26, 3, 5, 8; Възраждане: 110, 134, 136, 154, 40, 98; Генерал Гурко: 12, 3, 4, 5, 8; Гено Цанов: 32, 37а, 39, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64; Георги Димитров: 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 84; Димчо Дебелянов: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Иречек: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Мусала: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 8, 9; Неофит Рилски: 8; Стара Планина: 10, 15, 17, 20, 21, 22, 26, 32, 6, 9; Толбухин: 12, 12е, 12и, 53, 55, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, бл. УПИVi Кв. 2; Христо Ботев: 100, 102, 104, 106, 108, 110, 116, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 51, 6, 76, 78, 8, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 980; Шипка: 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26; Янтра: 1, 14, 2; Полетковци; Втора: 1, 10, 11, 2, 3, 5, 7, 9; Пета: 1, 2, 4, 4а; Първа: 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 28а, 29, 31, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 5, 6; Седма: 1, 5; Трета: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 23, 8; Четвърта: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8а

На 23.07.2015 г. /12:00 - 12:45 ч./ - Големаново Втора: 1, 3, 6, 38; Двадесет и Втора: 1, 2, 3, 5, 6, 8; Двадесет и Девета: 11, 12, 13, 18, 20; Двадесет и Първа: 2, 6; Двадесет и Седма: 6; Двадесет и Трета: 2, 8; Двадесет и Четвърта: 1, 2, 4; Двадесет и Шеста: 15, 16, 4, 7, 8, 9; Двадесета: 3; Девета: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 7, 31, 4; Деветнадесета: 1, 10, 15, 2, 3, 7; Десета: 10; Единадесета: 3; Осемнадесета: 1, 10, 12, 14, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Осма: 1, 2, 3, 4, 6; Пета: 10, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Петдесет и Втора: 11, 3, 4, 7; Петдесета: 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Петнадесета: 5; Първа: 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 7, 8, 9; Седемнадесета: 2, 3, 4; Седма: 1, 2, 6; Трета: 1, 2, 4; Тридесет и Втора: 1, 4; Тридесет и Девета: 1, 2, 3, 6, 5, 7; Тридесет и Осма: 2; Тридесет и Пета: 2, 4; Тридесет и Първа: 11, 2, 32, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 3, 32, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 50, 52, 6, 7; Тридесет и Седма: 1, 3; Тридесет и Трета: 3, 4, 5, 8; Тридесет и Четвърта: 1, 2; Тридесет и Шеста: 3; Тридесета: 1, 4, 6, 8; Тринадесета: 2, 3, 4, 5, 6; Четвърта: 28, 3; Четиридесет и Втора: 11, 12, 17, 19, 2, 23, 24, 25, 27, 3, 44, 5, 6; Четиридесет и Девета: 2, 42, 3; Четиридесет и Осма: 1, 14, 16, 2, 4, 7; Четиридесет и Пета: 1; Четиридесет и Първа: 4; Четиридесет и Седма: 1, 6; Четиридесет и Четвърта: 2, 4, 6, 7; Четиридесет и Шеста: 1, 10, 2, 4, 6, 7, 8; Четиридесета: 19, 2, 2; Четиринадесета: 3; Шеста: 1; Шестнадесета: 10, 4, 5, 8; извор Махала; Втора: 1, 10, 11, 13, 5, 7; Главна: 11, 117, 123, 16, 18, 2, 21, 25, 26, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 42, 44, 6, 7, 8, 9; Двадесет и Втора: 1; Двадесет и Първа: 1, 5, 6, 7, 8, 9; Двадесета: 1; Дванадесета: 2; Десета: 11, 14, 16, 2, 4, 6; Единадесета: 17, 19, 26, 28, 7; Пета: 14, 15, 3; Петнадесета: 11, 12, 16, 17, 18, 19, 34, 4, 6; Първа: 1; Седемнадесета: 10, 11, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Седма: 1, 11, 17, 20, 21, 22, 27, 3, 4, 6, 7; Трета: 11, 13, 15, 9; Тринадесета: 6; Четвърта: 23; Четиринадесета: 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Шестнадесета: 1; Киреево; Втора: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 3, 4, 40, 5, 6, 9, 14, 19, 21, 24, 26, 29, 3, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53; Двадесет и Първа: 1, 10, 2, 3; Двадесета: 6; Дванадесета: 1, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Девета: 2, 4, 4; Деветнадесета: 1, 10, 12, 2, 3, 6, 9, 3; Десета: 1, 3, 4, 7, 9; Единадесета: 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 28, 4, 5, 8, 9, 4; Осемнадесета: 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Осма: 11, 4, 7; Пета: 10, 11, 13, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 6, 8, 9; Петнадесета: 10, 3, 5, 6, 8; Първа: 1, 10, 2, 22, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 8; Седемнадесета: 3, 5; Седма: 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Трета: 1, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 5, 8; Тринадесета: 1, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14; Четвърта: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9; Четиринадесета: 1, 2, 3, 4; Шеста: 11, 12, 17, 25, 33, 4, 7, 13; Шестнадесета: 11, 2, 4, 5, 7, 9; Кула; Никола Петков: 24; Раковица; Осемдесет и Втора: 1, 12, 2, 5, 6, 7, 9; Осемдесет и Пета: 12; Осемдесет и Първа: 1, 10, 12, 2, 3, 5, 8, 9; Осемдесет и Седма: 6; Осемдесет и Трета: 1, 11, 2, 7; Осемдесет и Четвърта: 3, 5, 7; Осемдесет и Шеста: 1, 2, 4, 5; Осемдесета: 11, 13, 15, 17, 2, 3, 9; Пета: 25; Петдесет и Втора: 3, 4; Петдесета: 25, 27, 29, 31, 33, 46, 48, 50, 52, 56; Седемдесет и Втора: 1, 3, 4, 5, 8; Седемдесет и Девета: 1, 2, 4; Седемдесет и Осма: 2, 5, 6; Седемдесет и Пета: 3, 4; Седемдесет и Първа: 1; Седемдесет и Седма: 1, 11, 12, 2, 3, 6, 8, 9; Седемдесет и Трета: 1, 2, 3, 4; Седемдесет и Четвърта: 1, 2, 3, 5; Седемдесет и Шеста: 1, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 8; Четвърта: 5; Шестдесет и Втора: 32, 34, 36, 38, 41; Шестдесет и Девета: 2

На 23.07.2015 г. /09:15 - 10:00 ч./ - Големаново Втора: 1, 3, 6, 38; Двадесет и Втора: 1, 2, 3, 5, 6, 8; Двадесет и Девета: 11, 12, 13, 18, 20; Двадесет и Първа: 2, 6; Двадесет и Седма: 6; Двадесет и Трета: 2, 8; Двадесет и Четвърта: 1, 2, 4; Двадесет и Шеста: 15, 16, 4, 7, 8, 9; Двадесета: 3; Девета: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 7, 31, 4; Деветнадесета: 1, 10, 15, 2, 3, 7; Десета: 10; Единадесета: 3; Осемнадесета: 1, 10, 12, 14, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Осма: 1, 2, 3, 4, 6; Пета: 10, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Петдесет и Втора: 11, 3, 4, 7; Петдесета: 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Петнадесета: 5; Първа: 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 7, 8, 9; Седемнадесета: 2, 3, 4; Седма: 1, 2, 6; Трета: 1, 2, 4; Тридесет и Втора: 1, 4; Тридесет и Девета: 1, 2, 3, 6, 5, 7; Тридесет и Осма: 2; Тридесет и Пета: 2, 4; Тридесет и Първа: 11, 2, 32, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 3, 32, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 50, 52, 6, 7; Тридесет и Седма: 1, 3; Тридесет и Трета: 3, 4, 5, 8; Тридесет и Четвърта: 1, 2; Тридесет и Шеста: 3; Тридесета: 1, 4, 6, 8; Тринадесета: 2, 3, 4, 5, 6; Четвърта: 28, 3; Четиридесет и Втора: 11, 12, 17, 19, 2, 23, 24, 25, 27, 3, 44, 5, 6; Четиридесет и Девета: 2, 42, 3; Четиридесет и Осма: 1, 14, 16, 2, 4, 7; Четиридесет и Пета: 1; Четиридесет и Първа: 4; Четиридесет и Седма: 1, 6; Четиридесет и Четвърта: 2, 4, 6, 7; Четиридесет и Шеста: 1, 10, 2, 4, 6, 7, 8; Четиридесета: 19, 2, 2; Четиринадесета: 3; Шеста: 1; Шестнадесета: 10, 4, 5, 8; извор Махала; Втора: 1, 10, 11, 13, 5, 7; Главна: 11, 117, 123, 16, 18, 2, 21, 25, 26, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 42, 44, 6, 7, 8, 9; Двадесет и Втора: 1; Двадесет и Първа: 1, 5, 6, 7, 8, 9; Двадесета: 1; Дванадесета: 2; Десета: 11, 14, 16, 2, 4, 6; Единадесета: 17, 19, 26, 28, 7; Пета: 14, 15, 3; Петнадесета: 11, 12, 16, 17, 18, 19, 34, 4, 6; Първа: 1; Седемнадесета: 10, 11, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Седма: 1, 11, 17, 20, 21, 22, 27, 3, 4, 6, 7; Трета: 11, 13, 15, 9; Тринадесета: 6; Четвърта: 23; Четиринадесета: 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Шестнадесета: 1; Киреево; Втора: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 3, 4, 40, 5, 6, 9, 14, 19, 21, 24, 26, 29, 3, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53; Двадесет и Първа: 1, 10, 2, 3; Двадесета: 6; Дванадесета: 1, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Девета: 2, 4, 4; Деветнадесета: 1, 10, 12, 2, 3, 6, 9, 3; Десета: 1, 3, 4, 7, 9; Единадесета: 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 28, 4, 5, 8, 9, 4; Осемнадесета: 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Осма: 11, 4, 7; Пета: 10, 11, 13, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 6, 8, 9; Петнадесета: 10, 3, 5, 6, 8; Първа: 1, 10, 2, 22, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 8; Седемнадесета: 3, 5; Седма: 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Трета: 1, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 5, 8; Тринадесета: 1, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14; Четвърта: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9; Четиринадесета: 1, 2, 3, 4; Шеста: 11, 12, 17, 25, 33, 4, 7, 13; Шестнадесета: 11, 2, 4, 5, 7, 9; Кула; Никола Петков: 24; Раковица; Осемдесет и Втора: 1, 12, 2, 5, 6, 7, 9; Осемдесет и Пета: 12; Осемдесет и Първа: 1, 10, 12, 2, 3, 5, 8, 9; Осемдесет и Седма: 6; Осемдесет и Трета: 1, 11, 2, 7; Осемдесет и Четвърта: 3, 5, 7; Осемдесет и Шеста: 1, 2, 4, 5; Осемдесета: 11, 13, 15, 17, 2, 3, 9; Пета: 25; Петдесет и Втора: 3, 4; Петдесета: 25, 27, 29, 31, 33, 46, 48, 50, 52, 56; Седемдесет и Втора: 1, 3, 4, 5, 8; Седемдесет и Девета: 1, 2, 4; Седемдесет и Осма: 2, 5, 6; Седемдесет и Пета: 3, 4; Седемдесет и Първа: 1; Седемдесет и Седма: 1, 11, 12, 2, 3, 6, 8, 9; Седемдесет и Трета: 1, 2, 3, 4; Седемдесет и Четвърта: 1, 2, 3, 5; Седемдесет и Шеста: 1, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 8; Четвърта: 5; Шестдесет и Втора: 32, 34, 36, 38, 41; Шестдесет и Девета: 2

На 23.07.2015 г. /10:00 - 12:00 ч./ - с. Киреево ул. "Втора“: № № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 3, 4, 40, 5, 6, 9; ул. "Двадесет и Първа“ № № : 1, 10, 2, 3; ул "Двадесета“№ 6; ул. "Девета“ № № 2, 4; ул. "Деветнадесета“ № № 1, 10, 12, 2, 3, 6, 9; ул. "Десета“ № № 1, 3, 4, 7; ул. "Единадесета“ № 4; ул. "Осемнадесета“ № № 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; ул. "Пета“ № № 10, 11, 13, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 6, 8, 9; ул. "Първа“ № № 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 8; ул. "Седемнадесета“ № № 3, 5; ул. "Седма“ № № 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8; ул. "Трета“ № № 1, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 5, 8; ул. "Тринадесета“ № 14; ул. "Четвърта“ № № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9; ул. "Шеста“ № № 11, 12, 17, 25, 33, 4, 7; за времето 09.00 до 09.30 и 16.00 до 16.30 ч. ще бъдат без напрежение: с. Големаново, с. Извор махала, с. Киряево - абонати ТП-2; с. Раковица - абонати ТП-5.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком или посетете сайта www.cez-rp.bg. Вече можете да се възползвате и от уникалното ново онлайн приложение "Планови ремонти и аварии" на m.cez.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар