*

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 19 – 23 юни 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

 

Видинска област

Община Белоградчик  

На 19.06.2017 г. /16:30 - 17:00 ч./ -  Граничак: ул. „Девета“ № № 25, 5, 8, 23, 15, 6; Десета 12, 13, 3, 10, 18; Махала Ангини 3, 2, 4, 1; Махала Джокини 7, 13, 11, 12, 9, 3, 5, 1, 4, 10, 15; Махала Жикини 1, 2, 1; Махала Николини 5, 1, 2, 6; Махала Първуловци 2, 4, 3; Махала Спасови 2, 1; Осма 1; Пета 2; Първа 19, 17, 10, 25, 9, 1, 2, 26, 22, 3, 8, 15, 9; Трета 22, 2; Четвърта 6, 4; Шеста 1; Дъбравка; Двадесет и Пета 2, 4, 1; Двадесет и Четвърта 2, 1; Девета 7, 29, 3, 5, 9, 33; Деветнадесета 1; Десета 9, 10, 15, 11; Осма 1, 3; Петнадесета 3, 6, 4, 2, 5, 1, 8; Първа 69, 51, 8, 60, 64, 36, 80, 28, 14, 50, 49, 7, 63, 17, 12, 65, 23, 31, 37, 56, 26, 72, 22, 53, 38, 67, 43, 46, 21, 55, 70, 25, 9, 6, 24, 71, 62, 47, 79, 1, 74, 73, 16, 45, 68, 13, 30, 57, 66, 75, 61, 29, 20, 18, 86, 58, 32, 52; Седемнадесета 10, 4; Седма 11, 6, 9, 13, 2, 4; Тринадесета 2, 1; Четвърта 3, 6, 2; Четиринадесета 15, 3, 39, 31, 33, 27, 37, 8, 4, 42, 55, 44, 9, 41, 5, 6, 7, 40, 20; Шестнадесета 6, 4; Салаш; Втора 3, 1; Двадесет и Втора 15, 4, 13, 17, 5, 6, 3, 7, 12, 11, 8; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Трета 3, 3, 5; Двадесет и Шеста 10, 18, 4, 8, 14, 10; Двадесета 6, 2, 8, 3, 6, 8; Дванадесета 4, 19, 11, 7, 6, 2, 1, 5, 15, 21, 23, 9, 17, 4, 1, 5; Девета 4, 4, 3; Деветнадесета 4; Единадесета 1, 1, 6; Махала Куцаровци 33, 31, 24, 40, 4, 26, 10, 5, 15, 22, 1, 2, 28, 19, 25, 17, 14, 3, 6, 8, 21, 9, 20, 32, 51, 18, 7, 11; Махала Пешини 6, 7, 3, 4, 9; Махала Стране 3, 13, 14, 1, 7, 2; Осма 10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10; Парцел № 1 Пета 5, 1, 1, 26, 17, 15, 6, 4, 25А, 16, 28, 21, 5, 24, 22, 7, 20, 11, 30, 12, 18, 23, 25, 10; Петнадесета 7, 1, 3, 5; ПИ 000343 ПИ № 037091 Първа 41, 7, 32, 4, 2, 41, 3, 30, 1, 33, 24, 25, 37, 22, 20, 34, 12, 18, 23, 35, 7, 6, 26, 19, 39, 17, 9, 27, 28, 20; Седма 2, 3, 5, 2; Трета 11; Тридесет и Втора 16, 7, 16, 1, 9, 20, 5, 3, 2, 14, 22, 11, 18, 6, 18, 22; Тридесет и Първа 20, 28, 8, 22, 5, 13, 25, 17, 9, 24, 18, 23, 15, 1, 3, 11, 12, 26, 20, 7, 6, 2, 19, 4; Тридесет и Трета 2, 5, 2, 3, 1; Тридесет и Шеста 6, 4, 2; Тринадесета 3; Четвърта 4; Четиридесет и Втора 9, 5; Четиридесет и Трета 8; Четиридесет и Четвърта 1, 6, 4; Шеста 3, 1, 1, 3, 5; Шестнадесета 6, 21, 15, 24, 28, 2, 20, 9, 22, 7, 11, 18, 12, 4, 16, 10, 8, 2, 6; Имот 037080 М-Т Османовица

На 19.06.2017 г. /09:00 - 09:30 ч./ -  Граничак Девета 25, 5, 8, 23, 15, 6; Десета 12, 13, 3, 10, 18; Махала Ангини 3, 2, 4, 1; Махала Джокини 7, 13, 11, 12, 9, 3, 5, 1, 4, 10, 15; Махала Жикини 1, 2, 1; Махала Николини 5, 1, 2, 6; Махала Първуловци 2, 4, 3; Махала Спасови 2, 1; Осма 1; Пета 2; Първа 19, 17, 10, 25, 9, 1, 2, 26, 22, 3, 8, 15, 9; Трета 22, 2; Четвърта 6, 4; Шеста 1; Дъбравка; Двадесет и Пета 2, 4, 1; Двадесет и Четвърта 2, 1; Девета 7, 29, 3, 5, 9, 33; Деветнадесета 1; Десета 9, 10, 15, 11; Осма 1, 3; Петнадесета 3, 6, 4, 2, 5, 1, 8; Първа 69, 51, 8, 60, 64, 36, 80, 28, 14, 50, 49, 7, 63, 17, 12, 65, 23, 31, 37, 56, 26, 72, 22, 53, 38, 67, 43, 46, 21, 55, 70, 25, 9, 6, 24, 71, 62, 47, 79, 1, 74, 73, 16, 45, 68, 13, 30, 57, 66, 75, 61, 29, 20, 18, 86, 58, 32, 52; Седемнадесета 10, 4; Седма 11, 6, 9, 13, 2, 4; Тринадесета 2, 1; Четвърта 3, 6, 2; Четиринадесета 15, 3, 39, 31, 33, 27, 37, 8, 4, 42, 55, 44, 9, 41, 5, 6, 7, 40, 20; Шестнадесета 6, 4; Салаш; Втора 3, 1; Двадесет и Втора 15, 4, 13, 17, 5, 6, 3, 7, 12, 11, 8; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Трета 3, 3, 5; Двадесет и Шеста 10, 18, 4, 8, 14, 10; Двадесета 6, 2, 8, 3, 6, 8; Дванадесета 4, 19, 11, 7, 6, 2, 1, 5, 15, 21, 23, 9, 17, 4, 1, 5; Девета 4, 4, 3; Деветнадесета 4; Единадесета 1, 1, 6; Махала Куцаровци 33, 31, 24, 40, 4, 26, 10, 5, 15, 22, 1, 2, 28, 19, 25, 17, 14, 3, 6, 8, 21, 9, 20, 32, 51, 18, 7, 11; Махала Пешини 6, 7, 3, 4, 9; Махала Стране 3, 13, 14, 1, 7, 2; Осма 10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10; Парцел № 1 Пета 5, 1, 1, 26, 17, 15, 6, 4, 25А, 16, 28, 21, 5, 24, 22, 7, 20, 11, 30, 12, 18, 23, 25, 10; Петнадесета 7, 1, 3, 5; ПИ 000343 ПИ № 037091 Първа 41, 7, 32, 4, 2, 41, 3, 30, 1, 33, 24, 25, 37, 22, 20, 34, 12, 18, 23, 35, 7, 6, 26, 19, 39, 17, 9, 27, 28, 20; Седма 2, 3, 5, 2; Трета 11; Тридесет и Втора 16, 7, 16, 1, 9, 20, 5, 3, 2, 14, 22, 11, 18, 6, 18, 22; Тридесет и Първа 20, 28, 8, 22, 5, 13, 25, 17, 9, 24, 18, 23, 15, 1, 3, 11, 12, 26, 20, 7, 6, 2, 19, 4; Тридесет и Трета 2, 5, 2, 3, 1; Тридесет и Шеста 6, 4, 2; Тринадесета 3; Четвърта 4; Четиридесет и Втора 9, 5; Четиридесет и Трета 8; Четиридесет и Четвърта 1, 6, 4; Шеста 3, 1, 1, 3, 5; Шестнадесета 6, 21, 15, 24, 28, 2, 20, 9, 22, 7, 11, 18, 12, 4, 16, 10, 8, 2, 6; Имот 037080 М-Т Османовица

На 19.06.2017 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Салаш Втора 3, 1; Двадесет и Втора 15, 4, 13, 17, 5, 6, 3, 7, 12, 11, 8; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Трета 3, 3, 5; Двадесет и Шеста 10, 18, 4, 8, 14, 10; Двадесета 6, 2, 8, 3, 6, 8; Дванадесета 4, 19, 11, 7, 6, 2, 1, 5, 15, 21, 23, 9, 17, 4, 1, 5; Девета 4, 4, 3; Деветнадесета 4; Единадесета 1, 1, 6; Махала Куцаровци 33, 31, 24, 40, 4, 26, 10, 5, 15, 22, 1, 2, 28, 19, 25, 17, 14, 3, 6, 8, 21, 9, 20, 32, 51, 18, 7, 11; Махала Пешини 6, 7, 3, 4, 9; Махала Стране 3, 13, 14, 1, 7, 2; Осма 10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10; Парцел № 1 Пета 5, 1, 1, 26, 17, 15, 6, 4, 25А, 16, 28, 21, 5, 24, 22, 7, 20, 11, 30, 12, 18, 23, 25, 10; Петнадесета 7, 1, 3, 5; ПИ 000343 ПИ № 037091 Първа 41, 7, 32, 4, 2, 41, 3, 30, 1, 33, 24, 25, 37, 22, 20, 34, 12, 18, 23, 35, 7, 6, 26, 19, 39, 17, 9, 27, 28, 20; Седма 2, 3, 5, 2; Трета 11; Тридесет и Втора 16, 7, 16, 1, 9, 20, 5, 3, 2, 14, 22, 11, 18, 6, 18, 22; Тридесет и Първа 20, 28, 8, 22, 5, 13, 25, 17, 9, 24, 18, 23, 15, 1, 3, 11, 12, 26, 20, 7, 6, 2, 19, 4; Тридесет и Трета 2, 5, 2, 3, 1; Тридесет и Шеста 6, 4, 2; Тринадесета 3; Четвърта 4; Четиридесет и Втора 9, 5; Четиридесет и Трета 8; Четиридесет и Четвърта 1, 6, 4; Шеста 3, 1, 1, 3, 5; Шестнадесета 6, 21, 15, 24, 28, 2, 20, 9, 22, 7, 11, 18, 12, 4, 16, 10, 8, 2, 6; Имот 037080 М-Т Османовица,

На 20.06.2017 г. /16:30 - 17:00 ч./ -  Граничак Девета 25, 5, 8, 23, 15, 6; Десета 12, 13, 3, 10, 18; Махала Ангини 3, 2, 4, 1; Махала Джокини 7, 13, 11, 12, 9, 3, 5, 1, 4, 10, 15; Махала Жикини 1, 2, 1; Махала Николини 5, 1, 2, 6; Махала Първуловци 2, 4, 3; Махала Спасови 2, 1; Осма 1; Пета 2; Първа 19, 17, 10, 25, 9, 1, 2, 26, 22, 3, 8, 15, 9; Трета 22, 2; Четвърта 6, 4; Шеста 1; Дъбравка; Двадесет и Пета 2, 4, 1; Двадесет и Четвърта 2, 1; Девета 7, 29, 3, 5, 9, 33; Деветнадесета 1; Десета 9, 10, 15, 11; Осма 1, 3; Петнадесета 3, 6, 4, 2, 5, 1, 8; Първа 69, 51, 8, 60, 64, 36, 80, 28, 14, 50, 49, 7, 63, 17, 12, 65, 23, 31, 37, 56, 26, 72, 22, 53, 38, 67, 43, 46, 21, 55, 70, 25, 9, 6, 24, 71, 62, 47, 79, 1, 74, 73, 16, 45, 68, 13, 30, 57, 66, 75, 61, 29, 20, 18, 86, 58, 32, 52; Седемнадесета 10, 4; Седма 11, 6, 9, 13, 2, 4; Тринадесета 2, 1; Четвърта 3, 6, 2; Четиринадесета 15, 3, 39, 31, 33, 27, 37, 8, 4, 42, 55, 44, 9, 41, 5, 6, 7, 40, 20; Шестнадесета 6, 4; Салаш; Втора 3, 1; Двадесет и Втора 15, 4, 13, 17, 5, 6, 3, 7, 12, 11, 8; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Трета 3, 3, 5; Двадесет и Шеста 10, 18, 4, 8, 14, 10; Двадесета 6, 2, 8, 3, 6, 8; Дванадесета 4, 19, 11, 7, 6, 2, 1, 5, 15, 21, 23, 9, 17, 4, 1, 5; Девета 4, 4, 3; Деветнадесета 4; Единадесета 1, 1, 6; Махала Куцаровци 33, 31, 24, 40, 4, 26, 10, 5, 15, 22, 1, 2, 28, 19, 25, 17, 14, 3, 6, 8, 21, 9, 20, 32, 51, 18, 7, 11; Махала Пешини 6, 7, 3, 4, 9; Махала Стране 3, 13, 14, 1, 7, 2; Осма 10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10; Парцел № 1 Пета 5, 1, 1, 26, 17, 15, 6, 4, 25А, 16, 28, 21, 5, 24, 22, 7, 20, 11, 30, 12, 18, 23, 25, 10; Петнадесета 7, 1, 3, 5; ПИ 000343 ПИ № 037091 Първа 41, 7, 32, 4, 2, 41, 3, 30, 1, 33, 24, 25, 37, 22, 20, 34, 12, 18, 23, 35, 7, 6, 26, 19, 39, 17, 9, 27, 28, 20; Седма 2, 3, 5, 2; Трета 11; Тридесет и Втора 16, 7, 16, 1, 9, 20, 5, 3, 2, 14, 22, 11, 18, 6, 18, 22; Тридесет и Първа 20, 28, 8, 22, 5, 13, 25, 17, 9, 24, 18, 23, 15, 1, 3, 11, 12, 26, 20, 7, 6, 2, 19, 4; Тридесет и Трета 2, 5, 2, 3, 1; Тридесет и Шеста 6, 4, 2; Тринадесета 3; Четвърта 4; Четиридесет и Втора 9, 5; Четиридесет и Трета 8; Четиридесет и Четвърта 1, 6, 4; Шеста 3, 1, 1, 3, 5; Шестнадесета 6, 21, 15, 24, 28, 2, 20, 9, 22, 7, 11, 18, 12, 4, 16, 10, 8, 2, 6; Имот 037080 М-Т Османовица

На 20.06.2017 г. /09:15 - 09:45 ч./ -  Граничак Девета 25, 5, 8, 23, 15, 6; Десета 12, 13, 3, 10, 18; Махала Ангини 3, 2, 4, 1; Махала Джокини 7, 13, 11, 12, 9, 3, 5, 1, 4, 10, 15; Махала Жикини 1, 2, 1; Махала Николини 5, 1, 2, 6; Махала Първуловци 2, 4, 3; Махала Спасови 2, 1; Осма 1; Пета 2; Първа 19, 17, 10, 25, 9, 1, 2, 26, 22, 3, 8, 15, 9; Трета 22, 2; Четвърта 6, 4; Шеста 1; Дъбравка; Двадесет и Пета 2, 4, 1; Двадесет и Четвърта 2, 1; Девета 7, 29, 3, 5, 9, 33; Деветнадесета 1; Десета 9, 10, 15, 11; Осма 1, 3; Петнадесета 3, 6, 4, 2, 5, 1, 8; Първа 69, 51, 8, 60, 64, 36, 80, 28, 14, 50, 49, 7, 63, 17, 12, 65, 23, 31, 37, 56, 26, 72, 22, 53, 38, 67, 43, 46, 21, 55, 70, 25, 9, 6, 24, 71, 62, 47, 79, 1, 74, 73, 16, 45, 68, 13, 30, 57, 66, 75, 61, 29, 20, 18, 86, 58, 32, 52; Седемнадесета 10, 4; Седма 11, 6, 9, 13, 2, 4; Тринадесета 2, 1; Четвърта 3, 6, 2; Четиринадесета 15, 3, 39, 31, 33, 27, 37, 8, 4, 42, 55, 44, 9, 41, 5, 6, 7, 40, 20; Шестнадесета 6, 4; Салаш; Втора 3, 1; Двадесет и Втора 15, 4, 13, 17, 5, 6, 3, 7, 12, 11, 8; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Трета 3, 3, 5; Двадесет и Шеста 10, 18, 4, 8, 14, 10; Двадесета 6, 2, 8, 3, 6, 8; Дванадесета 4, 19, 11, 7, 6, 2, 1, 5, 15, 21, 23, 9, 17, 4, 1, 5; Девета 4, 4, 3; Деветнадесета 4; Единадесета 1, 1, 6; Махала Куцаровци 33, 31, 24, 40, 4, 26, 10, 5, 15, 22, 1, 2, 28, 19, 25, 17, 14, 3, 6, 8, 21, 9, 20, 32, 51, 18, 7, 11; Махала Пешини 6, 7, 3, 4, 9; Махала Стране 3, 13, 14, 1, 7, 2; Осма 10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10; Парцел № 1 Пета 5, 1, 1, 26, 17, 15, 6, 4, 25А, 16, 28, 21, 5, 24, 22, 7, 20, 11, 30, 12, 18, 23, 25, 10; Петнадесета 7, 1, 3, 5; ПИ 000343 ПИ № 037091 Първа 41, 7, 32, 4, 2, 41, 3, 30, 1, 33, 24, 25, 37, 22, 20, 34, 12, 18, 23, 35, 7, 6, 26, 19, 39, 17, 9, 27, 28, 20; Седма 2, 3, 5, 2; Трета 11; Тридесет и Втора 16, 7, 16, 1, 9, 20, 5, 3, 2, 14, 22, 11, 18, 6, 18, 22; Тридесет и Първа 20, 28, 8, 22, 5, 13, 25, 17, 9, 24, 18, 23, 15, 1, 3, 11, 12, 26, 20, 7, 6, 2, 19, 4; Тридесет и Трета 2, 5, 2, 3, 1; Тридесет и Шеста 6, 4, 2; Тринадесета 3; Четвърта 4; Четиридесет и Втора 9, 5; Четиридесет и Трета 8; Четиридесет и Четвърта 1, 6, 4; Шеста 3, 1, 1, 3, 5; Шестнадесета 6, 21, 15, 24, 28, 2, 20, 9, 22, 7, 11, 18, 12, 4, 16, 10, 8, 2, 6; Имот 037080 М-Т Османовица

На 20.06.2017 г. /09:45 - 16:30 ч./ -  Салаш Втора 3, 1; Двадесет и Втора 15, 4, 13, 17, 5, 6, 3, 7, 12, 11, 8; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Трета 3, 3, 5; Двадесет и Шеста 10, 18, 4, 8, 14, 10; Двадесета 6, 2, 8, 3, 6, 8; Дванадесета 4, 19, 11, 7, 6, 2, 1, 5, 15, 21, 23, 9, 17, 4, 1, 5; Девета 4, 4, 3; Деветнадесета 4; Единадесета 1, 1, 6; Махала Куцаровци 33, 31, 24, 40, 4, 26, 10, 5, 15, 22, 1, 2, 28, 19, 25, 17, 14, 3, 6, 8, 21, 9, 20, 32, 51, 18, 7, 11; Махала Пешини 6, 7, 3, 4, 9; Махала Стране 3, 13, 14, 1, 7, 2; Осма 10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10; Парцел № 1 Пета 5, 1, 1, 26, 17, 15, 6, 4, 25А, 16, 28, 21, 5, 24, 22, 7, 20, 11, 30, 12, 18, 23, 25, 10; Петнадесета 7, 1, 3, 5; ПИ 000343 ПИ № 037091 Първа 41, 7, 32, 4, 2, 41, 3, 30, 1, 33, 24, 25, 37, 22, 20, 34, 12, 18, 23, 35, 7, 6, 26, 19, 39, 17, 9, 27, 28, 20; Седма 2, 3, 5, 2; Трета 11; Тридесет и Втора 16, 7, 16, 1, 9, 20, 5, 3, 2, 14, 22, 11, 18, 6, 18, 22; Тридесет и Първа 20, 28, 8, 22, 5, 13, 25, 17, 9, 24, 18, 23, 15, 1, 3, 11, 12, 26, 20, 7, 6, 2, 19, 4; Тридесет и Трета 2, 5, 2, 3, 1; Тридесет и Шеста 6, 4, 2; Тринадесета 3; Четвърта 4; Четиридесет и Втора 9, 5; Четиридесет и Трета 8; Четиридесет и Четвърта 1, 6, 4; Шеста 3, 1, 1, 3, 5; Шестнадесета 6, 21, 15, 24, 28, 2, 20, 9, 22, 7, 11, 18, 12, 4, 16, 10, 8, 2, 6; Имот 037080 М-Т Османовица,

Община Брегово  

На 20.06.2017 г. /13:15 - 14:00 ч./ -  Балей 000091 Албена 6, 2, 4; Александър Стамболийски 14, 17, 13, 9, 11, 10, 8, 2, 3, 5, 12, 6; Васил Коларов 15, 36, 26, 18, 13, 17, 28, 16, 6, 7, 16, 11, 2, 4, 9, 3, 5, 12; Васил Левски 4, 3, 1; Гео Милев 18, 16, 14, 10, 12, 2; Георги Бондоков 21, 9, 19, 17, 4, 13, 11, 9; Георги Димитров 3, 18, 13, 10, 4, 5, 7, 2, 3, 8, 6, 1; Георги С. Раковски 10, 7, 3, 1, 2, 4, 5, 8; Дом Социални грижи 1; Дунав 1, 3; Иван Вазов 10, 15, 6, 9, 13, 19, 16, 7, 18, 11, 8; Тодор Петров 3, 4, 5, 1, 18, 2, 10; Трую Христов 16, 17, 18, 20, 4, 13, 6, 9, 8, 2, 11, 7, 3, 5; Филип Тотю 3; Хан Аспарух 17, 15, 19, 8, 4, 21, 10, 16, 12, 27, 18, 9, 3, 7, 23, 11, 2, 6, 5, 14, 25; Христо Ботев 10, 3, 12, 11, 2, 7, 13, 9; Юрий Гагарин 1; брегово, Общ. брегово; 1-1244 Кв. 121 320 518 Адалберт Антонов 1, 4; Алабин 7, 4, 2, 12 А, 12, 8, 5, 10, 6, 3, 1; Алеко Константинов 14, 16, 8, 20, 3, 4; Александър Димитров 14, 3, 1, 18, 12, 10, 2, 7; Александър Стамболийски 30, 19, 16, 9, 30 А, 24, 12, 26, 22, 11, 23, 6, 25, 13, 21, 20, 14, 28, 8, 18, 27, 4, 10, 15, 17, 7, 67, 43, 32, 53, 54, 57, 62, 31, 41, 28, 39, 50, 61, 33, 34, 55, 30, 47, 27, 36; Антим Първи 11, 9, 5, 1; Асен Балкански 3; Асен Халачев 2, 3, 1, 4; Безименна 1; Белене 7, 10, 8, 25, 14; Борис Бенчев 16, 7, 8, 5, 2, 9, 4, 12, 11, 1, 10, 3; Борис Попарданов 3, 20, 8, 4, 1, 2, 6, 7, 5, 21, 20, 16, 17, 9, 22, 12, 10, 14, 19, 24, 15; Боян Чонос 5, 3, 1, 6, 9, 2, 4; Братя Миладинови 1, 4, 2; Васил Друмев 4, 10, 8, 6; Васил Коларов 7, 20, 3, 13, 2, 16, 9, 14, 15, 5, 11 А, 1, 11, 44, 4, 44; Васил Левски 11, 3, 10, 5, 6, 9, 1, 8, 4, 27, 29, 25, 21, 20, 16, 22, 26, 15, 24, 12, 17, 13 А, 18, 23, 13, 19, 14; Вела Пеева 7, 6, 2, 9, 11, 4, 7, 3, 2, 5, 1; Виктор Юго 3, 2; Владимир Заимов 1, 2, 5, 6, 4, 1; Гаврил Генов 8, 3, 5, 7, 6, 2, 1, 4, 16, 18, 9, 14, 12, 11, 7, 15А, 10, 11А, 17; Генерал Тотлебен 2, 4, 6; Гео Милев 4, 6, 2, 5, 3; Георги Бенковски 2, 3, 1, 2; Георги Бондоков 5, 16 А, 18, 16, 20, 1 А, 22, 3, 6, 8, 7, 14, 12, 24, 1, 2, 6, 4; Георги Дамянов 2; Георги Димитров 58, 54, 48, 12, 11, 3, 6, 4, 20, 26, 1, 27, 22, 18, 9, 16, 24, 7, 14, 52, 39, 37, 4, 50, 45, 35, 47, 31, 2, 22, 2, 1, 4, 29, 31, 13, 25, 32, 15, 36, 40, 42, 23, 38, 30, 27, 19, 21, 17; Георги С. Раковски 3, 5, 10, 8, 1, 15, 13, 11, 4, 6, 12, 2; Гоце Делчев 7, 9, 6, 10, 2, 5, 3, 13, 30, 11, 2; Граф Игнатиев 1, 10, 10, 6, 4, 8, 3, 2, 7; Димитър Благоев 29, 21, 33, 56, 35, 19, 42, 52, 46, 31, 27А, 23, 60, 54, 50, 48, 58, 62, 22, 38, 28, 36, 9, 25, 27, 20, 30, 32, 7, 9А, 26, 13, 24, 10, 12, 16, 3, 18, 6, 14, 2, 5, 1; Димитър Грънчаров 10, 5, 4, 3, 7, 6, 1, 2, 8; Димитър Зограф 3, 4, 8, 1, 2, 10, 6; Димитър Полянов 1, 4, 2, 3, 5; Димо Хаджидимов 5, 1, 22, 11, 4, 12, 20А, 3, 8, 2, 20, 10, 16, 18, 6, 15; Д-р Петър Берон 8, 4, 10, 12, 6, 3, 1, 2, 13, 22, 28, 16, 30, 15, 20, 24, 11, 7, 26, 5, 5, 6; Дунав 1, 9, 4, 7, 2, 3, 5, 11; Елещеф 1, 9, 6, 7, 5, 4, 3, 8; Елин Пелин 11, 6, 2А, 4, 9, 5, 3, 2, 7, 1; Емил Марков 5, 1, 12, 10, 8, 3, 4; Ернст Телман 12, 11, 8, 16, 21, 27, 9, 17, 6, 5, 14, 25, 2, 13, 23, 19; Заря на Комунизма 20, 6, 22, 12, 16, 24, 4, 9, 7, 18, 14, 10, 5, 3; Иван Вазов 18, 3, 35, 7, 16, 21, 19, 9, 4, 25, 15, 17, 11, 12, 2, 33, 10, 23, 8, 29, 31, 14, 5, 37, 27, 6, 1; Индже войвода 1, 2, 4; Кирил и Методий 4, 20, 8, 5, 7, 12, 3, 14, 2, 16, 11, 13, 9, 22, 15, 29, 26, 40; Климент Охридски 14, 3, 10, 12, 9, 4, 1, 7, 2, 4; Константин Фотинов 2; Кочо Честименски 8, 2, 11, 5, 12, 25, 28, 14, 24, 1, 21, 4, 22, 23; Лев Толстой 1, 4; Ленин 47, 55, 51, 32, 36, 45, 53 А, 53, 52, 59, 34, 38, 50, 42, 57, 30, 37, 26, 25, 39, 28, 27, 35, 33, 43, 23, 31, 41, 48, 9, 46, 44, 9, 15, 1, 4, 19, 8, 16, 6, 11, 10, 22, 18, 3, 12, 7, 21, 9, 14, 17, 13; Любен Каравелов 1, 3, 7, 4, 2; Мико Нинов 3, 1, 7, 5, 4, 9, 11, 15, 21, 17, 23, 19, 15 А, 13, 10, 4; Мирон Брезоев 1, 3, 5, 4, 10, 2, 9, 17, 14, 15, 19, 4, 16, 12; Митко Палаузов 3, 2, 1, 5, 4; Мичурин 15, 13, 8, 1, 18, 12, 9, 6, 16, 10, 4, 11, 7, 17, 5, 19, 14, 3, 21, 2; Найден Геров 2, 4; Неофит Бозвели 4, 5, 3, 2, 6, 8, 1; Неофит Рилски 1, 4, 3; Никола Ботушев 11, 15, 13, 9, 1, 7, 3; Никола Й. Вапцаров 4, 8, 6, 7, 9, 5, 2, 3, 12, 14, 19, 10, 11, 25, 20, 23, 15, 17; Олег Кошевой 2, 18, 8, 1, 10; Отец Паисий 3, 1, 11, 9, 5, 7, 4, 2; Панайот Волов 3, 5, 4, 2, 7, 6; Панайот Хитов 13, 7, 2, 9, 11, 5, 4, 1, 3, 15; Патриарх Евтимий 16, 18, 15, 2, 4, 5, 3, 12, 24, 25, 28, 9, 13, 31, 11, 16, 14, 22, 19, 26, 6, 26, 8, 10, 7; Пенчо Р. Славейков 12, 21, 26, 16, 5, 8, 7, 4, 14, 17, 20, 9А, 18, 9, 19, 3, 22, 10, 6, 12, 13, 2, 1, 11; Пеньо Пенев 2, 6, 4; Петко Д. Петков 1; Полянска 7, 9, 3, 21, 5, 2, 17, 11, 23, 15, 3А, 27, 31, 39, 10, 29, 37, 41; Презвитер Козма 1, 3, 7; Първи май 10, 18, 1, 7, 14, 8, 4, 5, 6, 10, 3, 2; Райчо Даскалов 6, 4, 4 А, 1, 2; Роза Люксембург 9, 1, 5; Розова долина 4, 12, 18, 1, 11, 7, 20, 8, 6, 12, 16, 10, 9, 3, 14; Седми Ноември 8, 4, 2; Сергей Румянцев 5, 1, 6, 4, 18, 7; Спортист 3, 5, 1; Станке Димитров 3, 4, 2; Станко Маринцестов 3, 6, 10, 8, 4, 2, 5, 13, 9, 11, 4; Тимок 8, 6, 3, 10, 9, 1, 7; Тодор Каблешков 4, 6, 1, 8, 10; Тодор Петров 63, 36, 35, 43, 58, 49, 62, 39, 38, 40, 44, 32, 59, 42, 41, 34, 33, 48, 41, 35, 15, 24, 31, 21, 30, 7, 26 А, 10, 17, 25, 28, 26, 18, 1, 13, 20, 12, 23, 14, 29, 8, 22, 16, 2, 9, 4, 6, 19, 27; Толбухин 12, 17, 14, 7, 9, 6, 4, 30, 3, 8, 13, 11, 10, 15, 16; УПИ-255 Филип Тотю 8, 9, 7, 4, 6, 10, 2, 1, 11, 3; Хаджи Димитър 2, 1, 3, 7, 5; Хан Аспарух 16, 14, 4, 3, 29, 6, 8, 18, 12, 20, 5, 2, 10, 11; Хан Крум 3, 7, 5; Христо Смирненски 4, 13, 6, 9, 11, 5, 1; Цанко Церковски 4, 12, 2, 5, 3, 1, 7, 4, 11, 9, 8, 6; Цар Иван Срацимир 3, 5, 2, 4; Цар Иван Шишман 3; Цар Калоян 8, 6, 1, 2, 4, 4; Цар Самуил 11, 13, 5, 3, 8, 14, 1, 7, 10, 2, 6, 4, 3; Цар Симеон 1, 6, 8, 3, 5, 2, 4; Чарлз Дарвин 1, 2, 3; Шипка 7, 4, 5, 3, 2; Юрий Гагарин 6, 13, 2, 4, 20, 8, 9, 5, 7, 18, 14, 12, 10; Яне Сандански 1, 2, 4, 3, 6; Янко Сакъзов 5, 3, 9, 7; 5, 16, Площад Централен, Пл. Централен 2, Границата, 17, 3, 15, 11, Стадион, Района на Митницата, Площад Централен, Пл. Централен 1, 8, Пл. Централен № 1, Център; Косово, Общ. брегово; Александър Димитров 2, 3; Антим Първи 4, 1, 2; Асен Балкански 4, 8, 2, 1, 3, 6; Асен Халачев 4, 2; Борис Бенчев 7, 1; Борис Янев 5, 2; Гаврил Генов 2; Гео Милев 5, 4, 7, 2, 1, 3; Георги Бенковски 2; Георги Димитров 9, 13, 7, 16, 11, 14; Георги С. Раковски 1, 3, 2, 5; Димитър Зограф 2, 6, 4; Иван Вазов 6, 1, 10, 8; Ленин 16, 6, 9, 3, 4, 10, 12, 7, 11, 13, 15, 8, 5; Неофит Рилски 2, 1; ПИ 000366 Първи май 1, 3; Тимок 3, 13, 23, 2, 17, 15, 19, 12, 9, 8, 6, 7, 4; Тодор Петров 3, 5, 1, 7, 9, 4; Юрий Гагарин 8, 14, 2, 4, 12, 16; Ракитница, Общ. брегово; Ангел Кънчев 4; Боян Чонос 25; Васил Коларов 2, 1; Васил Левски 36; Втори Юни 1, Център, 5; Гео Милев 9; Георги Бенковски 1, 11, 5, 8; Георги Димитров 17, 2, 22, 20, 12, 24, 8, 27, 21, 7, 33, 28, 10; Георги С. Раковски 2, 21, 6, 5, 3, 7; Димитър Благоев 3, 1, 7, 2, 4, 10, 5; Димитър Полянов 1; Карл Маркс 15; Кочо Честименски 5; Ленин 1, 7, 3; Лиляна Димитрова 11, 18, 9, 14, 7, 5; Любен Каравелов 7; Никола Й. Вапцаров 1, 3, 7; Свилен Русев 6, 2, 1; Спортист 3; Стефан Караджа 1, 2; Тодор Петров 4, 5, 2, 28, 16, 12, 6, 1, 21, 130; Фридрих Енгелс 5, 4; Хан Аспарух 11, 10, 13; Хан Крум 3, 3, 10, 1, 26; Христо Смирненски 1; Цар Иван Асен 3; Цар Самуил 4, 2; Център

На 20.06.2017 г. /09:00 - 09:45 ч./ -  Балей 000091 Албена 6, 2, 4; Александър Стамболийски 14, 17, 13, 9, 11, 10, 8, 2, 3, 5, 12, 6; Васил Коларов 15, 36, 26, 18, 13, 17, 28, 16, 6, 7, 16, 11, 2, 4, 9, 3, 5, 12; Васил Левски 4, 3, 1; Гео Милев 18, 16, 14, 10, 12, 2; Георги Бондоков 21, 9, 19, 17, 4, 13, 11, 9; Георги Димитров 3, 18, 13, 10, 4, 5, 7, 2, 3, 8, 6, 1; Георги С. Раковски 10, 7, 3, 1, 2, 4, 5, 8; Дом Социални грижи 1; Дунав 1, 3; Иван Вазов 10, 15, 6, 9, 13, 19, 16, 7, 18, 11, 8; Тодор Петров 3, 4, 5, 1, 18, 2, 10; Трую Христов 16, 17, 18, 20, 4, 13, 6, 9, 8, 2, 11, 7, 3, 5; Филип Тотю 3; Хан Аспарух 17, 15, 19, 8, 4, 21, 10, 16, 12, 27, 18, 9, 3, 7, 23, 11, 2, 6, 5, 14, 25; Христо Ботев 10, 3, 12, 11, 2, 7, 13, 9; Юрий Гагарин 1; брегово, Общ. брегово; 1-1244 Кв. 121 320 518 Адалберт Антонов 1, 4; Алабин 7, 4, 2, 12 А, 12, 8, 5, 10, 6, 3, 1; Алеко Константинов 14, 16, 8, 20, 3, 4; Александър Димитров 14, 3, 1, 18, 12, 10, 2, 7; Александър Стамболийски 30, 19, 16, 9, 30 А, 24, 12, 26, 22, 11, 23, 6, 25, 13, 21, 20, 14, 28, 8, 18, 27, 4, 10, 15, 17, 7, 67, 43, 32, 53, 54, 57, 62, 31, 41, 28, 39, 50, 61, 33, 34, 55, 30, 47, 27, 36; Антим Първи 11, 9, 5, 1; Асен Балкански 3; Асен Халачев 2, 3, 1, 4; Безименна 1; Белене 7, 10, 8, 25, 14; Борис Бенчев 16, 7, 8, 5, 2, 9, 4, 12, 11, 1, 10, 3; Борис Попарданов 3, 20, 8, 4, 1, 2, 6, 7, 5, 21, 20, 16, 17, 9, 22, 12, 10, 14, 19, 24, 15; Боян Чонос 5, 3, 1, 6, 9, 2, 4; Братя Миладинови 1, 4, 2; Васил Друмев 4, 10, 8, 6; Васил Коларов 7, 20, 3, 13, 2, 16, 9, 14, 15, 5, 11 А, 1, 11, 44, 4, 44; Васил Левски 11, 3, 10, 5, 6, 9, 1, 8, 4, 27, 29, 25, 21, 20, 16, 22, 26, 15, 24, 12, 17, 13 А, 18, 23, 13, 19, 14; Вела Пеева 7, 6, 2, 9, 11, 4, 7, 3, 2, 5, 1; Виктор Юго 3, 2; Владимир Заимов 1, 2, 5, 6, 4, 1; Гаврил Генов 8, 3, 5, 7, 6, 2, 1, 4, 16, 18, 9, 14, 12, 11, 7, 15А, 10, 11А, 17; Генерал Тотлебен 2, 4, 6; Гео Милев 4, 6, 2, 5, 3; Георги Бенковски 2, 3, 1, 2; Георги Бондоков 5, 16 А, 18, 16, 20, 1 А, 22, 3, 6, 8, 7, 14, 12, 24, 1, 2, 6, 4; Георги Дамянов 2; Георги Димитров 58, 54, 48, 12, 11, 3, 6, 4, 20, 26, 1, 27, 22, 18, 9, 16, 24, 7, 14, 52, 39, 37, 4, 50, 45, 35, 47, 31, 2, 22, 2, 1, 4, 29, 31, 13, 25, 32, 15, 36, 40, 42, 23, 38, 30, 27, 19, 21, 17; Георги С. Раковски 3, 5, 10, 8, 1, 15, 13, 11, 4, 6, 12, 2; Гоце Делчев 7, 9, 6, 10, 2, 5, 3, 13, 30, 11, 2; Граф Игнатиев 1, 10, 10, 6, 4, 8, 3, 2, 7; Димитър Благоев 29, 21, 33, 56, 35, 19, 42, 52, 46, 31, 27А, 23, 60, 54, 50, 48, 58, 62, 22, 38, 28, 36, 9, 25, 27, 20, 30, 32, 7, 9А, 26, 13, 24, 10, 12, 16, 3, 18, 6, 14, 2, 5, 1; Димитър Грънчаров 10, 5, 4, 3, 7, 6, 1, 2, 8; Димитър Зограф 3, 4, 8, 1, 2, 10, 6; Димитър Полянов 1, 4, 2, 3, 5; Димо Хаджидимов 5, 1, 22, 11, 4, 12, 20А, 3, 8, 2, 20, 10, 16, 18, 6, 15; Д-р Петър Берон 8, 4, 10, 12, 6, 3, 1, 2, 13, 22, 28, 16, 30, 15, 20, 24, 11, 7, 26, 5, 5, 6; Дунав 1, 9, 4, 7, 2, 3, 5, 11; Елещеф 1, 9, 6, 7, 5, 4, 3, 8; Елин Пелин 11, 6, 2А, 4, 9, 5, 3, 2, 7, 1; Емил Марков 5, 1, 12, 10, 8, 3, 4; Ернст Телман 12, 11, 8, 16, 21, 27, 9, 17, 6, 5, 14, 25, 2, 13, 23, 19; Заря на Комунизма 20, 6, 22, 12, 16, 24, 4, 9, 7, 18, 14, 10, 5, 3; Иван Вазов 18, 3, 35, 7, 16, 21, 19, 9, 4, 25, 15, 17, 11, 12, 2, 33, 10, 23, 8, 29, 31, 14, 5, 37, 27, 6, 1; Индже войвода 1, 2, 4; Кирил и Методий 4, 20, 8, 5, 7, 12, 3, 14, 2, 16, 11, 13, 9, 22, 15, 29, 26, 40; Климент Охридски 14, 3, 10, 12, 9, 4, 1, 7, 2, 4; Константин Фотинов 2; Кочо Честименски 8, 2, 11, 5, 12, 25, 28, 14, 24, 1, 21, 4, 22, 23; Лев Толстой 1, 4; Ленин 47, 55, 51, 32, 36, 45, 53 А, 53, 52, 59, 34, 38, 50, 42, 57, 30, 37, 26, 25, 39, 28, 27, 35, 33, 43, 23, 31, 41, 48, 9, 46, 44, 9, 15, 1, 4, 19, 8, 16, 6, 11, 10, 22, 18, 3, 12, 7, 21, 9, 14, 17, 13; Любен Каравелов 1, 3, 7, 4, 2; Мико Нинов 3, 1, 7, 5, 4, 9, 11, 15, 21, 17, 23, 19, 15 А, 13, 10, 4; Мирон Брезоев 1, 3, 5, 4, 10, 2, 9, 17, 14, 15, 19, 4, 16, 12; Митко Палаузов 3, 2, 1, 5, 4; Мичурин 15, 13, 8, 1, 18, 12, 9, 6, 16, 10, 4, 11, 7, 17, 5, 19, 14, 3, 21, 2; Найден Геров 2, 4; Неофит Бозвели 4, 5, 3, 2, 6, 8, 1; Неофит Рилски 1, 4, 3; Никола Ботушев 11, 15, 13, 9, 1, 7, 3; Никола Й. Вапцаров 4, 8, 6, 7, 9, 5, 2, 3, 12, 14, 19, 10, 11, 25, 20, 23, 15, 17; Олег Кошевой 2, 18, 8, 1, 10; Отец Паисий 3, 1, 11, 9, 5, 7, 4, 2; Панайот Волов 3, 5, 4, 2, 7, 6; Панайот Хитов 13, 7, 2, 9, 11, 5, 4, 1, 3, 15; Патриарх Евтимий 16, 18, 15, 2, 4, 5, 3, 12, 24, 25, 28, 9, 13, 31, 11, 16, 14, 22, 19, 26, 6, 26, 8, 10, 7; Пенчо Р. Славейков 12, 21, 26, 16, 5, 8, 7, 4, 14, 17, 20, 9А, 18, 9, 19, 3, 22, 10, 6, 12, 13, 2, 1, 11; Пеньо Пенев 2, 6, 4; Петко Д. Петков 1; Полянска 7, 9, 3, 21, 5, 2, 17, 11, 23, 15, 3А, 27, 31, 39, 10, 29, 37, 41; Презвитер Козма 1, 3, 7; Първи май 10, 18, 1, 7, 14, 8, 4, 5, 6, 10, 3, 2; Райчо Даскалов 6, 4, 4 А, 1, 2; Роза Люксембург 9, 1, 5; Розова долина 4, 12, 18, 1, 11, 7, 20, 8, 6, 12, 16, 10, 9, 3, 14; Седми Ноември 8, 4, 2; Сергей Румянцев 5, 1, 6, 4, 18, 7; Спортист 3, 5, 1; Станке Димитров 3, 4, 2; Станко Маринцестов 3, 6, 10, 8, 4, 2, 5, 13, 9, 11, 4; Тимок 8, 6, 3, 10, 9, 1, 7; Тодор Каблешков 4, 6, 1, 8, 10; Тодор Петров 63, 36, 35, 43, 58, 49, 62, 39, 38, 40, 44, 32, 59, 42, 41, 34, 33, 48, 41, 35, 15, 24, 31, 21, 30, 7, 26 А, 10, 17, 25, 28, 26, 18, 1, 13, 20, 12, 23, 14, 29, 8, 22, 16, 2, 9, 4, 6, 19, 27; Толбухин 12, 17, 14, 7, 9, 6, 4, 30, 3, 8, 13, 11, 10, 15, 16; УПИ-255 Филип Тотю 8, 9, 7, 4, 6, 10, 2, 1, 11, 3; Хаджи Димитър 2, 1, 3, 7, 5; Хан Аспарух 16, 14, 4, 3, 29, 6, 8, 18, 12, 20, 5, 2, 10, 11; Хан Крум 3, 7, 5; Христо Смирненски 4, 13, 6, 9, 11, 5, 1; Цанко Церковски 4, 12, 2, 5, 3, 1, 7, 4, 11, 9, 8, 6; Цар Иван Срацимир 3, 5, 2, 4; Цар Иван Шишман 3; Цар Калоян 8, 6, 1, 2, 4, 4; Цар Самуил 11, 13, 5, 3, 8, 14, 1, 7, 10, 2, 6, 4, 3; Цар Симеон 1, 6, 8, 3, 5, 2, 4; Чарлз Дарвин 1, 2, 3; Шипка 7, 4, 5, 3, 2; Юрий Гагарин 6, 13, 2, 4, 20, 8, 9, 5, 7, 18, 14, 12, 10; Яне Сандански 1, 2, 4, 3, 6; Янко Сакъзов 5, 3, 9, 7; 5, 16, Площад Централен, Пл. Централен 2, Границата, 17, 3, 15, 11, Стадион, Района на Митницата, Площад Централен, Пл. Централен 1, 8, Пл. Централен № 1, Център; Косово, Общ. брегово; Александър Димитров 2, 3; Антим Първи 4, 1, 2; Асен Балкански 4, 8, 2, 1, 3, 6; Асен Халачев 4, 2; Борис Бенчев 7, 1; Борис Янев 5, 2; Гаврил Генов 2; Гео Милев 5, 4, 7, 2, 1, 3; Георги Бенковски 2; Георги Димитров 9, 13, 7, 16, 11, 14; Георги С. Раковски 1, 3, 2, 5; Димитър Зограф 2, 6, 4; Иван Вазов 6, 1, 10, 8; Ленин 16, 6, 9, 3, 4, 10, 12, 7, 11, 13, 15, 8, 5; Неофит Рилски 2, 1; ПИ 000366 Първи май 1, 3; Тимок 3, 13, 23, 2, 17, 15, 19, 12, 9, 8, 6, 7, 4; Тодор Петров 3, 5, 1, 7, 9, 4; Юрий Гагарин 8, 14, 2, 4, 12, 16; Ракитница, Общ. брегово; Ангел Кънчев 4; Боян Чонос 25; Васил Коларов 2, 1; Васил Левски 36; Втори Юни 1, Център, 5; Гео Милев 9; Георги Бенковски 1, 11, 5, 8; Георги Димитров 17, 2, 22, 20, 12, 24, 8, 27, 21, 7, 33, 28, 10; Георги С. Раковски 2, 21, 6, 5, 3, 7; Димитър Благоев 3, 1, 7, 2, 4, 10, 5; Димитър Полянов 1; Карл Маркс 15; Кочо Честименски 5; Ленин 1, 7, 3; Лиляна Димитрова 11, 18, 9, 14, 7, 5; Любен Каравелов 7; Никола Й. Вапцаров 1, 3, 7; Свилен Русев 6, 2, 1; Спортист 3; Стефан Караджа 1, 2; Тодор Петров 4, 5, 2, 28, 16, 12, 6, 1, 21, 130; Фридрих Енгелс 5, 4; Хан Аспарух 11, 10, 13; Хан Крум 3, 3, 10, 1, 26; Христо Смирненски 1; Цар Иван Асен 3; Цар Самуил 4, 2; Център

На 20.06.2017 г. /09:45 - 13:15 ч./ -  брегово, Общ. брегово Борис Попарданов 21, 20, 16, 17, 9, 22, 12, 10, 14, 19, 24, 15; Елин Пелин 5, 3, 2, 7, 1; Панайот Волов 3, 5, 4, 2, 7, 6; Пенчо Р. Славейков 21, 26; Станко Маринцестов 6, 10, 8, 4; Яне Сандански 1, 2, 4, 3, 6

На 21.06.2017 г. /08:45 - 15:30 ч./ -  Гъмзово Александър Стамболийски 16, 18, 22, 1, 12, 20; Асен Балкански 1; Борис Димитров 6, 4, 2; Гаврил Генов 15, 20; Гео Милев 1; Георги Бенковски 4, 10, 2, 1, 6; Георги Димитров 29, 35; Ленин Любен Каравелов 1; Райчо Даскалов 3, 1, 6, 7; Спортист 16, 14, 9, 12, 24, 4; Станке Димитров 12, 11, 9, 24, 1, 5, 6, 16, 4, 10; УПИ VII-444, Кв, 55 Хан Аспарух 17, 6, 9, 8, 21, 10; Христо Ботев 3; Цар Самуил 6, 3, 9; Цар Симеон 17, 24, 11, 13, 53, 26, 27; ПИ 000107

На 22.06.2017 г. /08:45 - 15:30 ч./ -  Гъмзово Александър Стамболийски 16, 18, 22, 1, 12, 20; Асен Балкански 1; Борис Димитров 6, 4, 2; Гаврил Генов 15, 20; Гео Милев 1; Георги Бенковски 4, 10, 2, 1, 6; Георги Димитров 29, 35; Ленин Любен Каравелов 1; Райчо Даскалов 3, 1, 6, 7; Спортист 16, 14, 9, 12, 24, 4; Станке Димитров 12, 11, 9, 24, 1, 5, 6, 16, 4, 10; УПИ VII-444, Кв, 55 Хан Аспарух 17, 6, 9, 8, 21, 10; Христо Ботев 3; Цар Самуил 6, 3, 9; Цар Симеон 17, 24, 11, 13, 53, 26, 27; ПИ 000107

На 22.06.2017 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Косово, Общ. брегово Александър Димитров 2, 3; Антим Първи 4, 1, 2; Асен Балкански 4, 8, 2, 1, 3, 6; Асен Халачев 4, 2; Борис Бенчев 7, 1; Борис Янев 5, 2; Гаврил Генов 2; Гео Милев 5, 4, 7, 2, 1, 3; Георги Бенковски 2; Георги Димитров 9, 13, 7, 16, 11, 14; Георги С. Раковски 1, 3, 2, 5; Димитър Зограф 2, 6, 4; Иван Вазов 6, 1, 10, 8; Ленин 16, 6, 9, 3, 4, 10, 12, 7, 11, 13, 15, 8, 5; Неофит Рилски 2, 1; ПИ 000366 Първи май 1, 3; Тимок 3, 13, 23, 2, 17, 15, 19, 12, 9, 8, 6, 7, 4; Тодор Петров 3, 5, 1, 7, 9, 4; Юрий Гагарин 8, 14, 2, 4, 12, 16

Община Видин    

На 19.06.2017 г. /14:30 - 15:15 ч./ -  Видин Първа МТП-1 Мих. Гергиево; Въртоп; Втора 8, 38, 44, 43, 5, 24; Десета 13; Пета 3, 4, 2; Първа 24, 48, 39, 12, 28, 1, ТП 1 Въртоп, 63, 9, 72, 17, 25, 66, 56, 37, 10, 73, 19, 26, 65, 15; Седма 2; Трета 5; Четвърта 3; Гайтанци; 213 Втора 40, 34, 50, 15, 45, 64, 46, 54, 59, 89, 26, 53, 81, 65, 60, 30, 73, 3, 62, 47, 7, 66, 12, 6, 107, 10; Двадесет и Първа 10; Дванадесета 2; Деветнадесета 15; Десета 2; Единадесета 4; Осма 2; Пета 47; Първа 29, 63, 20, ТП 1 Гайтанци, 18, 67, 15, 49, 47, 28, 31, 9, 1, 6, 41, 55, 8, 35, 36; Седма 1; Трета 2А, 7, 21, 2, 9; Тринадесета 2; Димово, Общ. Димово; Землището гр. Димово; Ивановци, Общ. Видин; Втора 32, 4, 5, 13; Двадесет и Първа 24, 10, 14, 33, 31, 12; Двадесет и Седма 01, 3; Двадесет и Трета 21, 18; Двадесет и Четвърта 34, 2; Двадесет и Шеста 2; Дванадесета 8, 14, 9, 10, 12; Деветнадесета 1; Единадесета 6, 11, 14, 3; Осемнадесета 5, 2, 4; Пета 1; Петнадесета 2; Първа 35, 51, 38, 20, 8, 66, 39, 50, 46, 45, 3, 15, 10, 17, 40, 12, 5, 52, 43, 60, 28, 31, 6, 4, ТП 1 Ивановци, 49, 33; Седемнадесета 8, 6, 3; Стопански двор 32; Трета 2, 12; Тринадесета 5; Шеста 8, 6, 2, 1, 24; Шестнадесета 16, 7, 1, 8, 12; Синаговци; 236, Кв. 21 Втора 8, 26, 25, 5; Двадесет и Втора 3; Двадесет и Девета 2, 1; Двадесет и Осма 10; Двадесет и Пета 1, 2; Двадесет и Първа 20, Кв 27, 4; Двадесет и Седма 16, 14, 13, 20, 7; Двадесет и Трета 4, 3, 8; Двадесет и Четвъра 4, 10; Двадесет и Шеста 9, 2; Двадесета 12, 14, 5, 10, 5, 6; Дванадесета 4; Девета 11, 6; Деветнадесета 3; Десета 17, 9, 13, 31, 4, 14, 25, 18, 11, 35, 5, 10, 15, 22, 23, 12, 20; Единадесета 26, 1; Осма 7, 10, 15, 9, 3, 1; Пета 1, 3, 21, 6, 15, 14, 1, 5, 4; Петнадесета 3, 9, 7, 16; ПИ 001009 - Стоп. двор Площада Първа 5, 88, 90, 115, 94, 98, 121, МТП-4 Синаговци, 102, 100А, 3, 1, 127, 119, 24, 9, 1, Вила Божур, ТП Мвр, 10, 1, 35, 78, 85, 50, 3, 10, 66, 64, 103, ТП 3 Синаговци, 105, 91, 109, 22, 50, 1, 46, 16, 41, 10, 44, 43, 52, 63, 23, 49, 47, 29, 36, 3, ТП 2 Синаговци, 18, 25, 35, 7, 48, 20, 28, 73, 59, 35, 85, ТП 1 Синаговци, 62, 15, 77, 89, 7, 60А; Седемнадесета 16, 14, 6, 4, 2, 8; Седма 11, 6, 3, 1, 9; Стопански двор 1; Трета 1; Тридесет и Втора 1; Тридесет и Девета 4, 3, 7, 1; Тридесет и Пета 6, 8; Тридесет и Първа 9, 13, 17, 14А, 6, 5, 12, 20, 14Б, 26, 35, 27; Тридесет и Трета 1; Тридесет и Шеста 15, 11, 7; Тридесета 9; Тринадесета 3, 11, 23, 12, 1, 15; Четвърта 9, 7, 3, 5; Четиридесет и Втора 16, 22, 23, 3, 21, 19, 30, 34; Четиридесет и Девета 4, 1; Четиридесет и Пета 5, 18, 2, 7; Четиридесет и Първа 1; Четиридесет и Седма 16, 10, 12, 4, 6; Четиридесет и Четвърта 2, 12; Четиридесет и Шеста 4, 10; Четиридесета 6, 1; Четиринадесета 5; Шеста 7, 5; Шестнадесета 10, 5, 1, 1.; Землището на с. Синаговци, Местност Божурица, Землището с. Синаговци; Срацимир; Срацимирово; XI-82, Кв. 17 Втора 5; Девета Десета 5; ЖП Кантон Гара Срацимир 53 Пета 1; Първа 29, 13, 2, 47, 5, 21, 58, 1, 67, 55, 60, 24, 66, 8, 35, 10, 9, 22, 51, 42, 40А, 6, 17, 56, 23, 50, 7, 27 Къща, 1, 2, 24, 5, 16, 20; Трета 1, 4, 6, 2; Тринадесета Четвърта 4; Четиринадесета 7, 8, 5; Шеста 34, 16, 32, 24, 20, 17

На 19.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Иново 290 45; Бдин 10; Васил Левски 4, 8, 10, 9, 2; Георги Димитров 14, 43, 4, 5, 47, 2; Димитровски Завет 40, 56, 15, 28, 39, 75, 60, 73, 32, 52, 47, 65, 30, 49, 1, 57, 54, 53, 58, 34, 69; Добруджа 28, 22, ТП 1 Иново, 18, 30, 39, 19, 43, 24, 47, 20; Еделвайс 8, 5, 14, 9; Имот 030008 Индже войвода 36, 18, 5А, 38, 6, 7, 40; Лозенград 8, 5, 6, 18, 14, 13, 11; Лозенец 9; Мангалия 8, 7, 3, 17, 4, 11; Мизия 4, 2, 10, 1, 5; Михалаки Георгиев 1, 4, 5, 11, 2; Пета 4, 3; Пирин 12, 22, 8, 5, 14, 10, 18, 6, 4; Първа 6, ТП 1 Иново; Рила 6, 1, 2; Седма 25; Славянска 3, 6, 7, 4; Солун 2; Тракия 1, 4, 3, 12, 2; Трета 9, 7; Шеста 2, 10, 4, 3, 4А, 7; УПИ 9-347 Кв. 45

На 19.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Долни Бошняк Втора 2, 5; Девета 3; Осма 2; Първа 36, 18, 43, 47, 66, 57, 70, 45, 4, 10, 51, 16, 28, 56, 48, ТП 1 Долен Бошняк, 68, 44, 30, 15, 29, 9, 17; Седма 3, 5, 10, 4; Трета 3; Тринадесета 1; Шеста 6

На 19.06.2017 г. /09:15 - 10:00 ч./ -  Видин Първа МТП-1 Мих. Гергиево; Въртоп; Втора 8, 38, 44, 43, 5, 24; Десета 13; Пета 3, 4, 2; Първа 24, 48, 39, 12, 28, 1, ТП 1 Въртоп, 63, 9, 72, 17, 25, 66, 56, 37, 10, 73, 19, 26, 65, 15; Седма 2; Трета 5; Четвърта 3; Гайтанци; 213 Втора 40, 34, 50, 15, 45, 64, 46, 54, 59, 89, 26, 53, 81, 65, 60, 30, 73, 3, 62, 47, 7, 66, 12, 6, 107, 10; Двадесет и Първа 10; Дванадесета 2; Деветнадесета 15; Десета 2; Единадесета 4; Осма 2; Пета 47; Първа 29, 63, 20, ТП 1 Гайтанци, 18, 67, 15, 49, 47, 28, 31, 9, 1, 6, 41, 55, 8, 35, 36; Седма 1; Трета 2А, 7, 21, 2, 9; Тринадесета 2; Димово, Общ. Димово; Землището гр. Димово; Ивановци, Общ. Видин; Втора 32, 4, 5, 13; Двадесет и Първа 24, 10, 14, 33, 31, 12; Двадесет и Седма 01, 3; Двадесет и Трета 21, 18; Двадесет и Четвърта 34, 2; Двадесет и Шеста 2; Дванадесета 8, 14, 9, 10, 12; Деветнадесета 1; Единадесета 6, 11, 14, 3; Осемнадесета 5, 2, 4; Пета 1; Петнадесета 2; Първа 35, 51, 38, 20, 8, 66, 39, 50, 46, 45, 3, 15, 10, 17, 40, 12, 5, 52, 43, 60, 28, 31, 6, 4, ТП 1 Ивановци, 49, 33; Седемнадесета 8, 6, 3; Стопански двор 32; Трета 2, 12; Тринадесета 5; Шеста 8, 6, 2, 1, 24; Шестнадесета 16, 7, 1, 8, 12; Синаговци; 236, Кв. 21 Втора 8, 26, 25, 5; Двадесет и Втора 3; Двадесет и Девета 2, 1; Двадесет и Осма 10; Двадесет и Пета 1, 2; Двадесет и Първа 20, Кв 27, 4; Двадесет и Седма 16, 14, 13, 20, 7; Двадесет и Трета 4, 3, 8; Двадесет и Четвъра 4, 10; Двадесет и Шеста 9, 2; Двадесета 12, 14, 5, 10, 5, 6; Дванадесета 4; Девета 11, 6; Деветнадесета 3; Десета 17, 9, 13, 31, 4, 14, 25, 18, 11, 35, 5, 10, 15, 22, 23, 12, 20; Единадесета 26, 1; Осма 7, 10, 15, 9, 3, 1; Пета 1, 3, 21, 6, 15, 14, 1, 5, 4; Петнадесета 3, 9, 7, 16; ПИ 001009 - Стоп. двор Площада Първа 5, 88, 90, 115, 94, 98, 121, МТП-4 Синаговци, 102, 100А, 3, 1, 127, 119, 24, 9, 1, Вила Божур, ТП Мвр, 10, 1, 35, 78, 85, 50, 3, 10, 66, 64, 103, ТП 3 Синаговци, 105, 91, 109, 22, 50, 1, 46, 16, 41, 10, 44, 43, 52, 63, 23, 49, 47, 29, 36, 3, ТП 2 Синаговци, 18, 25, 35, 7, 48, 20, 28, 73, 59, 35, 85, ТП 1 Синаговци, 62, 15, 77, 89, 7, 60А; Седемнадесета 16, 14, 6, 4, 2, 8; Седма 11, 6, 3, 1, 9; Стопански двор 1; Трета 1; Тридесет и Втора 1; Тридесет и Девета 4, 3, 7, 1; Тридесет и Пета 6, 8; Тридесет и Първа 9, 13, 17, 14А, 6, 5, 12, 20, 14Б, 26, 35, 27; Тридесет и Трета 1; Тридесет и Шеста 15, 11, 7; Тридесета 9; Тринадесета 3, 11, 23, 12, 1, 15; Четвърта 9, 7, 3, 5; Четиридесет и Втора 16, 22, 23, 3, 21, 19, 30, 34; Четиридесет и Девета 4, 1; Четиридесет и Пета 5, 18, 2, 7; Четиридесет и Първа 1; Четиридесет и Седма 16, 10, 12, 4, 6; Четиридесет и Четвърта 2, 12; Четиридесет и Шеста 4, 10; Четиридесета 6, 1; Четиринадесета 5; Шеста 7, 5; Шестнадесета 10, 5, 1, 1.; Землището на с. Синаговци, Местност Божурица, Землището с. Синаговци; Срацимир; Срацимирово; XI-82, Кв. 17 Втора 5; Девета Десета 5; ЖП Кантон Гара Срацимир 53 Пета 1; Първа 29, 13, 2, 47, 5, 21, 58, 1, 67, 55, 60, 24, 66, 8, 35, 10, 9, 22, 51, 42, 40А, 6, 17, 56, 23, 50, 7, 27 Къща, 1, 2, 24, 5, 16, 20; Трета 1, 4, 6, 2; Тринадесета Четвърта 4; Четиринадесета 7, 8, 5; Шеста 34, 16, 32, 24, 20, 17

На 19.06.2017 г. /10:00 - 14:30 ч./ -  Видин Първа МТП-1 Мих. Гергиево; Синаговци; Втора 5; Първа 24, 9, 1; Четиридесет и Втора 16, 22, 23, 3, 21, 19, 30; Четиридесет и Девета 4, 1; Четиридесет и Пета 5, 18, 2; Четиридесет и Седма 16, 10, 12, 4; Четиридесет и Четвърта 2, 12

На 20.06.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Кошава 592, Кв. 65 IX. Кв. 60 Двадесет и Втора 5, 2; Дванадесета 20, 16, 10, 7; Девета 11; Единадесета 14; Осемнадесета 6, 3, 4, 2; Осма 10; Пета 19; Петнадесета 1, 3, 10, 8, 7, 14, 2, 6; Първа 37, 20, 39, 32, 19, 25, 35, 28, 24, 22, 26, ТП 1 Кошава, 23, 21, 30, 18, 17; Седемнадесета 7, 4, 6, 1; Седма-А 2; Тридесет и Втора 3, 2; Тридесет и Първа 6, 5, 13; Тридесет и Трета 2; Тридесет и Шеста 1; Тринадесета 17, 15, 16; Четвърта 29, 2, 41, 17, 25, 31, 21; Четиринадесета 7, 9, 8, 3, 6, 4, 14, 5; Шестнадесета 4, 7, 5, 3

На 20.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Иново 290 45; Бдин 10; Васил Левски 4, 8, 10, 9, 2; Георги Димитров 14, 43, 4, 5, 47, 2; Димитровски Завет 40, 56, 15, 28, 39, 75, 60, 73, 32, 52, 47, 65, 30, 49, 1, 57, 54, 53, 58, 34, 69; Добруджа 28, 22, ТП 1 Иново, 18, 30, 39, 19, 43, 24, 47, 20; Еделвайс 8, 5, 14, 9; Имот 030008 Индже войвода 36, 18, 5А, 38, 6, 7, 40; Лозенград 8, 5, 6, 18, 14, 13, 11; Лозенец 9; Мангалия 8, 7, 3, 17, 4, 11; Мизия 4, 2, 10, 1, 5; Михалаки Георгиев 1, 4, 5, 11, 2; Пета 4, 3; Пирин 12, 22, 8, 5, 14, 10, 18, 6, 4; Първа 6, ТП 1 Иново; Рила 6, 1, 2; Седма 25; Славянска 3, 6, 7, 4; Солун 2; Тракия 1, 4, 3, 12, 2; Трета 9, 7; Шеста 2, 10, 4, 3, 4А, 7; УПИ 9-347 Кв. 45

На 20.06.2017 г. /13:00 - 14:00 ч./ -  Видин 10971. 511. 200 Зап. Склад. Зона-10971. 511. 175. 1 Западна Складова зона Зпз Зпз ТП Тпк Окс - Рем Р-Ца Зсз Зсз Окс 10971511171 УПИ 10971. 511. 154 УПИ 10971. 511. 167 УПИ 1-5109 Кв. 557 Зсз УПИ-V-5097 Зсз Южна Пром. Зона

На 21.06.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Кошава 592, Кв. 65 IX. Кв. 60 Двадесет и Втора 5, 2; Дванадесета 20, 16, 10, 7; Девета 11; Единадесета 14; Осемнадесета 6, 3, 4, 2; Осма 10; Пета 19; Петнадесета 1, 3, 10, 8, 7, 14, 2, 6; Първа 37, 20, 39, 32, 19, 25, 35, 28, 24, 22, 26, ТП 1 Кошава, 23, 21, 30, 18, 17; Седемнадесета 7, 4, 6, 1; Седма-А 2; Тридесет и Втора 3, 2; Тридесет и Първа 6, 5, 13; Тридесет и Трета 2; Тридесет и Шеста 1; Тринадесета 17, 15, 16; Четвърта 29, 2, 41, 17, 25, 31, 21; Четиринадесета 7, 9, 8, 3, 6, 4, 14, 5; Шестнадесета 4, 7, 5, 3

На 21.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Иново 290 45; Бдин 10; Васил Левски 4, 8, 10, 9, 2; Георги Димитров 14, 43, 4, 5, 47, 2; Димитровски Завет 40, 56, 15, 28, 39, 75, 60, 73, 32, 52, 47, 65, 30, 49, 1, 57, 54, 53, 58, 34, 69; Добруджа 28, 22, ТП 1 Иново, 18, 30, 39, 19, 43, 24, 47, 20; Еделвайс 8, 5, 14, 9; Имот 030008 Индже войвода 36, 18, 5А, 38, 6, 7, 40; Лозенград 8, 5, 6, 18, 14, 13, 11; Лозенец 9; Мангалия 8, 7, 3, 17, 4, 11; Мизия 4, 2, 10, 1, 5; Михалаки Георгиев 1, 4, 5, 11, 2; Пета 4, 3; Пирин 12, 22, 8, 5, 14, 10, 18, 6, 4; Първа 6, ТП 1 Иново; Рила 6, 1, 2; Седма 25; Славянска 3, 6, 7, 4; Солун 2; Тракия 1, 4, 3, 12, 2; Трета 9, 7; Шеста 2, 10, 4, 3, 4А, 7; УПИ 9-347 Кв. 45

За периода 21-22.06.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Видин Крум Бъчваров 19, 23, 23 23, 19, 5, 24; Гъмзово; Цар Симеон 10

На 21.06.2017 г. /09:00 - 13:00 ч./ -   Видин

На 22.06.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Кошава 592, Кв. 65 IX. Кв. 60 Двадесет и Втора 5, 2; Дванадесета 20, 16, 10, 7; Девета 11; Единадесета 14; Осемнадесета 6, 3, 4, 2; Осма 10; Пета 19; Петнадесета 1, 3, 10, 8, 7, 14, 2, 6; Първа 37, 20, 39, 32, 19, 25, 35, 28, 24, 22, 26, ТП 1 Кошава, 23, 21, 30, 18, 17; Седемнадесета 7, 4, 6, 1; Седма-А 2; Тридесет и Втора 3, 2; Тридесет и Първа 6, 5, 13; Тридесет и Трета 2; Тридесет и Шеста 1; Тринадесета 17, 15, 16; Четвърта 29, 2, 41, 17, 25, 31, 21; Четиринадесета 7, 9, 8, 3, 6, 4, 14, 5; Шестнадесета 4, 7, 5, 3

На 22.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Иново 290 45; Бдин 10; Васил Левски 4, 8, 10, 9, 2; Георги Димитров 14, 43, 4, 5, 47, 2; Димитровски Завет 40, 56, 15, 28, 39, 75, 60, 73, 32, 52, 47, 65, 30, 49, 1, 57, 54, 53, 58, 34, 69; Добруджа 28, 22, ТП 1 Иново, 18, 30, 39, 19, 43, 24, 47, 20; Еделвайс 8, 5, 14, 9; Имот 030008 Индже войвода 36, 18, 5А, 38, 6, 7, 40; Лозенград 8, 5, 6, 18, 14, 13, 11; Лозенец 9; Мангалия 8, 7, 3, 17, 4, 11; Мизия 4, 2, 10, 1, 5; Михалаки Георгиев 1, 4, 5, 11, 2; Пета 4, 3; Пирин 12, 22, 8, 5, 14, 10, 18, 6, 4; Първа 6, ТП 1 Иново; Рила 6, 1, 2; Седма 25; Славянска 3, 6, 7, 4; Солун 2; Тракия 1, 4, 3, 12, 2; Трета 9, 7; Шеста 2, 10, 4, 3, 4А, 7; УПИ 9-347 Кв. 45

На 23.06.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Кошава 592, Кв. 65 IX. Кв. 60 Двадесет и Втора 5, 2; Дванадесета 20, 16, 10, 7; Девета 11; Единадесета 14; Осемнадесета 6, 3, 4, 2; Осма 10; Пета 19; Петнадесета 1, 3, 10, 8, 7, 14, 2, 6; Първа 37, 20, 39, 32, 19, 25, 35, 28, 24, 22, 26, ТП 1 Кошава, 23, 21, 30, 18, 17; Седемнадесета 7, 4, 6, 1; Седма-А 2; Тридесет и Втора 3, 2; Тридесет и Първа 6, 5, 13; Тридесет и Трета 2; Тридесет и Шеста 1; Тринадесета 17, 15, 16; Четвърта 29, 2, 41, 17, 25, 31, 21; Четиринадесета 7, 9, 8, 3, 6, 4, 14, 5; Шестнадесета 4, 7, 5, 3

На 23.06.2017 г. /11:30 - 13:30 ч./ -  Гайтанци 213 Втора 40, 34, 50, 15, 45, 64, 46, 54, 59, 89, 26, 53, 81, 65, 60, 30, 73, 3, 62, 47, 7, 66, 12, 6, 107, 10; Двадесет и Първа 10; Дванадесета 2; Деветнадесета 15; Десета 2; Единадесета 4; Осма 2; Пета 47; Първа 29, 63, 20, ТП 1 Гайтанци, 18, 67, 15, 49, 47, 28, 31, 9, 1, 6, 41, 55, 8, 35, 36; Седма 1; Трета 2А, 7, 21, 2, 9; Тринадесета 2

На 23.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Иново 290 45; Бдин 10; Васил Левски 4, 8, 10, 9, 2; Георги Димитров 14, 43, 4, 5, 47, 2; Димитровски Завет 40, 56, 15, 28, 39, 75, 60, 73, 32, 52, 47, 65, 30, 49, 1, 57, 54, 53, 58, 34, 69; Добруджа 28, 22, ТП 1 Иново, 18, 30, 39, 19, 43, 24, 47, 20; Еделвай


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez